Lưu Hữu Phước
17/10/2013, 14:32 (GMT+7)

Tên đường

Loại

Đô thị

Giới hạn

Giá đất

Từ

Đến

Lưu Hữu Phước

III

Đồ Chiểu

Trần Ngọc Quế

2,800,000

Các tin khác
* Phan Văn Trị (17/10)
* Chu Văn An (17/10)
* Lê Quý Đôn (17/10)
* Cao Thắng (17/10)