Đường 19 Tháng 8
17/10/2013, 14:32 (GMT+7)

Tên đường

Loại

Đô thị

Giới hạn

Giá đất

Từ

Đến

Đường 19 Tháng 8

III

Lê Hồng Phong

Kênh 59

460,000

Các tin khác
* Đồ Chiểu (17/10)
* Phan Văn Trị (17/10)
* Chu Văn An (17/10)
* Lê Quý Đôn (17/10)
* Cao Thắng (17/10)