Nguyễn Trãi
17/10/2013, 14:32 (GMT+7)

Tên đường

Loại

Đô thị

Giới hạn

Giá đất

Từ

Đến

Nguyễn Trãi

III

Lê Hồng Phong

Kênh Tắc Huyện Phương

2,000,000

Các tin khác
* Đồ Chiểu (17/10)
* Phan Văn Trị (17/10)
* Chu Văn An (17/10)
* Lê Quý Đôn (17/10)