Lê Văn Nhung
17/10/2013, 14:32 (GMT+7)

Tên đường

Loại

Đô thị

Giới hạn

Giá đất

Từ

Đến

Lê Văn Nhung

III

Lê Quý Đôn

Lý Tự Trọng

3,200,000

Các tin khác
* Đồ Chiểu (17/10)
* Phan Văn Trị (17/10)
* Chu Văn An (17/10)
* Lê Quý Đôn (17/10)