Lý Tự Trọng
17/10/2013, 14:32 (GMT+7)

Tên đường

Loại

Đô thị

Giới hạn

Giá đất

Từ

Đến

Lý Tự Trọng

III

Trần Hưng Đạo

Nguyễn Văn Trỗi

4,000,000

Các tin khác
* Lê Văn Nhung (17/10)
* Đồ Chiểu (17/10)
* Phan Văn Trị (17/10)
* Chu Văn An (17/10)