Đường Trương Định
17/10/2013, 14:33 (GMT+7)

Tên đường

Loại

Đô thị

Giới hạn

Giá đất

Từ

Đến

Đường Trương Định

III

Suốt đường

3,200,000

Các tin khác
* Lê Văn Nhung (17/10)
* Đồ Chiểu (17/10)
* Phan Văn Trị (17/10)
* Chu Văn An (17/10)