Trần Ngọc Quế
17/10/2013, 14:33 (GMT+7)

Tên đường

Loại

Đô thị

Giới hạn

Giá đất

Từ

Đến

Trần Ngọc Quế

III

Nguyễn Công Trứ

Cầu Hồ Tam Giác

3,000,000

Cầu Hồ Tam Giác

Cầu Vị Thắng

2,100,000

Cầu Vị Thắng

Kênh Xáng Hậu

1,700,000

Các tin khác
* Lê Văn Nhung (17/10)
* Đồ Chiểu (17/10)
* Phan Văn Trị (17/10)