Phan Bội Châu
17/10/2013, 14:33 (GMT+7)

Tên đường

Loại

Đô thị

Giới hạn

Giá đất

Từ

Đến

Phan Bội Châu

III

Nguyễn Thái Học

Chiêm Thành Tấn

3,000,000

Các tin khác
* Phan Chu Trinh (17/10)
* Lê Văn Nhung (17/10)
* Đồ Chiểu (17/10)