Trần Quang Diệu
17/10/2013, 14:33 (GMT+7)

Tên đường

Loại

Đô thị

Giới hạn

Giá đất

Từ

Đến

Trần Quang Diệu

III

Suốt đường

3,600,000

Các tin khác
* Phan Chu Trinh (17/10)
* Lê Văn Nhung (17/10)
* Đồ Chiểu (17/10)