Nguyễn An Ninh
17/10/2013, 14:33 (GMT+7)

Tên đường

Loại

Đô thị

Giới hạn

Giá đất

Từ

Đến

Nguyễn An Ninh

III

Đại lộ Hậu Giang

Kênh lộ 62

1,500,000

Các tin khác
* Kim Đồng (17/10)
* Phan Chu Trinh (17/10)
* Lê Văn Nhung (17/10)