Nguyễn Khắc Nhu
17/10/2013, 14:34 (GMT+7)

Tên đường

Loại

Đô thị

Giới hạn

Giá đất

Từ

Đến

Nguyễn Khắc Nhu

III

Trần Hưng Đạo

Trưng Trắc

5,300,000

Các tin khác
* Võ Văn Kiệt (17/10)
* Hùng Vương (17/10)
* Kim Đồng (17/10)