Đảng bộ thành phố Vị Thanh lãnh đạo đơn vị thực hiện đạt và vượt 18 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2018
10/1/2019, 9:17 (GMT+7)

Chiều ngày 08/01, tại Thành ủy Vị Thanh, Đảng bộ thành phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và triển khai Nghị quyết nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Trong năm 2018, Ban Thường vụ Thành ủy với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện vượt 10/18 chỉ tiêu, hoàn thành 08/18 chỉ tiêu. Nổi bật là tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 100,20% NQ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 104,30% NQ; tổng thu ngân sách đạt 102,04% NQ; Giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 140% NQ; Tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 105,87% NQ; Xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị đạt 102,67% NQ; Lao động - Việc làm đạt 110,14% NQ; Y tế đạt 127,37% NQ; Giáo dục đạt 103,21% NQ; Tỷ lệ tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở vững mạnh đạt 100,87% NQ.

         Ngoài ra, Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được quan tâm chỉ đạo; thực hiện tốt công tác triển khai các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy; việc giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được thực hiện thường xuyên; công tác tổ chức sắp xếp bộ máy được thực hiện đúng quy định. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới; phương thức, nội dung hoạt động ngày càng chất lượng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, chất lượng đảng viên có cải thiện.

         Bên cạnh đó, việc xây dựng thành phố Vị Thanh đạt đô thị loại II khá chậm; công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai thực hiện một số dự án của nhà đầu tư còn chậm và kéo dài; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính của một số đơn vị còn hạn chế; tình hình phạm pháp hình sự vẫn còn tiềm ẩn, khó lường; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn chưa giải quyết dứt điểm; chất lượng, hiệu quả hoạt động của một số tổ chức đảng, chi bộ tuy có nâng lên nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; công tác tuyên truyền, vận động quần chúng chưa đi vào chiều sâu; công tác kiểm tra, giám sát ở một số tổ chức đảng từng lúc, từng nơi thiếu chặt chẽ.

Phát biểu tại Hội nghị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu nhấn mạnh năm 2019 thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm để các đơn vị chủ động, triển khai thực hiện hoàn thành tốt 18 chỉ tiêu kế hoạch năm 2019; đồng thời, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tại các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh hướng đến thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vị Thanh lần thứ IX, nhiệm kì 2015 - 2020 và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Riêng đối với lĩnh vực nông nghiệp cần quan tâm thực hiện hiệu quả các Đề án nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất; hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới; tăng cường phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã.

Tập trung thực hiện các công tác chỉnh trang đô thị, nâng cấp cơ sở hạ tầng, mở rộng không gian đô thị hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, để thành phố Vị Thanh đạt chuẩn đô thị loại II vào năm 2020; cải thiện môi trường đầu tư, tháo gở khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; tiếp tục đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Song song đó, quan tâm đến lĩnh vực văn hóa - xã hội, tăng cường công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng các chỉ số cạnh tranh; duy trì chế độ sẳn sàng chiến đấu, tăng cường các biện pháp giữ vững trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ, kiểm tra cơ sở đảm bảo gần dân, sát dân; đổi mới nội dung, phương pháp chỉ đạo; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng./.

Tịnh Kỳ

Các tin khác