Tiếp tục xây dựng nền hành chính hiện đại và chuyên nghiệp
21/12/2018, 8:53 (GMT+7)

Sáng 20/12, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Đồng chí Mai Tiến Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang

Dự Hội nghị, tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang có Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo một số Sở, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2018 cho các bộ, ngành, địa phương gồm 3 chuyên đề: Những điểm mới và nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá việc giải quyết TTHC; Hướng dẫn rà soát, đánh giá TTHC và quy trình xây dựng, triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công, trang bị kỹ năng tác nghiệp trong triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, mục tiêu của cải cách TTHC là lấy sự hài lòng người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để đánh giá hiệu quả. Đến nay, có 57/63 địa phương chuyển nhiệm vụ một cửa, một cửa liên thông từ Sở Tư pháp, Sở Nội vụ về Văn phòng UBND cấp tỉnh. Có 39/63 địa phương có Trung tâm Hành chính công. Trong đó, nhiều địa phương thực hiện tốt, tỷ lệ dịch vụ công cấp độ 3, cấp độ 4 rất cao, liên thông từ tỉnh, huyện đến xã, giúp người dân thuận tiện trong quá trình khai báo, nộp hồ sơ và nhận kết quả.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ghi nhận, đánh giá cao quyết tâm cải cách của các bộ, ngành, địa phương trong thời gian qua. Để tập trung triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019,  đồng chí Mai Tiến Dũng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cần quán triệt mạnh mẽ hơn nữa về cải cách TTHC, tập trung xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại; đồng thời, tập trung đẩy mạnh cải cách TTHC, dịch vụ hành chính công, đặc biệt chú trọng dịch vụ hành chính liên quan đến doanh nghiệp, người dân; tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết TTHC, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch, quá hạn trong giải quyết TTHC.../.

Huyền Vũ

 

Các tin khác