Đẩy mạnh tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính
11/10/2018, 8:29 (GMT+7)

Chiều qua (10/10), Bí thư Tỉnh uỷ Lữ Văn Hùng và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Sau gần 04 tháng đi vào hoạt động Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận và xử lý hơn 8.700 hồ sơ , đã giải quyết hơn 7.700 hồ sơ, chiếm 88,6%. Trong đó hồ sơ trả trước hạn hơn 6.600 hồ sơ, chiếm 86,3% và trả quá hạn 27 hồ sơ, chiếm 0,4%. Đối với các hồ sơ trễ hạn, Trung tâm đã có thư xin lỗi cá nhân, tổ chức. Đối với cấp huyện chỉ có 49 hồ sơ trễ hạn.

Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện khá tốt cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 03 cấp được nâng lên. 100% cơ quan, đơn vị đã thực hiện cơ chế một cửa.; việc rà soát, trình công bố và thực hiện liên thông TTHC được các sở, ngành và địa phương quan tâm thực hiện,

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại một số cơ quan, đơn vị còn nhiều lúng túng, thiếu hiệu quả; phần mềm và đường truyền thường xuyên gián đoạn ảnh hưởng việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ; số lượng giao dịch về dịch vụ công trực tuyển còn thấp; việc niêm yết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện chưa đầy đủ, chưa đúng theo quy định.

Hội nghị đã  nghe nhiều ý kiến  tham luận chia sẽ về những kinh nghiệm trong việc thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ hành chính, về những thuận lợi và khó khăn trong giải quyết TTHC của một số sở, ngành và địa phương.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu đã đánh giá cao những kết quả đạt được thời gian qua. Ông đề nghị cần tiếp tục phát huy kết quả, khắc phục những hạn chế. Thời gian tới, để thực hiện đạt hiệu quả hơn việc tiếp nhận và giải quyết TTHC góp phần tăng chỉ số cải cách hành chính, Chủ tịch chỉ đạo các sở, ngành và địa phương thời gian tới cần tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo trung ương, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; đưa nội dung tiếp nhận giải quyết TTHC vào báo cáo định kỳ, đẩy mạnh tuyên truyền người dân về ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện TTHC trực tuyến, tăng cường tuyền truyền về chuyên đề cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC hạn chế sự chậm trể của người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, Chủ tịch cũng chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Đoàn đánh giá phần mềm Dịch vụ công trực tuyến để có hướng khắc phục kịp thời và giao Trung tâm Hành chính công tỉnh phối hợp cập nhật đăng tải đầy đủ TTHC lên Cổng Dịch vụ công để người dân và doanh nghiệp theo dõi.  

T.M.T

 

 

 

 

 

Các tin khác