Triển khai thi hành Luật Quy hoạch, Luật Lâm nghiệp và Luật Thủy sản
23/8/2018, 16:12 (GMT+7)

Ngày 23/8/2018, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Quy hoạch, Luật Lâm nghiệp và Luật Thủy sản.

Việc triển khai trên cơ sở thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 21/02/2018 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 và Kế hoạch số 18/KH-HĐ ngày 21/3/2018 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh triển khai thi hành các Luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Phạm Thanh Tuyền, Giám đốc Sở Tư pháp, kiêm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh sau Hội nghị phải tiến hành triển khai nội dung Luật Quy hoạch, Luật Lâm nghiệp và Luật Thủy sản trong nội bộ cơ quan, ngành mình, đặc biệt là tập trung triển khai sâu rộng các văn bản liên quan trực tiếp đến chuyên ngành mình quản lý; các đồng chí là Báo cáo viên pháp luật tỉnh, công chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh phải làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ động đề xuất và chịu trách nhiệm triển khai nội dung đã được triển khai đến cán bộ, công chức của đơn vị mình, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác trong việc triển khai sâu rộng các văn bản ra dân.

Đồng thời, yêu cầu các đồng chí Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện chỉ đạo cấp mình triển khai các văn bản đúng tiến độ theo Kế hoạch đề ra; cơ quan Tư pháp các cấp làm tốt công tác tham mưu cho Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp, chủ động phối hợp với các cơ quan Báo, Đài, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể phổ biến rộng rãi nội dung cơ bản các văn bản Luật nêu trên đến toàn thể cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh bằng nhiều biện pháp và hình thức sinh động, phù hợp với từng đối tượng, giúp nắm bắt và thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân./.

Huyền Vũ

 

 

Các tin khác