Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2018
7/8/2018, 9:55 (GMT+7)

Chiều ngày 3/8, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng toàn thể đảng viên Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị trực thuộc đã đến dự.

Quang cảnh hội nghị

Trong 6 tháng qua, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức cơ quan thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt các chức năng tham mưu, tổng hợp, hậu cần, quản trị, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giúp cho Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành đạt các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh

Công tác xây dựng đảng được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, toàn diện trên các mặt như: chính trị tư tưởng, tổ chức, kiểm tra trong  đảng, chất lượng sinh hoạt đảng, tiếp tục vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm thường xuyên hơn, kịp thời triển khai quán triệt  các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ quan….

Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm và thực hiện thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện những những yếu kém, lệch lạc nhằm ngăn ngừa các tiêu cực, vi phạm xảy ra trong đơn vị. Công tác đoàn thể cũng được lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động có hiệu quả góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở cơ quan.

Tuy nhiên, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, từng lúc chưa đáp ứng kịp thời với yêu cầu mới, nhất là việc xây dựng văn bản, theo dõi và thực hiện các kết luận của Thường trực UBND tỉnh, việc nắm bắt hoạt động của các sở, ngành, địa phương chưa sâu sát ảnh hưởng đến công tác tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh,…

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm là tiếp tục chỉ đạo học tập quán triệt sâu sắc nội dung Quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan, gắn chặt việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở với việc “Học tập vầ làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan; tiếp tục phát động trong cán bộ, công chức đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong đảng; phấn đấu hoàn thành cac chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động năm 2018.

Hội nghị cũng nghe báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở vầ công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2018

Với tinh thần thẳng thắn, chân thành, nhiều ý  kiến phát biểu tại hội nghị của đảng viên và những kiến nghị, đề xuất góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh. Đồng chí tuyên dương những kết quả đạt được trong việc lânh đạo Đảng uỷ Văn phòng 6 tháng đầu năm và đồng chí cũng nêu ra nhiều hạn chế cần khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ những tháng còn lại của năm.

Thời gian tới. đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực đề nghị cần phát huy thành quả đạt được và  quan tâm hơn đến chất lượng công tác tham mưu cần phải nhanh, kịp thời và chính xác, công tác phối hợp và phân công giao việc cần phải thống nhất và đồng bộ, chú ý chất lượng công tác điều hành, phục vụ, hậu cần, thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy Văn phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới nhằm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Vân  phòng góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2018.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Hùng, Bí thư Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh và hứa sẽ cố gắng lãnh đạo, điều hành cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

MT

 

 

 

Các tin khác