Sở Thông tin và Truyền thông dự hội nghi sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018
10/7/2018, 21:33 (GMT+7)

Ngày 9/7/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

Giám đốc Sở TTTT Phạm Văn Tửu tham gia phát biểu ý kiến

Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cùng đại diện một số Bộ, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) 63 tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp thuộc ngành trên cả nước. Tại điểm cầu Hậu Giang, có sự tham dự của lãnh đạo Sở cùng đại diện lãnh đạo các phòng, trung tâm trực thuộc Sở, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn

Trong 06 tháng đầu năm 2018, Bộ TT&TT đã chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh toàn diện về văn hóa, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước. Các cơ quan báo chí thông tin, định hướng dư luận xã hội bảo đảm khách quan, chính xác, tăng cường cung cấp các thông tin phòng, chống tham nhũng, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xấu, độc hại. Bộ cũng đã tích cực làm việc với Facebook và Google. Bộ đề nghị Facebook xây dựng một kênh riêng để giải quyết đề nghị của Bộ trong việc ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam trên mạng xã hội một cách hiệu quả hơn, tốt hơn.

Trong lĩnh vực viễn thông, Bộ đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo tốt thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành và người dân. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông đã tiến hành giảm giá cước kết nối cuộc gọi giữa hai mạng di động từ ngày 01/5/2018 theo quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BTTTT. Về kết quả sản xuất kinh doanh lĩnh vực viễn thông, doanh thu dịch vụ viễn thông ước tính 6 tháng đầu năm 2018 đạt 181.948 tỷ đồng, đạt khoảng 49% so với kế hoạch (tăng 4,83% so với cùng kỳ năm 2017). Tổng nộp ngân sách ước đạt 23.531 tỷ đồng, đạt 51,35% kế hoạch. Số thuê bao điện thoại di động đến thời điểm hiện nay vào khoảng 136 triệu thuê bao, tăng 10,28% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó thuê bao 4G tăng 53%. Số thuê bao điện thoại cố định đạt khoảng 5 triệu thuê bao.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu phát sinh trong lĩnh vực công nghệ thông tin ước đạt 1.026.000 tỷ đồng (tăng khoảng 16,15% so với cùng kỳ năm 2017), trong đó doanh thu phần cứng ước đạt 912.800 tỷ đồng. Nộp ngân sách ước đạt 20.000 tỷ đồng. Xuất khẩu công nghệ thông tin đạt 918.384 tỷ đồng, tăng 16,21% so với cùng kỳ năm 2017.

            Mạng lưới bưu chính công cộng hiện có gần 12.421 điểm phục vụ; bán kính phục vụ bình quân 2,91 km/điểm, số dân phục vụ bình quân đạt 7.463 người/điểm. 8.130 điểm Bưu điện - Văn hóa xã tiếp tục phát huy vai trò, phục vụ công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nông dân thông qua sách, báo và phương tiện thông tin liên lạc.           Tại Hội nghị, đại diện các doanh nghiệp và một số Sở TT&TT trên toàn quốc đã báo cáo về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực TT&TT trên địa bàn; tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, có những đề xuất, kiến nghị Bộ tháo gỡ một số khó khăn nhằm giúp các Sở TT&TT nâng cao vai trò quản lý nhà nước trên địa bàn cũng như giúp các doanh nghiệp thuộc ngành TT&TT đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng năng suất, hiệu quả trong thời gian tới.  

  Tại điểm cầu Hậu Giang, đồng chí Phạm Văn Tửu - Giám đốc Sở TT&TT phát biểu, đơn vị luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực hoàn thành các công việc được giao, thực hiện kịp thời những nhiệm vụ trọng tâm theo sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Hoạt động bưu chính - viễn thông tiếp tục phát triển, chất lượng nâng lên, các cơ quan báo, đài thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền góp phần quan trọng trong triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, địa phương. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước được quan tâm, đảm bảo an ninh thông tin, đảm bảo hệ thống mạng tại đơn vị hoạt động an toàn, chủ động ngăn ngừa các cuộc tấn công mạng từ bên ngoài. Sở cũng kiến nghị Bộ nên chuyển nhiệm vụ tổ chức Ngày Sách hàng năm về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thông qua Thư viện tỉnh) để đảm bảo hiệu quả, thiết thực hơn. Nghiên cứu tham mưu đến Chính phủ có hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013 ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng để đảm bảo phù hợp thực tiễn. Ngoài ra, có chính sách hỗ trợ cho những tỉnh khó khăn về kinh phí để triển khai xây dựng Chính quyền điện tử.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã biểu dương, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của toàn Ngành TT&TT, của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các địa phương, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao. Đặc biệt, Bộ trưởng biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của toàn ngành trong suốt 6 tháng vừa qua. Công tác quản lý nhà nước của Bộ trong các lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình… đã được thực hiện tốt với nhiều thành tựu nổi bật, đáng ghi nhận.

Thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới, biển, đảo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá từ các thế lực thù địch. Phát triển thị trường viễn thông cạnh tranh lành mạnh, bền vững. Quản lý hiệu quả thuê bao di động trả trước, giá cước viễn thông và dịch vụ trên mạng Internet di động; hạn chế SIM rác, tin nhắn rác. Triển khai hiệu quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử/chính quyền điện tử. Phát triển thị trường bưu chính cạnh tranh lành mạnh, hiện đại hóa. Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ bưu chính công ích, các dịch vụ bưu chính phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TT&TT phát triển mạnh mẽ và bền vững...

Hữu Trọng

 

Các tin khác