Thực hiện tốt công tác phối hợp trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ
27/6/2018, 20:51 (GMT+7)

Ngày 26/6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh đã có buổi làm việc định kỳ với UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh phát biểu chỉ đạo

Sáu tháng đầu năm, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức tuyên truyền, triển khai học tập về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức vận động, trao tặng 169.232 phần quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người tàn tật, trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc da cam,… với số tiền trên 54,642 tỷ đồng; Kết quả qua các phong trào đã phát triển mới được 10.767 đoàn viên, hội viên, đưa ra khỏi tổ chức, chuyển đi, trưởng thành... 4.818 đoàn viên, hội viên; nâng tổng số đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội toàn tỉnh hiện nay là 330.058 đoàn viên, hội viên và tập hợp đoàn viên, hội viên theo hộ đạt tỷ lệ 80,34%, vượt chỉ tiêu số 18 Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, giáo dục của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể - chính trị xã hội đôi lúc chưa thường xuyên; việc thực hiện các phong trào của các đoàn thể ở cơ sở còn hình thức, thiếu tính bền vững, chất lượng chưa đều; nội dung sinh hoạt chi đoàn, chi hội chưa phong phú...

Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm các đoàn thể tỉnh tập trung chuẩn bị văn kiện, nhân sự và các nội dung tổ chức đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023. MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn,... chỉ đạo đại hội các cấp trong tỉnh và chỉ đạo MTTQ cấp cơ sở tổ chức đại hội điểm đúng theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy trong quý IV/2018...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh đã giải quyết các kiến nghị đề xuất của các UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, với một số vấn đề cụ thể như: UBND tỉnh sẽ tạo điều kiện đầu tư các thiết chế văn hóa ở các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh; đồng thời, chỉ đạo UBND huyện Châu Thành thực hiện giải phóng mặt bằng, hoàn thành sớm các thủ tục trình cưỡng chế, đôn đốc, nhắc nhở các hộ dân nhận tiền và bàn giao đất để xây dựng các hạng mục còn lại của công trình Trụ sở làm việc kết hợp Nhà văn hóa đa năng Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang.

Ông đề nghị, trong thời gian tới các đơn vị phải thực hiện tốt công tác phối hợp với UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan và giữa MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội với nhau trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác của tổ chức mình, nhất là các đề án như: Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; Đề án tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, giai đoạn 2017-2027 để kịp thời triển khai thực hiện trong năm 2018.

An Nhiên

Các tin khác