Tập huấn, triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh
15/6/2018, 14:4 (GMT+7)

Sáng nay (12/6), Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư tỉnh Hậu Giang (Ban Chỉ đạo 896 tỉnh) tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu tham dự và chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo

Đến dự Hội nghị còn có lãnh đạo sở, ban, ngành là thành viên, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 896 tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Tập đoàn Viễn thông Quân đội chi nhánh Hậu Giang; lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là dự án có quy mô lớn, phạm vi triển khai rộng khắp từ Trung ương đến cơ sở là các ấp, khu vực và từng hộ gia đình; quy mô thu thập thông tin về dân cư của tỉnh khá lớn với 774.350 nhân khẩu, 199.576 hộ thuộc 539 ấp, khu vực.

Việc xây dựng thành công Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có vị trí, vai trò quan trọng trên mọi mặt của đời sống xã hội, đảm bảo cung cấp chính xác, kịp thời thông tin cơ bản về dân cư theo hướng hiện đại phục vụ công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Hội nghị được tổ chức nhằm quán triệt đầy đủ, kịp thời các nội dung văn bản trong triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn đến các cơ quan, đơn vị và địa phương; huy động sự phối hợp của các cấp, các ngành tham gia xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hướng dẫn cụ thể cán bộ trực tiếp làm công tác thu thập thông tin để phục vụ tốt cho công tác quản lý dân cư.

Tại Hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn cách ghi Phiếu thu thập thông tin về dân cư và một số yêu cầu cần thực hiện để đảm bảo ghi Phiếu có chất lượng; trao đổi một số nội dung có liên quan đến công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kiểm tra thực tế việc ghi Phiếu thu thập thông tin về dân cư.

Để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn bàn tỉnh; rút ngắn thời gian thực hiện Đề án, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án thống nhất, đồng bộ, phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu đề nghị các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục tổ chức, quán triệt, triển khai tuyên truyền nội dung Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân, lồng ghép với tuyên truyền phổ biến về Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Sau khi xây dựng hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và địa phương ban hành, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh; đồng thời, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đơn giản hóa các thủ tục hành chính, sử dụng thông tin về dân cư trong Cơ sở dữ liệu quốc gia để giảm bớt thành phần hồ sơ./.

 

                                        Một gốc quang cảnh cán bộ tham dự lớp tập huấn

N.T.K.H

 

 

Các tin khác