Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo khẩn cấp ứng phó với cơn bão số 16
25/12/2017, 21:4 (GMT+7)

Ngày 25.12, UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo các sở, ban ngành và các địa phương khẩn cấp ứng phó với cơn bão số 16 (cơn bão Tembin)

               Theo nhận định của các quan chuyên môn diễn biến cơn bão số 16 (Tembin) càng phức tạp, bão đổ bộ vào các tỉnh: Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Trước tình hình trên, để chủ động ứng phó và báo cáo kịp thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

1. Triển khai khẩn cấp các chỉ đạo của Trung ương tại Công điện số 1985/CĐ-TTg, 95/CĐ-TW ngày 23 tháng 12 năm 2017; Tỉnh ủy tại Công văn số 569-CV/TU ngày 23 tháng 12 năm 2017; UBND tỉnh tại Công văn 2315/UBND-KT ngày 23 tháng 12 năm 2017, Kế hoạch khẩn cấp 110/KH-BCH, Thông báo số 180/TB-UBND  ngày 24 tháng 12 năm 2017.

2. Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với ngành Công an và địa phương kiểm tra nghiêm ngặt các tuyến đò dọc, đò ngang đảm bảo từ 11 giờ ngày 25/12/2017 đến hết ngày 26/12/2017 ngưng hoạt động.

3. Giao UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện di dời dân đến nơi trú bão, đặc biệt là các hộ dân dễ bị tổn thương (trường hợp dân không chấp hành thì kiên quyết di dời đến những nơi an toàn); đồng thời, triển khai phát động, kêu gọi Nhân dân tổ chức chằng, chống nhà cửa, phát quang cây cối, khai thông dòng chảy, chủ động trong công tác phòng ngừa, ứng phó bão đảm bảo hoàn thành trước 17 giờ ngày 25/12/2017.

4. Các Trụ sở cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó bão (bảo vệ trụ sở và các tài liệu, bố trí cán bộ trực 24/24 từ 17 giờ ngày 25/12/2017 đến hết ngày 26/12/2017); đồng thời, yêu cầu cán bộ công chức, viên chức không được tổ chức tiệc tùng, uống rượu bia trong thời gian trực bão.

5. Các cơ quan, đơn vị (Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự) căn cứ chức năng nhiệm vụ đã được phân công khẩn trương chuẩn bị tốt phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng, tránh, ứng phó bão kể cả phương tiện, trang thiết bị cơ động, chi viện của các sở, ban ngành tỉnh và phương tiện, trang thiết bị tại chỗ của huyện, thị xã, thành phố.

6. Giao các sở, ban ngành, đơn vị và UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các dự án đang thi công thực hiện nghiêm công tác an toàn và tạm ngưng thi công kể từ 13 giờ ngày 25/12/2017 đến hết ngày 26/12/2017.

7. Đề nghị các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã được phân công, phải bám sát địa phương chỉ đạo kịp thời nhằm bảo vệ an toàn cho người dân và giảm thiệt hại thấp nhất về tài sản khi bão xảy ra.

8. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang thường xuyên cập nhật, đưa tin diễn biến tình hình bão số 16 đến người dân biết và chủ động phòng tránh bão

9. Chế độ thông tin, báo cáo:

- Về Nội dung báo cáo: tình hình chỉ đạo chung tại địa phương, tình hình thiệt hại, công tác triển khai thực hiện (di dời bao nhiêu hộ, chằng chống nhà, hầm trú ẩn, thu hoạch nông, lâm, thủy sản, công tác tuyên truyền, đưa tin về tình hình bão,…).

- Chế độ báo cáo: vào lúc 17 giờ ngày 25/12/2017, các đơn vị tổng hợp báo cáo bằng văn bản về công tác triển khai thực hiện ứng phó bão; đồng thời, thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, liên tục hoặc trường hợp đột xuất diễn biến bão ở địa phương gửi về Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (Chi cục Thủy lợi tỉnh) theo địa chỉ Email: chicucthuyloihaugiang@gmail.com, điện thoại: 02933.870.010.

 Nhận được Công văn này, đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện các ngành, các cấp, các địa phương thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và UBND tỉnh để chỉ đạo kịp thời.

BBT

Các tin khác