Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
24/12/2017, 13:16 (GMT+7)

Ngày 21/12/2017, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) tỉnh Hậu Giang, lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2022 và kỷ niệm 10 năm thành lập Liên hiệp hội tỉnh. Đến dự Đại hội có GS.TS Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam, đại diện Liên hiệp hội các tỉnh, thành bạn cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và đội ngũ tri thức khoa học công nghệ và các hội thành viên trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 03 tập thể, 05 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong nhiệm kỳ qua.

Nhiệm kỳ qua, Liên hiệp hội tỉnh đã quán triệt và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp hội Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Liên hiệp hội tỉnh đã phát triển mạnh mẽ về tổ chức, 5 năm qua, số đơn vị thành viên tăng 40% so đầu nhiệm kỳ, đến nay, hệ thống Liên hiệp hội có 19 hội thành viên với trên 7.200 hội viên hoạt động trên các lĩnh khoa học kỹ thuật - nghề nghiệp và khoa học xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động thông tin tuyên truyền, đào tạo, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật được đẩy mạnh, nhiều hội thi khoa học kỹ thuật, cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng được tổ chức sáng tạo, đổi mới đã khuyến khích và khơi dậy sức sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân. Nhờ đó, nhiều tiến bộ khoa học, công nghệ cao, sáng kiến, giải pháp khoa học được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Bên cạnh thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, Liên hiệp hội ngày càng phát huy vai trò quan trọng trong hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội, phản ánh trung thực, khách quan ý kiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.

Tuy nhiên, Liên hiệp hội tỉnh, các hội thành viên còn lúng túng trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động; thiếu tính gắn kết chặt chẽ và thống nhất trong chỉ đạo của toàn hệ thống; chưa có những đóng góp thật sự nổi bật trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc của tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Liên hiệp hội tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Thời gian tới, ông đề nghị Liên hiệp hội tỉnh cần đổi mới phương thức hoạt động, phát huy tính sáng tạo trong các hoạt động khoa học, nâng cao tính ứng dụng thực tiễn, xác định các sản phẩm ưu tiên có tiềm năng của tỉnh để đầu tư; thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua sáng tạo trong mọi tầng lớp Nhân dân; nâng cao năng lực tư vấn, phản biện độc lập và giám định xã hội đối với các dự án lớn của tỉnh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại hội Liên hiệp hội tỉnh lần thứ III và ra mắt Ban Chấp hành Liên hiệp hội với 34 thành viên. Ông Nguyễn Văn Ngẫu tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2022.

An Nhiên


 

Các tin khác