Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII
19/10/2015, 8:55 (GMT+7)

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều ngày 16-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Trong phiên họp Ban Chấp hành đảng bộ đầu tiên, đã bầu ra Ban Thường vụ tỉnh ủy 16 đồng chí, đồng chí Trần Công Chánh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy với số phiếu tín nhiệm 100%, các đồng chí Lữ Văn Hùng, Huỳnh Thanh Tạo và Đặng Thế Vinh giữ chức Phó bí thư, Hội nghị đã bầu 11 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Cam Quang Vinh, được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy.

Phát biểu tại phiên bế mạc, đồng chí Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang  lần thứ XIII thắng lợi có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Đây là tiền đề rất quan trọng, tạo cơ sở vững chắc để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đặt ra trong 5 năm tới. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII cũng đã xác định các chỉ tiêu chủ yếu như: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân từ 7%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 55 triệu đồng, tương đương 2.500 USD; Kim ngạch xuất khẩu đạt 920 triệu đồng; Tỷ lệ thu ngân sách Nhà nước 28.000 - 30.000 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm từ 90 - 95 ngàn tỷ đồng. Đến năm 2020, toàn tỉnh có 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

       Đồng chí Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của tỉnh nhà, cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII đoàn kết, thống nhất, phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, khai thác hiệu quả các nguồn lực, chăm lo cho con người phát triển toàn diện; quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu tỉnh lần thứ XIII đã đề ra, xây dựng Hậu Giang giàu đẹp, văn minh. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngay sau Đại hội này, tất cả các tổ chức Đảng từ tỉnh đến Chi bộ nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII trong toàn Đảng bộ và tuyên truyền sâu rộng đến toàn dân trong tỉnh về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch hành động để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết của Đại hội

      Tại phiên bế mạc, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII đã tặng hoa và quà lưu niệm cho  28 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII không tham gia tái cử.

                                                                  Trung Tín

 

Các tin khác