Trình tự, thủ tục thẩm định sản phẩm đo đạc công trình
23/9/2008, 16:16 (GMT+7)

Tên thủ tục: Thủ tục thẩm định sản phẩm đo đạc, trích đo địa chính thửa đất.
Mục đích: Hướng dẫn thủ tục thẩm định sản phẩm đo đạc, trích đo địa chính thửa đất
Đối tượng áp dụng: Đơn vị đo đạc có nhu cầu thẩm định sản phẩm đo đạc

Hồ sơ cần thiết:

            Nộp hồ sơ gồm có:

            1- Quyết định phê duyệt dự án, công trình xây dựng của cấp thẩm quyền kèm theo lượt đồ (nếu có) hoặc văn bản yêu cầu của chủ đầu tư.

            2- Bản đề nghị đo đạc hoặc văn bản đề nghị cập nhật hồ sơ trích đo địa chính thửa đất do các đơn vị có chức năng đo đạc thực hiện (ghi rõ mục đích yêu cầu).

            3- Giấy phép hành nghề đo đạc và bản đồ, các hồ sơ liên quan của đơn vị đo đạc (đối với đơn vị trình lần đầu).

            - Bản đồ giấy dùng cho việc cập nhật khu đo Dự án, công trình xây dựng (kèm file).

            - Bản đồ thu nhỏ khu đo Dự án, công trình khổ A3 theo mẫu quy định, dành cho việc trình cấp thẩm quyền trong việc cấp đất, giao đất (ghi rõ mục đích sử dụng của công trình, dự án khu đo).

            - File bản đồ khu đo.

            - Hóa đơn mua thành quả toạ độ gốc, chứng từ của cơ quan có thẩm quyền cung cấp số liệu gốc (nếu có), trừ trường hợp toạ độ do chủ đầu tư cung cấp cho đơn vị đo đạc.

Phí và Lệ phí: chưa được quy định.

Thời gian:

Thời gian thực hiện từ một  (01) đến  năm (05) ngày làm việc tùy thuộc hồ sơ đo lẽ hay hồ sơ dự án, công trình.

Căn cứ pháp lý:

- Luật đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003.

- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về  thi hành Luật Đất đai.

Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang.

Các tin khác