Trình tự, thủ tục xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất
23/9/2008, 15:55 (GMT+7)

Tên thủ tục: Thủ tục xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất.
Mục đích: Hướng dẫn thủ tục xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất.
Đối tượng áp dụng: Bên đã thế chấp, bên đã bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất là tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Hồ sơ cần thiết:

Nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:

a) Xác nhận của bên nhận thế chấp về việc đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ trong Hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất hoặc Bản xác nhận của Bên nhận thế chấp về việc đã hoàn thành trả nợ.

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phí và Lệ phí:

Không (Theo điểm c, khoản 3, mục I, Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT/BTC-BTP ngày 10 tháng 01 năm 2007 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và Thông tư liên tịch số 36/2008/TTLT/BTC-BTP ngày 29 tháng 4 năm 2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT/BTC-BTP ngày 10 tháng 01 năm 2007 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm).

Thời gian:

Thời gian thực hiện một (01) ngày làm việc (nếu nộp hồ sơ trong buổi sáng thì nhận kết quả trong ngày, nộp hồ sơ sau 15 giờ chiều thì nhận kết quả vào ngày hôm sau)

Căn cứ pháp lý:

- Luật đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003.

- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về  thi hành Luật Đất đai.

Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang.

Các tin khác