Khai thuế TNDN theo từng lần phát sinh của nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam, có thu nhập từ hoạt động ngành nghề độc lập tại Việt Nam, được miễn thuế theo hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
19/10/2008, 16:46 (GMT+7)

Tên thủ tục: Khai thuế TNDN theo từng lần phát sinh của nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam, có thu nhập từ hoạt động ngành nghề độc lập tại Việt Nam, được miễn thuế theo hiệp định tránh đánh thuế 2 lần.
Mục đích: Khai thuế TNDN của nhà thầu nước ngoài có thu nhập từ hoạt động ngành nghề độc lập tại Việt Nam.
Ðối tượng áp dụng: Nhà thầu nước ngoài.

Hồ sơ cần thiết:

Tờ khai thuế theo mẫu 01/NTNN.

- Bản sao hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ và bản tóm tắt hợp đồng bằng tiếng Việt Nam với những nội dung liên quan đến số thuế kê khai (đối với lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng nhà thầu).

- Bản sao giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề.

- Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo hiệp định mẫu 01-1A/NTNN.

- Bản gốc giấy chứng nhận cư trú của nước cư trú do cơ quan thuế cấp ngay trước năm thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo hiệp định.

- Bản sao đăng ký ký doanh hoặc giấy phép hành nghề, giấy chứng nhận đăng ký thuế do nước cư trú cấp.

- Bản sao hộ chiếu sử dụng cho việc xuất nhập cảnh tại Việt Nam.

Lệ phí:

Không.

Thời gian thực hiện:

Căn cứ pháp lý:

Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

Địa điểm tiếp nhận:

Cục Thuế tỉnh Hậu Giang.

Các tin khác