Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 62 của Bộ Chính trị
16/9/2013, 16:54 (GMT+7)

Ngày 13- 9, Huyện ủy Long Mỹ tiến hành Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị (khoá X) “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội”. 5 năm thực hiện Thông báo số 130 của Bộ Chính trị về giải quyết khiếu nại tố cáo.

Quang cảnh Hội nghị

Trong 3 năm qua, nhờ sự phối hợp và tạo điều kiện của chính quyền các cấp, hoạt động của mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đã chuyển dần theo hướng thiết thực, tập trung về cơ sở và khu dân cư. Phương thức tập hợp, vận động quần chúng ngày càng đa dạng, sát hơn với từng đối tượng quần chúng. Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, chủ động tham mưu đề xuất với cấp uỷ Đảng, chính quyền để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Số lượng, chất lượng và hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước từng bước nâng cao, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”…

              

Trong thời gian tới các cấp ủy Đảng sẽ tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo tập trung tuyên truyền sâu rộng công tác dân vận trong tình hình mới, làm cho cả hệ thống chính trị và mọi cán bộ đảng viên hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác mặt trận và đoàn thể. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân, tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở. Đặc biệt là tăng cường công tác dân vận của chính quyền. Thể chế hoá cơ chế phối hợp giữa chính quyền với Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Từng bước đưa hoạt động của mặt trận và các đoàn thể đông về số mạnh về chất, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

           

Riêng về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, trong 5 năm qua ngành chuyên môn đã tiếp nhận 381 đơn khiếu nại và 18 đơn tố cáo, đã tiến hành giải quyết xong 100% số vụ việc yêu cầu. Đặc biệt những vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài cũng đã được giải quyết dứt điểm. Nhờ thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.

                                                                                                      Tú Anh

Các tin khác