Hồ sơ chỉnh sửa các chi tiết hộ tịch trong văn bằng, chứng chỉ
8/9/2008, 14:7 (GMT+7)

Tên thủ tục: Hồ sơ chỉnh sửa các chi tiết hộ tịch trong văn bằng, chứng chỉ
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang
Mục đích: Huớng dẫn thủ tục điều chỉnh chi tiết hộ tịch trên bằng tốt nghiệp các cấp

Ðối tượng áp dụng: Cá nhân có văn bằng tốt nghiệp sai lệch các chi tiết về hộ tịch (họ, tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh)

Hồ sơ cần thiết: 1 bộ, gồm có:

a) Đơn đề nghị điều chỉnh văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp (theo mẫu đơn)

b) 01 Bản sao khai sinh hợp lệ (khai sinh thi vào lớp 1);

c) Văn bằng, chứng chỉ đã cấp (bản chính);

d) 01 Bản sao trang 1 của học bạ tiểu học (THCS, THPT) có ghi phần hộ tịch;

e) Quyết định cải chính hộ tịch và các giấy tờ khác (nếu có)

f)  01 ảnh dán vào đơn có đóng dấu giáp lai của trường và số lượng ảnh kèm theo bằng với số

lượng giấy chứng nhận xin cấp.

Căn cứ pháp lý: - Quyết định số 52/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định quản lý văn bằng, chứng chỉ giáo dục phổ thông, giáo

dục trung học chuyên nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học;

- Công văn số 6025/THPT ngày 17/7/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý, cấp phát bằng trung học cơ sở và trung học phổ thông;

- Công văn số 6477/GDTX ngày 30/7/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý, cấp phát bằng Bổ túc trung học phổ thông, Bổ túc trung học cơ sở.

Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang

Tên thủ tục: Hồ sơ chỉnh sửa các chi tiết hộ tịch trong văn bằng, chứng chỉ

Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang

Mục đích: Huớng dẫn thủ tục điều chỉnh chi tiết hộ tịch trên bằng tốt nghiệp các cấp

Các tin khác