Hồ sơ thủ tục thuyên chuyển cán bộ, công chức, viên chức
7/10/2008, 10:16 (GMT+7)

Hồ sơ thủ tục thuyên chuyển cán bộ, công chức, viên chức
A.Thuyên chuyển trong tỉnh
Mục đích: Thuyên chuyển cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh
Đối tượng áp dụng: Công dân có quốc tịch Việt Nam.

Hồ sơ cần thiết:

1. Đơn xin chuyển công tác (nếu có lý do cụ thể). (Mẫu 14.1)

2. Bản tự kiểm cá nhân(có ý kiến nhận xét của thủ Trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý). (Mẫu 14.2)

3. Sơ yếu lý lịch theo mẩu 2a (Bộ Nội vụ), (có chứng nhận của cơ quan)

4. Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng công chức, viên chức

5. Văn bản đồng ý tiếp nhận của cơ quan, đơn vị mới (nêu rõ số lượng biên chế hiện có, biên chế giao, dự kiến phân công nhân sự mới)

6. Phiếu nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức.

B.Thuyên chuyển ngoài tỉnh

Mục đích: Thuyên chuyển cán bộ, công chức, viên chức ngoài tỉnh

Đối tượng áp dụng:

Hồ sơ cần thiết:

Hồ sơ thực hiện như trên

1. Phải có văn bản đồng ý tiếp nhận của Sở Nội vụ(nơi tiếp nhận) hoặc là cơ quan thẩm quyền (đối với đơn vị trung ương, doanh nghiệp hệ đảng) nơi công chức viên chức chuyển đến

2. Lưu ý: Cán bộ, công chức, viên chức hết thời gian tập sự, thử việc và được bổ nhiệm chính thức vào ngạch công chức, viên chức mới được thuyên chuyển công tác

Thời gian: +Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ: 05 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ

+Trình UBND tỉnh quyết định: 5 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ

Địa điểm tiếp nhận: Văn phòng Sở Nội vụ

Các tin khác