Chuyển ngạch lương
7/10/2008, 10:16 (GMT+7)

Chuyển ngạch lương
Mục đích: Chuyển ngạch lương
Đối tượng áp dụng: Công dân có quốc tịch Việt Nam.

 

Hồ sơ cần thiết:

 

1. Công văn đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (nêu rõ lý do, cơ sở căn cứ).

2. Quyết định phân công chức danh mới.

3. Quyết định lương hiện hưởng.

4. Văn bằng, chứng chỉ có liên quan (photo)

Thời gian: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Địa điểm tiếp nhận: Văn phòng Sở Nội vụ

Các tin khác