Phê duyệt đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân
21/6/2013, 16:59 (GMT+7)

Ngày 8-6-2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 896/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020.

           Mục tiêu của đề án nhằm tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, phù hợp điều kiện của Việt Nam trong thời kỳ CNH, HÐH và thông lệ quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), giảm giấy tờ công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; đồng thời, góp phần phát triển chính phủ điện tử ở Việt Nam.

         Theo Ðề án, trong hai năm 2013-2014, việc triển khai đề án tập trung vào hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc cấp số định danh cá nhân; xây dựng Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư; hệ thống hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các CSDL liên quan quản lý dân cư; rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các CSDL liên quan quản lý dân cư... Ðến cuối năm 2015 sẽ hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật CSDL quốc gia về dân cư trong phạm vi toàn quốc. Ðến hết năm 2020, thông tin cơ bản của tất cả công dân sẽ được nhập, cập nhật vào CSDL quốc gia về dân cư và mỗi công dân đều có số định danh cá nhân. Các cơ quan hành chính nhà nước tại các cấp chính quyền khai thác, sử dụng thông tin trực tuyến tại CSDL quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

          Đề án sẽ phát triển ứng dụng thẻ công dân điện tử để giảm giấy tờ công dân trong lĩnh vực quản lý hộ tịch, quản lý cư trú, trật tự xã hội… như giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận kết hôn, thẻ bảo hiểm y tế… 

         Đề án cũng tiến tới việc bãi bỏ yêu cầu xuất trình hay nộp bản sao có chứng thực trong giấy tờ công dân trong thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính.

MT

(Nguồn: Quyết định số 896/QĐ-TTg)

 

 

 

 

Các tin khác