Khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 38 (năm học 2013-2014)
28/2/2013, 6:26 (GMT+7)

Ngày 26/2 Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Long Mỹ tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận Chính trị- Hành chính khóa 38 (năm học 2013-2014). Có 100 học viên là cán bộ các ban ngành đoàn thể, các xã, thị trấn trong huyện tham gia học tập.

Bà Phạm Thị Phượng - Phó Bí thư Huyện ủy Long Mỹ phát biểu trong buổi Khai giảng

          Trong thời gian 2 năm học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và pháp luật XHCN Việt Nam; quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế, văn hóa, đối ngoại; những vấn đề về quốc phòng an ninh; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Đoàn thể; Tình hình nhiệm vụ địa phương. Cuối khóa học, các học  viên sẽ được đi nghiên cứu thực tế và viết bài tiểu luận.

         

          Thông qua khóa học nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị - quản lý nhà nước đối với đội ngũ cán bộ công chức; Đồng thời góp phần đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hóa cán bộ trong thời gian tới.

                                                                                                       Nguyên Hà 

Các tin khác