Báo cáo Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012
19/7/2012, 15:33 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 03/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu giang về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2012 và kế hoạch 02 Kế hoạch phát động phong trào thi đua của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hậu Giang năm 2012; Kế hoạch 03/KHTĐK ngày 15/6/2012 của Trưởng khối tham mưu tổng hợp về kế hoạch công tác thi đua của Khối.

Năm 2012 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ tỉnh Hậu Giang, là năm Tỉnh ta tập trung cho mục tiêu: Tập trung chỉ đạo toàn diện các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, trọng tâm là nông nghiệp, nông dân, nông thôn và văn minh đô thị . Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Hậu Giang phối hợp với các tổ chức đoàn thể Công đoàn và Đoàn thanh niên cơ quan quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan và phát động toàn thể cán bộ, công chức thực hiện phong trào thi đua năm 2012, trong 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:

1. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, các chỉ tiêu kế hoạch được giao:

Thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc và phục vụ tốt hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND giữa các kỳ họp và tại kỳ họp HĐND tỉnh theo Luật Tổ chức HĐND & UBND năm 2003 và quy chế hoạt động HĐND năm 2005. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hậu Giang đã giúp HĐND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, quý và cả năm của HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và của Đoàn ĐBQH. Giúp Trưởng, Phó trưởng Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch và Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.

Chế độ thông tin báo cáo: Thực hiện tốt chế độ báo cáo của HĐND theo quy chế hoạt động HĐND năm 2005.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hậu Giang thực hiện việc báo cáo, gửi văn bản với Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội và các tỉnh bằng thư điện tử, giúp cho các bộ phận, cá nhân khai thác tốt các thông tin trên mạng Internet, nhất là văn bản QPPL mới để phục vụ công tác tham mưu tổng hợp, tiết kiệm được kinh phí trong việc in, sao các văn bản của tỉnh và Trung ương.

Ngay từ đầu năm  trang Web của Văn phòng đã đi vào hoạt động nhằm giúp cho hoạt động thông tin của văn phòng với UBND tỉnh, các sở ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố được hoạt động tốt hơn đáp ứng được yêu cầu của công tác chuyên môn.

2. Công tác quy hoạch, kế hoạch của ngành:

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức học tập nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ để phục vụ trong công tác được tốt hơn. Hiện tại có 02 đồng chí đang bảo vệ luận văn thạc sĩ, 01 học thạc sĩ và 05 đồng chí đang theo học đại học.

- Làm thủ tục đề nghị Sở Nội vụ ra quyết định tuyển dụng 03 đồng chí; Ký 03 hợp đồng lao động và tiếp nhận 01 đồng chí được điều động từ Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác tại Văn phòng bổ nhiệm giữ chức vụ quyền Chánh Văn phòng; Lập thủ tục quy trình điều động, bổ nhiệm, tiếp nhận 05 đồng chí trong đó: tiếp nhận 03 đồng chí từ Văn phòng UBND, Trường Chính trị tỉnh và UBND xã Vị Tân, bổ nhiệm 01 đồng chí giữ chức vụ Trưởng và 01 đồng chí giữ chức vụ Phó Trưởng phòng công tác Đoàn ĐBQH. Điều động bổ nhiệm 01 Trưởng Phòng và 01 Phó Trưởng phòng Phòng HC-TC-QT.

- Thực hiện sắp xếp điều chỉnh nhiệm vụ cho 04 đồng chí phù hợp với yêu cầu của văn phòng và năng lực công tác của chuyên viên, trên cơ sở đó chuẩn bị nhân sự cho việc thành lập Phòng Thông tin – Dân nguyện.

- Cử 01 đồng chí tham gia học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 3, đợt 3 trong 6 tháng đầu năm.

3. Tham mưu về cơ chế chính sách trong lĩnh vực ngành quản lý:

- Ngay từ đầu năm đã tham mưu và chuẩn bị tốt cho Thường trực, các Ban cùng với Đoàn của Tỉnh ủy, UBND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh đến thăm và chúc tết trong và ngoài tỉnh; chúc tết các đồng chí cách mạng lão thành, các gia đình chính sách tiêu biểu, cán bộ hưu trí và tham gia tiếp đón lãnh đạo tỉnh cũng như các Sở, ngành, huyện thị, thành đến thăm và chúc tết tại cơ quan, Tết Nhâm Thìn Thường trực và lãnh đạo Văn phòng đến thăm và chúc tết một số gia đình chính sách tại huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và cán bộ hưu trí  tặng 51 phần quà  trị giá 16.800.000đ. Đây là hoạt động uống nước nhớ nguồn và được quan tâm thực hiện thường xuyên hàng năm.

- Tham mưu đề xuất phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thành công một số hội nghị như:

+ Phục vụ tốt cho hội nghị trực tuyến theo kế hoạch số 92/KH-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII;

+ Hội nghị trực tuyến chấp vấn và trả lời của một số bộ ngành Trung ương và đóng góp dự thảo một số Luật như: Luật Giáo dục đại học, Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Luật Bảo hiểm tiền gửi, Luật Phòng chống rửa tiền, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Giám định Tư pháp…;

- Giúp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tố chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIII, Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 4.

- Thường trực HĐND đã chỉ đạo Văn phòng thực hiện phân công nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết 545 của UBTVQH.

- Phối hợp cùng Sở Nội vụ tổ chức xong 19 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp huyện và xã;

- Tham mưu cho các Ban HĐND tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát tại một số huyện, thị xã, thành phố về công tác đóng bảo hiểm cho người tham gia lao động; giám sát về tình hình công chứng, chứng thực và hộ tịch tư pháp trên địa bàn tỉnh; về giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2012 và các khoản tạm ứng ngân sách còn tồn đọng trên địa bàn tỉnh; giám sát việc thực hiện chính sách đối với thanh niên tình nguyện và thanh niên xung phong giai đoạn 2009-2011 trên địa bàn tỉnh.

- Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra một số lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Thường trực HĐND tại 3 huyện, thị xã trong tỉnh.

- Phục vụ Thường trực và các Ban HĐND tổ chức thành công các hội nghị lớn như:

+ Hội nghị giao ban quý I/2012 giữa Thường trực HĐND tỉnh với HĐND các huyện, thị xã, thành phố về giải pháp nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND;

+ Phối hợp cùng Dự án “Tăng cường năng lực, quyết định và giám sát ngân sách của các cơ quan dân cử Việt Nam” tổ chức thành công hội thảo “ Chính sách nông nghiệp, nông dân, nông thôn – Vai trò của HĐND”;

+ Tổ chức thành công hội nghị nghe Thường trực UBND tỉnh và các sở, ban ngành tỉnh trả lời ý kiến cử tri giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh;

+ Tổ chức hội nghị liên tịch với các sở, ban ngành chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm.

- Tổ chức thành công hội nghị cán bộ, công chức năm 2012 và phát động phong trào thi đua năm 2012;

- Văn phòng cũng đã tổ chức 01 lớp tập huấn cho CBCC và chuyên viên huyện, thị xã, thành phố viết tin, bài cho trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

- Trong 6 tháng đầu năm, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hậu Giang đã giúp HĐND tỉnh soạn thảo, thẩm định lần cuối trước khi ban hành 366 văn bản của Thường trực, các Ban và Văn phòng trong đó có 13 văn bản là văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 4 kỳ họp giữa năm năm 2012.

- Thực hiện đúng các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức như: nâng lương thường xuyên cho 02 CBCC đến hạn và nâng lương trước hạn cho 02 CBCC theo quy định.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành gắn với tuyên truyền phổ biến pháp luật và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Giúp Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát năm 2012, hàng quí, 6 tháng.

Giúp Thường trực và các Ban thẩm tra Văn bản QPPL của UBND tỉnh. Giúp Thường trực và các Ban tổ chức triển khai và giám sát đến các địa phương, đơn vị trên các lĩnh vực như: giám sát về công tác đóng bảo hiểm cho người tham gia lao động; giám sát về tình hình công chứng, chứng thực và hộ tịch tư pháp trên địa bàn tỉnh; về giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2012 và các khoản tạm ứng ngân sách còn tồn đọng trên địa bàn tỉnh; giám sát việc thực hiện chính sách đối với thanh niên tình nguyện và thanh niên xung phong giai đoạn 2009-2011 trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng được kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL thuộc tất cả các lĩnh vực mà Thường trực, các Ban có trách nhiệm giám sát cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức xã hộicông dân phải tuân theo.

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL thuộc tất cả các lĩnh vực, trong đó có chú ý triển khai các văn bản QPPL liên quan đến hoạt động Đoàn ĐBQH và HĐND.

Công tác tiếp dân được thực hiện thường xuyên tại cơ quan, tiếp công dân 13 lượt, nhận 47 đơn qua đường bưu điện, hướng dẫn và phân loại đơn thư chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết và xem xét theo thẩm quyền.Hướng dẫn và gửi 10 văn bản liên quan đến khiếu nại, tố cáo của cử tri đến các cơ quan có liên quan giải quyết theo chức năng.

5. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và đoàn kết nội bộ tốt:

- Thường trực và Đoàn ĐBQH lấy ý kiến đóng góp cho Đảng Đoàn Quốc hội và UBTVQH khóa XIII, Đảng đoàn HĐND tỉnh về công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XI.

- Chi bộ đã xây dựng kế hoạch tự phê bình và phê bình với từng đảng viên và tiến hành thông qua tại các cuộc họp lệ chi bộ. Công bố quyết định chuyển đảng chính thức cho 03 đảng viên dự bị đã đủ điều kiện, hoàn tất thủ tục chuyển chính thức cho 01 đảng viên đã hết thời gian dự bị, kết nạp mới 01 đảng viên (số đảng viên dự bị là 02) tổng số đảng viên hiện tại là 27; bầu bổ sung thêm 02 đồng chí vào cấp ủy nhiệm kỳ 2010-2015 để đảm bảo đủ số lượng hoạt động của cấp ủy Chi bộ.

- Văn phòng và BCH Công đoàn phối hợp tổ chức thành công hội nghị CBCC năm 2012; Chi bộ chỉ đạo Đoàn thanh niên tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2012-1214 bầu ra BCH khóa mới.

- Văn phòng Phối hợp với Công đoàn kịp thời thăm hỏi CBCC cơ quan bị ốm đau với tổng số tiền 5.300.000 đồng; Đồng thời phát động đến 100% CBCC về việc tự nguyện đóng góp ủng hộ xây dựng trường Mầm non của tỉnh. Kết quả đã đóng góp ủng hộ trong 3 năm 2011, 2012, 2013 với số tiền 8.476.000 đồng.

- Kịp thời quan tâm và chăm lo đến đời sống cán bộ công chức cơ quan trong các ngày Lễ, ngày Tết cổ truyền và  tết Dương lịch. Sắp xếp phân công cán bộ công chức trực Tết và Lễ 30/4-01/5/2012 theo thông báo của UBND tỉnh.

- Văn phòng phối hợp cùng công đoàn tổ chức họp mặt và tặng quà nhân kỷ niệm 102 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1972 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng cho Nữ CBCC cơ quan với tổng số tiền 10.000.000 đồng; phát động công trình thi đua “Hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo” do Trung ương Hội phát động và chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2012 – 2017, do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức. Tham gia hội thi nấu ăn với chủ đề “Nam giới cùng chia sẽ” do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức kết quả đạt giải 3; thực hiện tốt các chế độ chính sách như tặng quà cho cán bộ, công chức nhân dịp lễ 30/4 và 1/5 với số tiền 9.900.000 đồng;

- Đoàn Thanh niên cơ quan tăng cường công tác vận động đoàn viên làm nồng cốt; tham gia tích cực các hoạt động do Đoàn khối các cơ quan tổ chức như: cử 02 đoàn viên tham gia công trình thanh niên tại huyện Vị Thủy; 01 đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo. Phối hợp các Chi đoàn bạn tổ chức hành quân về nguồn tại Khu Căn cứ Tỉnh ủy, tham gia giải bóng đá Nam giao hữu nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3…tích cực tham các hoạt động do Đoàn Khối các cơ quan tổ chức như: Ngày hội thanh niên tham gia trò chơi chuyền Chanh, đua xe hon đa chậm, kéo co. Kết quả tham gia đạt 01 giải nhất môn đua xe hon đa chậm. Tham gia giao lưu bóng đá Nam giao hữu với Đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh nhằm tạo sự gắn kết giữa các Chi đoàn. 100% đoàn viên hoàn thành cuộc thi viết “Chung tay Cải cách thủ tục hành chính” và cuộc thi tìm hiểu “Tuổi trẻ Hậu giang hành động vì môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”; phối hợp cùng Công đoàn cơ quan tổ chức họp mặt và tặng quà cho các em thiếu nhi là con em CBCC nhân ngày Quốc tê Thiếu nhi 1/6 với tổng số tiền: 4.906.000đồng. Nhận đỡ đầu 01 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vị Tân, tổ chức thành công hành quân về nguồn tại tỉnh Đồng Nai.

* Nhìn chung 6 tháng đầu năm 2012 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Thường trực, Phó Trưởng đoàn ĐBQH để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn cũng như nhiệm vụ chính trị chung của đơn vị, CBCC có nhiều cố gắng trong việc tham mưu, đề xuất và phục vụ cho lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra.

Toàn thể CBCC đã ra sức nổ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các tổ chức đoàn thể cùng xây dựng phối hợp thực hiện đạt kết quả cao các chỉ tiêu cấp trên giao.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012:

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, hạn chế những khó khăn, tập trung thực hiện tốt chương trình kế hoạch đề ra trong 6 tháng cuối năm cụ thể như sau:

- Tiếp tục triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn như: Kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2012) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2012), ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2012), ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/2012).v.v

- Tham mưu cho lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện các cuộc giám sát và các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; tiếp tục cử chuyên viên theo dõi và dự các cuộc giám sát của Thường trực và các Ban HĐND làm cơ sở tổng hợp báo cáo tại các kỳ họp.

- Chuẩn bị nội dung và đảm bảo kinh phí tốt tiến hành tổ chức kỳ họp giữa năm và kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân tỉnh tham mưu, chuẩn bị, phục vụ tốt  kỳ họp cuối năm và thực hiện tốt các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức theo quy định.

- Đảm bảo kinh phí, phương tiện phục vụ lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực và các Ban HĐND dự các cuộc Hội nghị, hội thảo tập huấn do các Ủy ban của Quốc hội tổ chức và Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL.

- Cùng phối hợp với Công đoàn tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở, bầu ra BCH mới nhiệm kỳ 2012-2015;

- Sắp xếp bộ máy văn phòng đảm bảo phục vụ cho hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đặc biệt thành lập Phòng Thông tin - Dân nguyện đáp ứng phục vụ tốt cho hoạt động của Văn phòng;

- Văn phòng đảm bảo kinh phí đẩy nhanh tiến độ xây dựng phòng Thông tin Dân nguyện và sữa chữa trụ sở Đoàn ĐBQH để đảm bảo cho hoạt động.

- Đảm bảo kinh phí sắp xếp chỉnh lý tài liệu của văn phòng trong năm 2012 theo kế hoạch Đề án chỉnh lý tài liệu của Sở Nội vụ.

- Văn phòng phối hợp cùng Công đoàn và Chi đoàn tổ chức vui chơi cho các cháu thiếu nhi nhân ngày Tết Trung thu (15/8 âm lịch) và tổ chức họp mặt ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Giúp cho Thường trực HĐND chuẩn bị nội dung Hội nghị giao ban quý III/2010 giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã trong tỉnh và Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm 2010 và tổng kết nhiệm kỳ HĐND 2012-2016.

Trên đây là báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Các tin khác