</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 12/LLV-UBND Châu Thành, ngày 30 tháng 3 năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC

Của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
(Từ ngày 02/4 đến ngày 06/4/2018)

 

 

 

 

 

 

 


THỨ HAI, NGÀY 02/4:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch 7 giờ 00’ dự chào cờ (Phòng TC-KH điều khiển nghi thức).

- Chủ tịch: 8 giờ 00’ làm việc với đ/c Trưởng Công an huyện, nghe báo cáo về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Chiến). 13 giờ 30’dự họp Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2018, mời đại diện lãnh đạo phòng Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện cùng dự, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

 - PCT.Thường trực: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’ tiếp và làm việc với Ban Tổ chức Hội thi, cuộc thi tỉnh Hậu Giang khảo sát thực tế triển khai thực hiện Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ X năm 2017 (Giấy mời riêng), điểm Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Học).

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’ cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện, nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2018-2023 (điểm của tỉnh), điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- PCT.KT: 8 giờ dự họp thông qua Hội đồng thẩm định “Quy hoạch mạng lưới cấp nước và sử dụng nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 13 giờ 30’ dự triển khai công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực, chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018 - 2023;  bầu thành viên ban Thanh tra nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2018 - 2020, mời Đ/c Trưởng phòng và chuyên viên Phòng Nội vụ huyện cùng dự, điểm tại Hội trường Sở Nội vụ tỉnh.

THỨ BA, NGÀY 03/4:

- Chủ tịch, PCT.TT, PCT.CN: 7 giờ 30’ dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020, sơ kết công tác quí I và triển khai chương trình công tác quý II năm 2018, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- Chủ tịch, PCT.TT, PCT.KT: 13 giờ 30’ họp Thường trực UBND huyện, mời Trưởng phòng: Nội vụ, TC-KH, GD&ĐT huyện cùng dự, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Trưởng phòng Nội vụ báo cáo về các công việc được Thường trực UBND huyện giao; Trưởng phòng TC-KH báo cáo về tình hình ngân sách quý I, năm 2018) (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.CN: 13 giờ 30’ cùng Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp về việc chủ trương đầu tư một số dự án tại khu, cụm công nghiệp tập trung, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- PCT.KT: 7 giờ 30’ dự Lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản đợt 2 năm 2018 nhân kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (01/4/1959 - 01/4/2018), mời đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cùng dự, điểm tại khu vực Chợ Tư sáng, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh. 15 giờ thăm lực lượng dân quân huấn luyện chiến đấu giai đoạn 1 năm 2018. 18 giờ 30’dự đêm giao lưu văn nghệ với lực lượng dân quân huấn luyện chiến đấu trên địa bàn xã Phú An. Điểm tại sân UBND xã Phú An (Giấy mời riêng).

THỨ TƯ, NGÀY 04/4:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’ làm việc với Công ty CP Cấp thoát nước - Công trình đô thị tỉnh và Công ty nước Aquaone Hậu Giang, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 13 giờ 30’ làm việc với một số cơ quan khối nội chính và phòng, chống tham nhũng huyện, chuẩn bị tiếp đoàn làm việc của Ban Nội chính Tỉnh ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy. 15 giờ làm việc với các cơ quan, đơn vị về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh tại Công văn số 63/VP.UBND-TDNC ngày 18 tháng 10 năm 2010 (Phòng TN&MT phối hợp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chuẩn bị báo cáo) (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’ cùng Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, về kinh phí thực hiện các công trình biên soạn lịch sử của các ngành năm 2018, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy. 13 giờ 30’ họp triển khai Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết UBND huyện (LĐVP: Đ/c Học).

- PCT.CN: làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- PCT.KT: 7 giờ 30’ làm việc về công tác quản lý, cấp quyền sử dụng đất, thu hồi nợ vay ngân hàng chính sách xã hội nền vượt lũ giai đoạn 1, mời đại diện lãnh đạo phòng: TN&MT, KT&HT, TC-KH, Chi nhánh VP.ĐKĐĐ, Chi cục Thuế, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện, Ban QLDA-ĐTXD huyện, UBND thị trấn Mái Dầm và thị trấn Ngã Sáu, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến). 13 giờ 30’ cùng Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phú An, điểm tại Đảng ủy xã Phú An.

THỨ NĂM, NGÀY 05/4:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’ dự họp Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh chuẩn bị kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh và kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2018), 45 năm chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch của quân và dân khu 9, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 13 giờ 30’ dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II-UBND huyện.

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’ dự Hội nghị giao ban Hội đồng nhân dân huyện, sơ kết công tác quý I, triển khai chương trình công tác quý II năm 2018; sơ kết quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Học).

- PCT.CN: 7 giờ 30’ dự làm việc về tháo gỡ vướng mắc dự án cầu dân sinh Phú Hữu, mời Trường phòng KT&HT cùng dự, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- PCT.KT: 7 giờ 30’ họp Ban Tuyển sinh Quân sự huyện triển khai Kế hoạch tuyển sinh năm 2018 (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết UBND huyện (LĐVP: đ/c Tỉnh).  

THỨ SÁU, NGÀY 06/4:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’ tiếp và làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- Chủ tịch và PCT.KT: 13 giờ 30’ làm việc về tiến độ nâng cấp và mở rộng Chợ Ngã Sáu, 15 giờ làm việc với Công ty Cổ phần ĐT XD thương mại Thiên Phúc về tiến độ thực hiện dự án nhà ở xã hội tại thị trấn Mái Dầm, mời  Trưởng phòng: TC-KH, KT&HT, TN&MT, Giám đốc Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Ngã Sáu, Mái Dầm cùng dự, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Phòng Kinh tế và Hạ tầng mời và liên hệ 02 nhà đầu tư chuẩn bị báo cáo) (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.Thường trực: kiểm tra cơ sở (Cả ngày).

- PCT.CN: 7 giờ 30’ dự Hội nghị tham khảo ý kiến tư vấn trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo huyện) và đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng các dự án trên địa bàn, điểm tại Phòng Khánh tiết UBND huyện (Giấy mời riêng) (LĐVP: đ/c Tỉnh). Chiều kiểm tra cơ sở.

- PCT.KT: 7 giờ 30’ làm việc với Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh về việc đầu tư lát gạch vỉa trước Trung tâm Y tế huyện huyện Châu Thành, thuộc đường Tỉnh 925, thị trấn Ngã Sáu (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

 

 

Nơi nhận:

- TT.UBND tỉnh;

- TT:HU,HĐND,UBND,UBMTTQVN huyện;

- Các Ủy viên UBND huyện;

- Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện;

- Các bộ phận trực thuộc VP.HĐND&UBND;

- Điện lực Châu Thành; CN.CTN-CTĐT huyện;

- Trường THPT Ngã Sáu, Phú Hữu;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

TL.CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Nguyễn Thiện Chiến