</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 2/LLV-UBND Châu Thành, ngày 12 tháng 1 năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC

Của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành 
(Từ ngày 15/01 đến ngày 19/01/2018)

 

 

 

 

 

 

 


THỨ HAI, NGÀY 15/01:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch: 8 giờ 00’ họp Thường trực UBND huyện, mời Trưởng phòng Nội vụ cùng dự, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến; đ/c Ai).

- Chủ tịch: 13 giờ 30’ dự phiên họp Thường trực HĐND huyện tháng 01/2018, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.Thường trực: 13 giờ 30’ họp Ban Biên tập Bản tin Xuân Mậu Tuất năm 2018 (Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị nội dung), điểm tại phòng Khánh tiết UBND huyện (Giấy mời riêng) (LĐVP: Đ/c Học). 15 giờ 00’ họp Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện, xét khen thưởng năm 2017 (Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị nội dung), điểm tại phòng Khánh tiết UBND huyện (Giấy mời riêng) (LĐVP: Đ/c Học).

- PCT.CN: 13 giờ 30’ làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đông Phú, điểm tại Đảng ủy xã Đông Phú (Giấy mời riêng).

- PCT.KT: 13 giờ 30’ làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường về công tác vệ sinh, thu gom rác thải khu vực chợ Ngã Sáu (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung và mời thành phần có liên quan), điểm tại phòng làm việc PCT.KT - UBND huyện (LĐVP phân công đ/c Ai).

THỨ BA, NGÀY 16/01:

- Chủ tịch: 8 giờ 00’ dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018, mời Chánh Thanh tra huyện cùng dự, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 13 giờ 30’ dự Hội nghị tổng kết công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương năm 2017, điểm tại Hội trường I-UBND huyện.

- PCT.Thường trực: 8 giờ 00’ làm việc về công tác tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng - Mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018”, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Giấy mời riêng) (LĐVP: Đ/c Học). 13 giờ 30’ làm việc với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, nghe báo cáo việc chuẩn bị ăn Tết với người nghèo tại xã Phú Tân (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị báo cáo), mời đại diện lãnh đạo: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin,  Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Đảng ủy, UBND xã Phú Tân, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Học).

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’ dự cùng đ/c Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ và đối thoại với công dân trên địa bàn huyện, điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (Giấy mời riêng).

- PCT.KT: 8 giờ 00’ khảo sát các mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện, mời đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT cùng đi (Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị lịch trình và mời các đơn vị có liên quan) (Cả ngày).

THỨ TƯ, NGÀY 17/01:

- Chủ tịch: Sáng tiếp dân tại Trụ sở tiếp công dân UBND huyện. 13 giờ 30’ kiểm tra vị trí đất xây dựng Trụ sở Công an xã Phú Hữu, mời: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Công an huyện, Giám đốc Ban QLDA - ĐTXD huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Công an xã Phú Hữu cùng đi, điểm tập trung tại UBND xã Phú Hữu (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.Thường trực: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’ dự Hội nghị tổng kết công tác BHXH năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- PCT.CN: 8 giờ 00’ khảo sát cầu Xẻo Nga, xã Đông Phú, mời đại diện lãnh đạo: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, UBND xã Đông Phú cùng đi, điểm tập trung tại UBND xã Đông Phú (LĐVP: Đ/c Chiến). 13 giờ 30’ dự cùng đ/c Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng dự án Cảng chuyên dùng, kho chứa xăng dầu, nhà máy sản xuất dầu nhờn, nhà máy khí hóa lỏng và nhà máy chế biến xăng sinh học tại thị trấn Mái Dầm, điểm tại UBND thị trấn Mái Dầm (Giấy mời riêng).

- PCT.KT: 8 giờ 00’ cùng đ/c Bí thư Huyện ủy kiểm tra một số tuyến đường giao thông nông thôn ở ấp Đông Lợi A, lộ Bưng Cây Sắn thuộc xã Đông Phước theo kiến nghị của bà con cử tri, điểm tập trung tại UBND xã Đông Phước (LĐVP: Đ/c Học). 13 giờ 30’ dự Hội nghị sơ kết công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện (Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện chuẩn bị nội dung, chương trình), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Giấy mời riêng) (LĐVP phân công đ/c Ai).

THỨ NĂM, NGÀY 18/01:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’ dự cùng đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú An, nghe báo cáo một số nhiệm vụ công tác quý I năm 2018 và xây dựng nông thôn mới, điểm tại UBND xã Phú An (LĐVP: Đ/c Chiến). 13 giờ 30’ dự Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh năm 2017, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018, mời Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện cùng dự (Ngân hàng CSXH huyện chuẩn bị báo cáo của huyện), điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’ dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017  Hội Người cao tuổi huyện, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (Hội Người cao tuổi huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự), điểm tại Hội trường II-UBND huyện. 13 giờ 30’ dự Hội nghị tổng kết công tác ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự), điểm tại Hội trường II-UBND huyện.

- PCT.CN: 8 giờ 00’ họp tháo gỡ vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường ô tô về trung tâm xã Đông Phước A, huyện Châu Thành (đề nghị Trung tâm PTQĐ - Chi nhánh huyện Châu Thành phối hợp chủ đầu tư chuẩn bị nội dung), mời đại diện lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ - Chi nhánh huyện Châu Thành, UBND xã Đông Phước A, điểm tại phòng làm việc PCT.CN - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh). 13 giờ 30’ dự Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, điểm tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

- PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’ dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 của ngành Kiểm sát nhân dân, điểm tại Viện Kiểm sát nhân dân huyện.

THỨ SÁU, NGÀY 19/01:

- Chủ tịch, PCT.Thường trực: 7 giờ 30’ làm việc với Ban Biên tập Bản tin Xuân năm 2018, nghe báo cáo công tác biên soạn, in ấn, xuất bản (Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị báo cáo), điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (Giấy mời riêng) (LĐVP: Đ/c Chiến, đ/c Học).

- Chủ tịch: 9 giờ 00’ làm việc với lãnh đạo Công an huyện (Công an huyện chuẩn bị nội dung báo cáo), điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.
13 giờ 30’
làm việc với Công ty Cấp nước và Công trình đô thị tỉnh Hậu Giang về đặt hàng dịch vụ công ích năm 2018, mời Trưởng phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch cùng dự, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.Thường trực: Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN, PCT.KT: làm việc tại cơ quan.

 

 

 

Nơi nhận:

- TT.UBND tỉnh;

- TT:HU,HĐND,UBND,UBMTTQVN huyện;

- Các Ủy viên UBND huyện;

- Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện;

- Các bộ phận trực thuộc VP.HĐND&UBND;

- Điện lực Châu Thành; CN.CTN-CTĐT huyện;

- Trường THPT Ngã Sáu, Phú Hữu;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

TL.CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Nguyễn Thiện Chiến