</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 109/GPXD Châu Thành, ngày 1 tháng 12 năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHÂU THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Châu Thành, ngày         tháng         năm 2017

 

GIẤY PHÉP SỬA CHỮA, CẢI TẠO CÔNG TRÌNH NHÀ Ở

Số:        /GPSC (GPCT)

 

1. Cấp cho: Phạm Văn Lam; SN: 1982; CMND số: 365733671, do Công an tỉnh Sóc Trăng, cấp ngày 08/4/2005, thường trú: Ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, Châu Thành, Hậu Giang làm đơn xin phép sửa chữa công trình nhà ở tại: Đường Quốc lộ Nam Sông Hậu, ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, Châu Thành, Hậu Giang (đoạn từ ngã tư Mái Dầm đến cầu Mái Dầm), với những nội dung cụ thể như sau:

2. Hiện trạng công trình: Khung, cột, đà BTCT, nền láng xi măng, trần nhựa xốp, mái lợp tole sóng vuông (đã xuống cấp). Cos nền +0.0 so với mặt đường hiện hữu (đường Quốc lộ Nam Sông Hậu).

- Lô đất số 2087; Diện tích: 1046m2; tại: Ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

- Loại công trình: Nhà ở gia đình; Cấp công trình: Cấp IV.

- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): 9m x 13,5m = 121,5m2.

- Tổng diện tích sàn: 121,5m2; Chiều cao công trình: 4,5m; Số tầng: 01.

3. Được phép sửa chữa, cải tạo với nội dung sau: Nâng và láng xi măng lại nền hiện trạng (phần nhà chính), lát lại nền (02 phòng ngủ) bằng gạch men 400x400, cos nền +0.25m so với mặt đường hiện hữu (đường Quốc lộ Nam Sông Hậu); Xây mới 02 vách ngăn phòng ngủ; Thay mới trần bằng tấm cách nhiệt Cát Tường; Thay mới đòn tay thép hộp mạ kẽm; Lợp lại mái tole dày 0,42mm; Thay mới cửa mở rời khung sắt lưới B40 bằng cửa sắt kéo 02 cánh; Thay mới cửa đi phòng ngủ bằng cửa khung sắt hộp hàn thép tấm mạ kẽm.

- Loại công trình: Nhà ở gia đình; Cấp công trình: Cấp IV.

- Diện tích sửa chữa tầng 1 (tầng trệt): 9m x 13,5m = 121,5m2.

          - Tổng diện tích sàn sửa chữa: 121,5m2; Chiều cao công trình: 4,5 m; Số tầng: 01.

4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất và sở hữu công trình: Giấy CNQSD đất số 00353 do UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cấp ngày 13/12/2006.

5. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

 Nơi nhận:                                                     

- Phạm Văn Lam;                                

- UBND thị trấn Mái Dầm (bản sao);                                                                                                

- Lư­u: VT, KTHT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa Điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

 

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung Điều chỉnh/gia hạn: ……………………………

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: …………………………

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH