</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 69/GPXD Châu Thành, ngày 8 tháng 9 năm 2017

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ)

 

 


1. Cấp cho: Lư Hoàng, SN: 1981, CMND số: 365320966 do Công an tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 01/8/2011 và bà: Nguyễn Thị Nhật Uyên, SN: 1984, CMND số: 366240001 do Công an tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 18/5/2015.

- Địa chỉ thường trú: Ấp An Ninh II, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

- Địa chỉ xây dựng: Đường nhựa (khu tái định cư), ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

2. Được phép xây dựng công trình: Nhà ở (trệt + gác lửng) cấp 4; móng cừ tràm; khung, cột, đà BTCT đổ tại chỗ; nền lát gạch men; vách tường; trần thạch cao khung nhôm chìm; mái lợp tole. Kết cấu gác lửng: Tấm sàn bê tông nhẹ, đoàn tay thép hộp.

- Do: Công ty Cổ Phần Thiết kế Xây dựng Chấn Hưng lập.

- Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng: Thửa đất số 45, Tờ bản đồ số: 67; Diện tích: 80,0m2 đất ở tại nông thôn, đường nhựa (khu tái định cư), ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

+ Cốt nền xây dựng công trình: +0.15m so với mặt đường hiện hữu (đường nhựa).

+ Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng cách tim đường nhựa: 8,0m. Vị trí xây dựng cách tim đường nhựa: 8,0m.

+ Diện tích xây dựng tầng một (tầng trệt): 4m x 20m = 80,0m2.

+ Diện tích tầng lửng: (1,6 x 2,125)m + (3,6 x  4)m = 17,8 m2.

+ Tổng diện tích sàn (bao gồm cả tầng trệt và tầng lửng): 97,8m2.

+ Chiều cao công trình: 7,0m; số tầng 01.

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: Giấy CNQSD đất số CS 01729 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang cấp ngày 11/4/2016.

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

 

Nơi nhận:      

- Lư Hoàng; 

- Nguyễn Thị Nhật Uyên;                   

- UBND xã Đông Phú (bản sao);

- Lư­u: VT, KTHT.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH