</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 22/GM-UBND Châu Thành, ngày 30 tháng 8 năm 2017

GIẤY MỜI

Dự Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018

 

Thực hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Nhân dịp khai giảng năm học mới, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo: Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện sắp xếp thời gian đến dự Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018, vào lúc 7 giờ 00’ ngày 05 tháng 9 năm 2017 (thứ Ba) tại các trường, cụ thể như sau:

- Đồng chí Nguyễn Văn Bảy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện dự tại Trường Trung học phổ thông Ngã Sáu (Hiệu trưởng: Huỳnh Phúc, ĐT: 01669042919).

- Đồng chí Trần Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự tại Trường Trung học phổ thông Phú Hữu (Hiệu trưởng: Trần Văn Ánh, ĐT: 0918542386).

- Đồng chí Tống Hoàng Khôi, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự tại Trường Trung học cơ sở Ngô Hữu Hạnh (Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Ánh Loan, ĐT: 0975437627).

I. CÁC ĐIỂM TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TIỂU HỌC, MẪU GIÁO VÀ MẦM NON

1. Xã Phú Tân:

a) Trường Trung học cơ sở Phú Tân (Hiệu trưởng Sử Thùy Nga, ĐT: 0974725726):

Ông Nguyễn Thanh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Huyện ủy.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện (đơn vị đỡ đầu).

b) Trường Tiểu học Phú Hữu 2 (Hiệu trưởng Trần Hoàng Khải, ĐT: 0983849363):

Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện (đơn vị đỡ đầu).

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn lao động huyện.

c) Trường Tiểu học Phú Hữu 3 (Hiệu trưởng Trần Hoàng Thới, ĐT: 01686117709):

Mời đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy (đơn vị đỡ đầu).

d) Trường Mẫu giáo Phú Tân (Hiệu trưởng Trần Thị Tuyết, ĐT: 0977230737):

Đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện (đơn vị đỡ đầu).

2. Thị trấn Mái Dầm:

a) Trường Trung học cơ sở Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Hiệu trưởng Phan Tấn Khương, ĐT: 01679022227):

Mời ông Bùi Hoàng Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

Đại diện lãnh đạo Phòng Y tế huyện (đơn vị đỡ đầu).

b) Trường Tiểu học Đồng Khởi (Hiệu trưởng Trần Trầm Hương, ĐT: 01678713181):

Ông Trần Văn Liệu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện.

Đại diện Hội Người cao tuổi huyện (đơn vị đỡ đầu).

c) Trường Tiểu học Phú Hữu 5 (Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bích Loan, ĐT: 01688024596 ):

Mời đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện (đơn vị đỡ đầu).

d) Trường Mẫu giáo Phú Hữu A (Hiệu trưởng Đinh Thị Kim Phương, ĐT: 01269350375):

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện (đơn vị đỡ đầu).

3. Thị trấn Ngã Sáu:

a) Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Quy (Hiệu trưởng Dương Văn Hoàng, ĐT: 0919458650):

Mời ông Trần Quang Hành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam huyện.

b) Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 1 (Hiệu trưởng Huỳnh Văn Tôn, ĐT: 0939427927):

Đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế  và Hạ tầng (đơn vị đỡ đầu).

c) Trường Tiểu học Thị Trấn Ngã Sáu (Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bích Sơn, ĐT: 0919437494):

Mời đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy (đơn vị đỡ đầu).

d) Trường Mầm non Ánh Dương (Hiệu trưởng Đinh Thị Kim Hậu, ĐT: 0982549766):

Mời đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy (đơn vị đỡ đầu).

4. Xã Phú Hữu:

a) Trường Trung học cơ sở Phú Hữu (Hiệu trưởng Huỳnh Văn Thưởng, ĐT: 0976998433):

Ông Nguyễn Văn Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

b) Trường Tiểu học Phú Hữu 1 (Hiệu trưởng Huỳnh Văn Sáu, ĐT: 0944671177):

 Đại diện lãnh đạo Công an huyện (đơn vị đỡ đầu).

c) Trường Tiểu học Phú Hữu 4 (Hiệu trưởng Võ Thanh Tùng, ĐT: 0981854057):

Mời đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy (đơn vị đỡ đầu).

d) Trường Mẫu giáo Phú Hữu (Hiệu trưởng Lê Huỳnh Như Diễm, ĐT: 01226877771):

Đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch (đơn vị đỡ đầu).

5. Xã Đông Phước:

a) Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 3 (Hiệu trưởng Võ Văn Châu, ĐT: 01683986184):

Mời ông Bùi Hồng Cẩn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy;

Đại diện lãnh đạo Kho bạc nhà nước Châu Thành (đơn vị đỡ đầu).

b) Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 4 (Hiệu trưởng Đỗ Thanh Hùng, ĐT: 0953827196):

Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học huyện (đơn vị đỡ đầu).

c) Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 5 (Hiệu trưởng Bùi Trí Dũng, ĐT: 0985763557):

Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện (đơn vị đỡ đầu).

d) Trường Mẫu giáo Đông Phước (Hiệu trưởng Nguyễn Kim Năm, ĐT: 0984278936):

 Mời đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện (đơn vị đỡ đầu).

6. Xã Đông Phước A:

a) Trường Trung học cơ sở Đông Phước A (Hiệu trưởng Đào Thị Kim Liêng, ĐT: 0913738918):

Ông Đỗ Văn Lô, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện (đơn vị đỡ đầu).

b) Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 2 (Hiệu trưởng Nguyễn Thị Ngọc Duyên, ĐT: 01666434854):

Đại diện lãnh đạo Chi cục Thuế huyện (đơn vị đỡ đầu).

c) Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 6 (Hiệu trưởng Lê Văn Vũ, ĐT: 0979088492):

Đại diện lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (đơn vị đỡ đầu).

d) Trường Mẫu giáo Họa Mi (Hiệu trưởng Nguyễn Thị Trúc Mai, ĐT: 0982299351):

Đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp (đơn vị đỡ đầu).

7. Xã Đông Thạnh:

a) Trường Tiểu học Đông Thạnh 2 (Hiệu trưởng Nguyễn Văn Cẩn, ĐT: 0947431399):

Mời ông Nguyễn Trí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.

Mời đại diện lãnh đạo Huyện đoàn (đơn vị đỡ đầu).

b) Trường Tiểu học Đông Thạnh 1 (Hiệu trưởng Bùi Phước Hảo, ĐT: 0976031627):

Mời bà Nguyễn Thị Thu Thảo, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.

Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ huyện (đơn vị đỡ đầu).

c) Trường Mẫu giáo Đông Thạnh (Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hồng Duyên, ĐT: 0984206173):

Đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện (đơn vị đỡ đầu).

d) Trường Mầm non Đông Thạnh (Hiệu trưởng Triệu Thị Sáu, ĐT: 0973575669):

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh huyện Châu Thành (đơn vị đỡ đầu).

8. Xã Phú An:

a) Trường Tiểu học Phú An (Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trãi, ĐT: 0974301317):

Ông Nguyễn Văn Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Đại diện lãnh đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh huyện Châu Thành (đơn vị đỡ đầu).

b) Trường Mẫu giáo Phú An (Hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Chi, ĐT: 0979997437):

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh huyện Châu Thành (đơn vị đỡ đầu).

9. Xã Đông Phú:

a) Trường Trung học cơ sở Đông Phú (Hiệu trưởng Nguyễn Bình Trị, ĐT: 01683988396):

Ông Nguyễn Văn Phiên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ (đơn vị đỡ đầu).

b) Trường Tiểu học Đông Phú 1 (Hiệu trưởng Dương Văn Sáu, ĐT: 01688075072):

Đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện (đơn vị đỡ đầu).

c) Trường Tiểu học Đông Phú 2 (Hiệu trưởng Trần Trường Vũ, ĐT: 0986851353):

Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện (đơn vị đỡ đầu).

d) Trường Tiểu học Đông Phú 3 (Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Hạnh, ĐT: 0917919306):

- Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy (đơn vị đỡ đầu).

đ) Trường Mẫu giáo Đông Phú (Hiệu trưởng Trần Thị Thu Hồng, ĐT: 0917615837):

Đại diện lãnh đạo Hội Cựu giáo chức (đơn vị đỡ đầu).

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh huyện Châu Thành.

II. TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN

Ông Nguyễn Thành Tạo, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Đại diện lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.

Rất mong các đồng chí sắp xếp thời gian tham dự để động viên thầy, cô giáo và học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

* Ghi chú:

- Trang phục: Nam thắt caravat, Nữ mặc áo dài.

- Các phần quà tặng cho học sinh nghèo, học sinh diện chính sách (nếu có), vui lòng liên hệ gửi trước để trường chuẩn bị.

- Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, điện thoại số: 02933.948.537.

(Đính kèm Chương trình Lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018

để các đồng chí tham khảo).

                                                        

Nơi nhận:     

- Như thành phần mời;

- Phòng GD&ĐT huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Các trường trong huyện;

- Lưu: VT.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Tống Hoàng Khôi

 


CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018

TẠI CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRONG TỈNH HẬU GIANG

(Khai giảng đồng loạt lúc 7 giờ ngày 05/9/2017)

 

I. Nghi thức:

1. Đón học sinh đầu cấp;

2. Văn nghệ chào mừng năm học mới (nếu có);

3. Chào cờ;

4. Tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu.

II. Nội dung:

1. Đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai trường.

2. Diễn văn khai giảng năm học mới của Hiệu trưởng nhà trường (báo cáo tóm tắt, ngắn gọn thành tích nhà trường năm học qua và phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu và các phong trào thi đua mũi nhọn của năm học 2017-2018).

3. Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, học sinh diện chính sách.

4. Hiệu trưởng phát biểu tuyên bố khai giảng năm học mới và mời lãnh đạo đánh trống khai giảng.

5. Đánh trống báo hiệu chính thức khai giảng năm học mới.

III. Bế mạc:

Đáp từ bế mạc của Ban tổ chức, sau đó tùy vào tình hình và điều kiện thực tế, các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể, các trò chơi dân gian nhằm tạo không khí vui tươi nhân dịp đầu năm học mới./.

 


CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018

TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON TRONG TỈNH HẬU GIANG

(Khai giảng đồng loạt lúc 7 giờ ngày 05/9/2017)

 

* Phần I: Lễ hội

1. Nghi thức lễ hội:

- Tuyên bố lý do.

- Giới thiệu đại biểu.

2. Nội dung:

- Đón trẻ 3 tuổi vào trường (học sinh đầu cấp).

- Văn nghệ chào mừng năm học mới.

- Hiệu trưởng trò chuyện với trẻ trước khi vào năm học mới.

- Các tổ chức đoàn thể, phụ huynh tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn (nếu có).

3. Kết thúc lễ hội: Các cháu về lớp theo hướng dẫn của giáo viên.

* Phần II: Tọa đàm

- Các đại biểu được mời tọa đàm cùng với nhà trường để bàn bạc và triển khai các nội dung nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ./.

 

KHẨU HIỆU PHÔNG NỀN CHÍNH

(các trường phổ thông)

 

SỞ (PHÒNG) GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO................ …………

TRƯỜNG (TRUNG TÂM)...........................................................

LỄ KHAI GIẢNG
NĂM HỌC 2017 - 2018

                                ……., ngày 05 tháng 9 năm 2017

 

 

 


KHẨU HIỆU PHÔNG NỀN CHÍNH

(các trường mầm non)

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.............. …..

TRƯỜNG.........................................................

NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ
NĂM HỌC 2017 - 2018

                                                  …….., ngày 05 tháng 9 năm 2017

 

 

* Lưu ý:

- Trước khi buổi lễ diễn ra, Hiệu trưởng mời các đồng chí lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng, ban ngành, đoàn thể có buổi họp ngắn để thống nhất Chương trình buổi lễ.

- Kết thúc buổi lễ, tùy vào điều kiện thực tế của từng trường, sẽ tổ chức tọa đàm với thành phần là đại diện lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng, ban ngành, đoàn thể, đại diện phụ huynh học sinh và toàn thể Hội đồng Sư phạm của trường.

- Cân đối và sắp xếp thời gian tổ chức buổi lễ khai giảng một cách hợp lý, đầy đủ nội dung nhưng không vượt quá 70 phút.

- Ngoài phông chính, các trường cần nghiên cứu và bố trí thêm một số khẩu hiệu thể hiện sự quyết tâm của tập thể cán bộ quản lý, giáo viên của trường để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. Ngoài cổng chính của trường có treo khẩu: “NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017 - 2018". '

- Các trường nghiên cứu và bố trí khẩu hiệu “TIÊN HỌC LÊ, HẬU HỌC VĂN", “HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH" và bảng “NĂM ĐIỀU BÁC HỒ DẠY" ở những vị trí trang trọng, chính diện, phù hợp và mang tính mỹ quan theo điều kiện thực tế cảnh quan của nhà trường.