Giấy mời

GIẤY MỜI SỐ 195/GM-UBND (lúc 13giờ 30 phút, ngày 19/10/2017 Địa điểm tại phòng họp số 03 UBND thị xã Long Mỹ) (18/10/2017)

Dự buổi Họp kiểm tra tình hình vận động toàn dân tham gia BHYT trên địa bàn thị xã Long Mỹ.

GIẤY MỜI SỐ 194/GM-UBND (lúc 16 giờ 00 phút, ngày 13/10/2017 Địa điểm tại Nhà hàng A Nghép) (12/10/2017)

Nhằm thể hiện sự quan tâm của UBND thị xã Long Mỹ đối với đ/c Phan Hoàng Ngoan. Qua thời gian hơn 1 năm công tác tại UBND thị xã Long Mỹ. Nay đồng chí được UBND tỉnh điều động trở lại tỉnh để nhận nhiệm vụ mới.

GIẤY MỜI SỐ 193/GM-UBND (lúc 13 giờ 30 phút, ngày 12/10/2017 Địa điểm tại phòng họp số 03 UBND thị xã) (11/10/2017)

Dự buổi làm việc với Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang về việc bồi thường hỗ trợ tái định cư ảnh hưởng công trình: Quốc lộ 61B.

GIẤY MỜI SỐ 192/GM-UBND (lúc 13 giờ 30 phút, ngày 10/10/2017 Địa điểm tại UBND phường Vĩnh Tường) (09/10/2017)

Dự buổi đối thoại với các cụ phường Vĩnh Tường về vụ việc lối đi nhà ông Hiền

GIẤY MỜI SỐ 191/GM-UBND (lúc 07 giờ 30 phút, ngày 11/10/2017 Địa điểm tại phòng họp số 01 UBND thị xã Long Mỹ) (09/10/2017)

dự buổi họp bàn về việc kêu gọi đầu tư chợ Long Mỹ và góp ý dự án: Nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang theo hình thức đối tác công tư.

GIẤY MỜI SỐ 190/GM-BCĐ (lúc 07 giờ 30 phút, ngày 13/10/2017 Địa điểm tại UBND phường Vĩnh Tường thị xã Long Mỹ) (09/10/2017)

Khảo sát phường Vĩnh Tường và xã Long Trị xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị và xã Văn hóa nông thôn mới

GIẤY MỜI SỐ 189/GM-UBND (lúc 08 giờ 00 phút, ngày 05/10/2017 Địa điểm tại Trụ sở Ban Tiếp công dân UBND thị xã Long Mỹ) (03/10/2017)

Dự đối thoại với ông Nguyễn Văn Hiền về việc tranh chấp lối đi.

GIẤY MỜI SỐ 187/GM-UBND (lúc 07 giờ 30 phút, ngày 05/10/2017 Đại biểu tập trung tại UBND phường Bình Thạnh để cùng đi) (02/10/2017)

Dự lễ bàn giao nhà ở cho gia đình chính sách và hộ nghèo từ nguồn tài trợ của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam

GIẤY MỜI SỐ 186/GM-UBND (lúc 07 giờ 30 phút, ngày 28/9/2017 Tại phòng họp số 03 UBND thị xã Long Mỹ) (26/09/2017)

Họp làm việc với Ban An Toàn Giao thông tỉnh Hậu Giang về việc phối hợp nhằm tìm ra các giải pháp kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

GIẤY MỜI SỐ 185/GM-UBND (lúc 14 giờ 00 phút, ngày 28/9/2017 Tại phòng họp số 03 UBND thị xã Long Mỹ) (26/09/2017)

Họp làm việc với Kiểm toán Nhà nước khu vực V về việc thông báo kết quả kiểm toán của thị xã Long Mỹ

GIẤY MỜI SỐ 180/GM-UBND (lúc 08 giờ 00 phút, ngày 20/9/2017 Tại Trụ sở Ban tiếp công dân thị xã Long Mỹ) (18/09/2017)

Dự buổi tiếp công dân định kỳ dự đối thoại với bà Phan Thị Phương Trang.

GIẤY MỜI SỐ 178/GM-UBND (lúc 08 giờ 00 phút, ngày 18/9/2017 Tại Hội trường UBND thị xã) (13/09/2017)

Dự họp triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến dịch phòng, chống sốt xuất huyết, bệnh do vi rút Zika và bệnh tay chân miệng đợt III năm 2017.

GIẤY MỜI SỐ 43/GM-VP.HĐND&UBND (lúc 07 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 9 năm 2017. Tại Phòng họp số 03 UBND thị xã) (11/09/2017)

Dự làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang

GIẤY MỜI SỐ 41/GM-VP.HĐND&UBND (lúc 13 giờ00 phút, ngày 13 tháng 9 năm 2017. Tại Phòng họp số 03 UBND thị xã) (11/09/2017)

Dự Hội nghị Sơ kết tình hình KTXH, QPAN tháng 8 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2017.

Tổng số: 393; Số trang: 20

Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối