Giấy mời

GIẤY MỜI SỐ 20/GM-UBND(lúc 13 giờ 30 phút, ngày 08/3/2017 . Địa điểm tại phòng họp số 03 UBND thị xã) (07/03/2018)

Dự họp Đoàn công tác liên ngành chống thất thu thuế năm 2018.

GIẤY MỜI SỐ 18/GM-BTC (lúc 06 giờ, ngày 03/3/2017 . Địa điểm công viên 3/2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ) (27/02/2018)

Tham gia đoàn chủ tịch Lễ giao - nhận quân thị xã Long Mỹ năm 2018

GIẤY MỜI SỐ 16/GM-UBND (lúc 13 giờ 30', ngày 28/02/2017 . Địa điểm tại phòng họp số 03 UBND thị xã) (27/02/2018)

dự buổi họp thông qua hồ sơ chuẩn bị cưỡng chế thực hiện kiểm đếm bắt buộc công trình: Trụ sở chi cục thuế thị xã Long Mỹ

GIẤY MỜI SỐ 10/GM-UBND (lúc 13 giờ 30', ngày 01/02/2017 . Địa tại phòng họp số 01 UBND thị xã) (29/01/2018)

Dự hợp thống nhất hướng xử lý 04 trường hợp hộ dân chuyển mục đích sử dụng đất đoạn đường tránh Quốc lộ 61B

GIẤY MỜI SỐ 08/GM-BVĐ (lúc 08 giờ, ngày 26/01/2017 . Địa điểm tại phòng họp số 03 UBND thị xã) (23/01/2018)

Dự họp Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện năm 2018

GIẤY MỜI SỐ 07/GM-UBND (lúc 07giờ 30', ngày 26/01/2017 . Địa điểm tại Hội trường UBND thị xã) (23/01/2018)

Dự Hội nghị triển khai các văn bản Luật: Bộ Hình sự, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Du lịch, Luật Tín Ngưỡng, Tôn giáo, Luật Hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật trợ giúp pháp lý, Luật Quản lý thương mại

GIẤY MỜI SỐ 01/GM-VP.UBND (lúc 16 giờ 30 phút, ngày 19/01/2018 Địa điểm tại phòng họp số 01 UBND thị xã) (18/01/2018)

Dự họp xem xét thông qua danh sách nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã Long Mỹ

GIẤY MỜI BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA (15/01/2018)

Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và tổng kết ngành văn hóa và thông tin năm 2017

GIẤY MỜI SỐ 06/GM-UBND (lúc 14 giờ, ngày 11/01/2017 . Địa điểm tại Trụ sở Ban tiếp công dân thị xã Long Mỹ) (10/01/2018)

Dự đối thoại bà Lê Thị Cẩm Nhung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

GIẤY MỜI SỐ 05/GM-UBND (lúc 08 giờ, ngày 11/01/2017 . Địa điểm tại Trụ sở Ban tiếp công dân thị xã Long Mỹ) (10/01/2018)

Dự buổi đối thoại với bà Lê Mộng Tuyền bị ảnh hưởng công trình: Đường GTNT về xã Long Bình.

GIẤY MỜI SỐ 04/GM-UBND (lúc 09 giờ, ngày 11/01/2017 . Địa điểm tại Trụ sở Ban tiếp công dân UBND thị xã Long Mỹ) (10/01/2018)

Dự đối thoại với các trường hợp: Nguyễn Hoàng Quân, Phạm Văn Bé Năm, Nguyễn Văn Phú, Lê Văn Tại, Nguyễn Hoàng Sinh bị ảnh hưởng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ ngã ba Vĩnh Tường đến thị trấn Long Mỹ.

GIẤY MỜI SỐ 03/GM-BCĐ (lúc 13 giờ 30 phút, ngày 12/01/2017 . Địa điểm tại phòng họp Thị ủy) (10/01/2018)

Dự họp chuẩn bị công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào đón tết Mậu Tuất năm 2018

GIẤY MỜI SỐ 02/GM-UBND (lúc 13 giờ 30 phút, ngày 09/01/2017 . Địa điểm tại Hội trường UBND thị xã) (08/01/2018)

Dự Tổng kết công tác Dân số - KHHGĐ và chiến dịch truyền thông Dân số năm 2017.

GIẤY MỜI SỐ 51/GM-UBND (lúc 13 giờ 30 phút, ngày 29/12/2017 . Địa điểm tại Hội trường UBND thị xã) (27/12/2017)

Dự Tổng kết công tác Dân số - KHHGĐ và chiến dịch truyền thông Dân số năm 2017.

GIẤY MỜI SỐ 228/GM-UBND (lúc 13 giờ 30 phút, ngày 22/12/2017 . Địa điểm tập trung tại UBND thị xã) (21/12/2017)

Dự Hội nghị triển khai kế hoạch phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh do vi rút ZIka và bệnh tay - chân miệng năm 2017 (đợt 04)

Tổng số: 447; Số trang: 23

Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối