Thông tin dự án

Dự án “Hỗ trợ hôn nhân Hàn Quốc”, (12/10)

Nhằm nâng cao nhận thức cho phụ nữ tại Hậu Giang về vấn đề kết hôn có yếu tố nước ngoài, phù hợp với nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân, với thuần phong mỹ tục của dân tộc, đảm bảo hôn nhân lành mạnh, tuân thủ pháp luật và quan hệ hai nước Việt Nam – Hàn Quốc, góp phần hạn chế những rủi ro cho phụ nữ Việt Nam khi lấy chồng Hàn Quốc, giảm thiểu tối đa và loại trừ những rủi ro phát sinh do môi giới hôn nhân quốc tế bất hợp pháp, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc hợp tác thực hiện dự án “Hỗ trợ hôn nhân Hàn Quốc”, chọn 2 tỉnh Hậu Giang và Hải Dương làm thí điểm. Ngày 16/7/2015 Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết và khởi động dự án tại tỉnh Hậu Giang.

Dự án tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn thuộc Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long (WB6); (12/10)

Mục tiêu chung của dự án là Bảo vệ và nâng cao việc sử dụng nguồn nước ở vùng đồng bằng sông Cửu Long theo hướng tổng hợp nhằm duy trì lợi ích từ sản xuất nông nghiệp, nâng cao mức sống và đẩy mạnh các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.