Đóng góp ý kiến

Chủ đề Số tin Tổng số Ngày mới nhất
Bộ máy chính quyền nhà nước huyện.
Nơi công dân đưa các ý kiến về tổ chức bộ máy chính quyền của huyện.
1 1 12/09/2017 4:40:38 PM
Thủ tục hành chính
Nơi công dân đóng góp ý kiến về cải cách thủ tục hành chính.
2 2 21/07/2015 1:54:01 PM
Kiếu nại tố cáo
Nơi công dân gởi đơn hoặc ý kiến về việc kiếu nại tố cáo công dân và công chức
19 19 24/02/2016 3:21:59 PM
Giáo dục
Nơi công dân đóng góp ý kiến về hệ thống giáo dục, trường học.
4 4 30/06/2013 1:14:07 AM
Đóng góp xây dựng trang Web
Nơi công dân đóng góp về ý tưởng cho trang thông tin điện tử huyện Vị Thủy thêm sinh động, hấp dẫn.
3 3 19/06/2013 12:52:14 AM