Tin chỉ đạo điều hành

Chuẩn bị chu đáo các hoạt động chào mừng Lễ 30/4 (12/04)

Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018), 45 năm chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch của quân và dân Khu 9.

Ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H7N9 xâm nhiễm trên địa bàn tỉnh (22/02)

UBND tỉnh vừa có công văn gửi chủ tịch UBND các huyện/thành/thị, giám đốc các sở: NN&PTNT, Y tế, Công thương, GTVT, TT&TT, Công an tỉnh về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm khác xâm nhiễm trên địa bàn tỉnh

Tăng cường đẩy mạnh thực hiện nộp thuế điện tử trên địa bàn tỉnh (22/02)

UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh tăng cường đẩy mạnh thực hiện nộp thuế điện tử trên địa bàn tỉnh.

Định hướng đúng đắn về lao động, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm cho thanh niên Hậu Giang (21/02)

Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2011-2020, UBND tỉnh vừa yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan ban, ngành, đoàn thể tỉnh, chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, pháp luật cho thanh niên.

Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng (12/02)

Vừa qua Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hậu Giang xây dựng Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng trên địa bàn tỉnh.