Tin chỉ đạo điều hành

Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 (12/06)

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Tuyên truyền kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (29/05)

Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (01/01/2004 - 01/01/2019).

Chuẩn bị chu đáo các hoạt động chào mừng Lễ 30/4 (12/04)

Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018), 45 năm chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch của quân và dân Khu 9.

Ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H7N9 xâm nhiễm trên địa bàn tỉnh (22/02)

UBND tỉnh vừa có công văn gửi chủ tịch UBND các huyện/thành/thị, giám đốc các sở: NN&PTNT, Y tế, Công thương, GTVT, TT&TT, Công an tỉnh về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm khác xâm nhiễm trên địa bàn tỉnh

Tăng cường đẩy mạnh thực hiện nộp thuế điện tử trên địa bàn tỉnh (22/02)

UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh tăng cường đẩy mạnh thực hiện nộp thuế điện tử trên địa bàn tỉnh.