Tin chỉ đạo điều hành

Bỏ quy định không được uống rượu trong phòng Karaoke (19/10)

Ngày 09/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 142/2018/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

07 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh (16/10)

UBND tỉnh vừa công bố danh mục 07 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 (16/10)

Theo Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện tại, tổng số lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang là 446.415 người; trong đó, tỷ lệ lao động nông thôn đang làm việc đã qua đào tạo là 7,08%.

Phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh đảm bảo đúng đối tượng và thời gian quy định (15/10)

UBND tỉnh vừa chỉ đạo phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2018 – 2019 theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV (15/10)

Ngày 11/10, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1509/QÐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến 2035 - Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV.