Tin chỉ đạo điều hành

Khuyến cáo về bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác (17/01)

Nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về tiền tệ và ngân hàng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố quán triệt trong cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy định của pháp luật hiện hành về tiền tệ và ngân hàng; không nên đầu tư, nắm giữ, thực hiện các giao dịch liên quan đến bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác.

Chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tròn 90 tuổi và 100 tuổi (15/01)

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thăm, tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tròn 90 tuổi và 100 tuổi đang sinh sống trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Triển khai thi hành Bộ Luật Hình sự trên địa bàn tỉnh (22/12)

Thực hiện Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, ngày 19/12/2017 UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND triển khai thi hành Bộ Luật Hình sự trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Đề án "Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn (01/12)

Thực hiện Quyết định số 488/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Ngày 22/11/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND triển khai Đề án "Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn

Triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh (01/12)

Thực hiện Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Ngày 23/11/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 132/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh