PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Phát triển công nghiệp sinh học của Việt Nam đến năm 2030

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 553/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch Tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030.

NGHỊ ĐỊNH MỚI VỀ NHÃN HÀNG HÓA

Ngày 14 tháng 4 năm 2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2017.

Xử lý nghiêm vi phạm An toàn giao thông dịp Lễ 30/4 - 1/5

Để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ từ ngày 29 tháng 4 đến hết ngày 02 tháng 5 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện số 503/CĐ-TTg, trong đó yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương bảo đảm an toàn và chất lượng dịch vụ hành khách, nhất là trên các tuyến kết nối Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, các địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí và các đầu mối giao thông lớn… Tăng cường xử lý hành vi chở quá số người quy định, tăng giá vé trái quy định, gây ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí đường bộ.

Thay đổi điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ

Kể từ ngày 18/05/2017, người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có bằng thạc sĩ hoặc bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên, thay vì chỉ cần bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên như quy định hiện hành. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/04/2017.

Tổ chức KH&CN công lập phải lập phương án tự chủ trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31/01 hàng năm

Kể từ ngày 03/3/2017, tổ chức KH&CN công lập thực hiện việc báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án tự chủ về kết quả thực hiện cơ chế tự chủ trước ngày 31 tháng 01 hàng năm theo mẫu quy định. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đại học Quốc gia và các cơ quan liên quan tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập thuộc quyền quản lý gửi về Bộ KH&CN trước ngày 30 tháng 3 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đây là quy định về chế độ báo cáo hàng năm quy định tại Thông tư số 01/2017/TT-BKHCN quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ. Theo Thông tư, tổ chức KH&CN công lập căn cứ dự toán thu, chi và kết quả thực hiện thu, chi của các năm trước liền kề phân loại mức độ tự chủ và xây dựng phương án tự chủ theo một trong 04 mức độ sau: