PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Một số chính sách mới về cán bộ, công chức

Kể từ ngày 01/3/2018 một số chính sách đối với cán bộ, công chức, bộ máy hành chính bắt đầu có hiệu lực thi hành như: Các tiêu chí để căn cứ đánh giá giảng viên đào tạo cán bộ, công chức; Chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ, công chức sẽ bị thu hồi trong những trường hợp cụ thể.

Tin tức thời sự không được bảo hộ quyền tác giả

Tin tức thời sự thuần túy đưa tin và các văn bản hành chính không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả. Đây là nội dung quy định tại Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi về quyền tác giả và quyền liên quan. Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/04/2018.

Hậu Giang lấy ý kiến đóng góp hai dự thảo Luật

Chiều ngày 6/3, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi) và Luật An ninh mạng. Đến dự thiếu tướng Nguyễn Thành Tâm - Phó Tư lệnh Quân khu 9, bà Nguyễn Thanh Thủy phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang, ông Đồng Văn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng với đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và lãnh đạo các đơn vị, địa phương trong tỉnh

Biên chế công chức năm 2018 giảm gần 4000 người

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 20/02/2018, phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính và biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2018.

Viên chức 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ bị sa thải

Nghị quyết 08/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về đổi mới hệ thống tổ chức và nâng cao chất lượng của các đơn vị sự nghiệp công lập đã được Chính phủ ban hành ngày 24/01/2018. Theo Nghị quyết này, sẽ thực hiện nghiêm việc đánh giá, phân loại viên chức hằng năm để đưa ra khỏi đội ngũ những người có 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ