PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Công điện của Thủ tướng về nghỉ Lễ 30/4 và 01/5

Để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo và thực hiện tốt các nội dung. Đồng thời, báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông trong 04 ngày nghỉ Lễ (từ 28/4 đến hết ngày 01/5/2018) về Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trước 15 giờ ngày 01/5/2018 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hỗ trợ vốn 5 năm cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Nghị định 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo đã được Chính phủ ban hành. Theo đó, thời hạn đầu tư từ ngân sách địa phương cho một doanh nghiệp nhận đầu tư tối đa là 05 năm, từ thời điểm đầu tư.

Tẩy xóa chứng từ kế toán bị phạt đến 5 triệu đồng

Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập đã được Chính phủ ban hành ngày 12/03/2018. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/05/2018.

Một số chính sách mới về cán bộ, công chức

Kể từ ngày 01/3/2018 một số chính sách đối với cán bộ, công chức, bộ máy hành chính bắt đầu có hiệu lực thi hành như: Các tiêu chí để căn cứ đánh giá giảng viên đào tạo cán bộ, công chức; Chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ, công chức sẽ bị thu hồi trong những trường hợp cụ thể.

Tin tức thời sự không được bảo hộ quyền tác giả

Tin tức thời sự thuần túy đưa tin và các văn bản hành chính không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả. Đây là nội dung quy định tại Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi về quyền tác giả và quyền liên quan. Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/04/2018.