Tin hoạt động

Trung tâm Hành chính công tỉnh Hậu Giang chính thức hoạt động

Sáng nay (18/5), UBND tỉnh tổ chức khai trương Trung tâm Hành chính công tỉnh Hậu Giang. Đến dự có ông Lữ Văn Hùng - UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu, các Phó Chủ tịch, lãnh đạo UBMTTQ, các sở, ban ngành tỉnh, huyện, thị, thành phố và công chức, viên chức của Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Tổ chức bộ máy hành chính

Chủ trương cải cách hành chính

Hệ thống thông tin