Tin hoạt động

Hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi” năm 2018

Ngày 09/11, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức Hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi” năm 2018, hưởng ứng Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đến dự có ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Tổ chức bộ máy hành chính

Chủ trương cải cách hành chính

Hệ thống thông tin