Giấy mời họp

Giấy mời họp: 111/ GM-VP.HĐND&UBND (15 giờ 30 phút, ngày 22/4/2015) (22/04/2015)

Họp bàn việc điều chỉnh khu tái định cư ấp 1, thị trấn Long Mỹ

Giấy mời họp: 108/ GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 21/4/2015) (20/04/2015)

Dự nghe các chủ đầu tư báo cáo về thủ tục xây dựng cơ bản các công trình xây dựng nông thôn mới trên đại bàn xã Thuận Hưng.

Giấy mời họp: 74/ GM-UBND (15 giờ 30 phút, ngày 22/4/2015) (20/04/2015)

Dự họp Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân bị ảnh hưởng công trình: Khu dân cư Thương mại Trà Lồng, tại thị trấn Trà Lồng

Giấy mời họp: 106/ GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 23/4/2015) (17/04/2015)

Dự Hội nghị triển khai tháng "Hành động vì chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm" năm 2015 (Giao phòng Y tế chuẩn bị nội dung)

Giấy mời họp: 105/ GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 16/4/2015) (15/04/2015)

Dự họp nghe báo cáo kế hoạch khai thác quỹ đất năm 2015

Giấy mời họp: 104/ GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 17/4/2015) (15/04/2015)

Duwj họp báo cáo những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiên những dự án trên địa bàn

Giấy mời họp: 73/ GM-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 15/4/2015) (14/04/2015)

Dự họp v/v bàn kế hoạch thực hiện Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân bị ảnh hưởng công trình: Khu dân cư Thương mại Trà Lồng tại thị trấn Trà Lồng.

Giấy mời họp: 99/ GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 15/4/2015) (13/04/2015)

Dự họp nghe thông qua kế hoạch tổ chức lễ 30/4 và 19/5.

Giấy mời họp: 97/ GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 13/4/2015) (10/04/2015)

Dự họp nghe đại diện công ty TNHH TM DV Huỳnh Trân bóa cáo lại công tác di dời buôn bán của các hộ tiểu thương và phương án xử lý một số tài sản có liên quan trong dự án; nâng cấp lộ theo quy hoạch...

Giấy mời họp: 96/ GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 13/4/2015) (10/04/2015)

Dự họp nhe phòng TC-KH và phòng Kinh tế thông qua báo cáo tình hình thực hiện các bước chuyển đổi mô hình quản lý chợ long Mỹ sau khi có Quyết định phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình kinh doanh khai thác và quản lý chợ Long Mỹ của UBND tỉnh.

Giấy mời họp: 95/ GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 14/4/2015) (10/04/2015)

Dự nghe ngành báo cáo v/v điều chỉnh lô nền công trình dự án Thiền Viện Trúc Lâm và thông qua kế hoạch khai thác quỹ đất; kinh phí các hội không đặc thù.

Giấy mời họp: 94/ GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 08/4/2015) (Khẩn) (08/04/2015)

Dự nghe BQL Dự án thông qua thiết kế các công trình xây dựng trường học thuộc nguồn vốn tài trợ.

Giấy mời họp: 93/ GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 10/4/2015) (08/04/2015)

Dự nghe phòng TC-KH và phòng Kinh tế thông qua báo cáo tình hình thực hiện các bước chuyển đổi mô hình quản lý chợ Long Mỹ sau khi có Quyết định phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình kinh doanh khai thác và quản lý chợ Long Mỹ của UBND tỉnh.

Giấy mời họp: 92/ GM-VP.HĐND&UBND (15 giờ 30 phút, ngày 10/4/2015) (08/04/2015)

Dự nghe đại diện Công ty TNHH TM DV Huỳnh Trân báo cáo công tác di dời buôn bán của các hộ tiểu thương và phương án xử lý một số tài sản có liên quan trong dự án; nâng cấp lộ theo quy hoạch...

Giấy mời họp: 91/ GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 09/4/2015) (07/04/2015)

Dự giám sát công tác hi hành án dân sự trên địa bàn huyện

Giấy mời họp: 90/ GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 07/4/2015) (06/04/2015)

Dự Hộ nghị trực tuyến sơ kết công tác quý I/2015

Giấy mời họp: 89/ GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 06/4/2015) (03/04/2015)

Dự họp báo cáo tình hình khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các công trình dự án trên địa bàn huyện.

Giấy mời họp: 88/ GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 07/4/2015) (03/04/2015)

Dự Hội nghị sơ kết 15 ngày cao điểm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Giấy mời họp: 87/ GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 07/4/2015) (03/04/2015)

Dự họp nghe báo cáo tình hình v/v xác định mương lộ tuyến QL 61B từ xã Long Bình đến thị trấn Long Mỹ

Giấy mời họp: 72/ GM-UBND (14 giờ, ngày 02/4/2015) (01/04/2015)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện với ông Lê Văn Hậu bị ảnh hưởng công trình: gia cố lề lộ Quốc lộ 61B đoạn từ thị trấn Long Mỹ - cầu Trà Ban

Tổng số: 733; Số trang: 37

Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối