Giấy mời họp

Giấy mời họp: 79 / GM-UBND (08 giờ 30, ngày 22/4/2014 ) (21/04/2014)

Dự buổi tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội

Giấy mời họp: 78 / GM-UBND (07 giờ 30, ngày 24/4/2014 ) (21/04/2014)

Dự họp xin ý kiến các Ngành tỉnh hướng giải quyết vướng mắc đối với trường hợp ông Nguyễn Văn Mười, ngụ tại ấp Tân Trị 1, xã Trân Phú, huyện Long Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Giấy mời họp: 145 / GM-VP.HĐND-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 23/4/2014 ) (18/04/2014)

Dự họp với Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục trong thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh.

Giấy mời họp: 144 / GM-VP.HĐND-UBND (09 giờ 30 phút, ngày 19/4/2014 ) (18/04/2014)

Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh

Giấy mời họp: 143 / GM-VP.HĐND-UBND (07 giờ 30 phút, ngày 22/4/2014 ) (18/04/2014)

Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác chống mù chữ - Phổ cập giáo dục năm 2013

Giấy mời họp: 142 / GM-VP.HĐND-UBND (09 giờ 30 phút, ngày 19/4/2014 ) (18/04/2014)

Dự Lễ khởi công xây dựng trường Mẫu giáo xã Vĩnh Viễn A

Giấy mời họp: 70 / GM-UBND (13 giờ 30, ngày 22/4/2014 ) (16/04/2014)

Dự họp triển khai Kế hoạch khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2014

Giấy mời họp: 13 / GM-VP.HĐND-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 17/4/2014 ) (15/04/2014)

Dự họp nghe thông qua công tác chuẩn bị khởi công 03 công trình trọng điểm chào mừng 19/5.

Giấy mời họp: 135 / GM-VP.HĐND-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 17/4/2014 ) (14/04/2014)

Dự Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ KT-XH ANQP quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2014

Giấy mời họp: 67 / GM-UBND (13 giờ 30, ngày 04/4/2014 ) (14/04/2014)

Dự họp Đoàn công tác liên ngành giải quyết yêu cầu của bà Nguyễn Tâm Tuy

Giấy mời họp: 134 / GM-VP.HĐND-UBND (06 giờ 30 phút, ngày 17/4/2014 ) (14/04/2014)

Dự Lễ phát động "Tháng hành động vì chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm" năm 2014

Giấy mời họp: 132 / GM-VP.HĐND-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 14/4/2014 ) (14/04/2014)

V/v dự buổi khảo sát vị trí xây dựng công trình di tích Sở Chỉ huy tiền phương chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch.

Giấy mời họp: 129 / GM-VP.HĐND-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 11/4/2014 ) (10/04/2014)

Dự Hội nghị triển khai "Tháng hành động vì chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm" năm 2014

Giấy mời họp: 124 / GM-VP.HĐND-UBND (07 giờ 30 phút, ngày 10/4/2014 ) (08/04/2014)

Dự Hội nghị tập huấn thực hiện dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dử liệu về địa giới hành chính tỉnh Hậu Giang"

Giấy mời họp: 123 / GM-UBND (07 giờ 30, ngày 10/4/2014 ) của UBND tỉnh Hậu Giang (07/04/2014)

Dự Hội nghị tập huấn thực hiện dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Hậu Giang"

Giấy mời họp: 118 / GM-VP.HĐND-UBND (07 giờ 30 phút, ngày 03/4/2014 ) (02/04/2014)

Dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết tình hình kinh tế xã hội quý I, triển khai phương hướng quý II năm 2014.

Giấy mời họp: 10 / GM-UBND (13 giờ 30, ngày 04/4/2014 ) của UBND tỉnh Hậu Giang mời Chủ tịch các xã, thị trấn (28/03/2014)

Dự Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2013 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014

Giấy mời họp: 109 / GM-VP.HĐND-UBND (07 giờ 30 phút, ngày 01/4/2014 ) (28/03/2014)

Dự họp giải quyết những khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Giấy mời họp: 94 / GM-VP.HĐND-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 21/3/2014 ) (18/03/2014)

Dự họp về việc đăng ký nhu cầu đào tạo nghề nông thôn năm 2014.

Giấy mời họp: 93 / GM-VP.HĐND-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 20/3/2014 ) (17/03/2014)

Dự họp triển khai Kế hoạch Chiến dịch truyền thông, lồng ghép cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số năm 2014.

Tổng số: 382; Số trang: 20

Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối