Giấy mời họp

Giấy mời họp: 24 / GM-VP.HĐND&UBND (05 giờ 30 phút, ngày 20/01/2015 ) (26/01/2015)

Dự Hội nghị Tổng kết ngành Giao thông vận tải năm 2014 và Tổng kết 05 năm xây dựng và phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Giấy mời họp: 28 / GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 29/01/2015 ) (26/01/2015)

Dự họp bàn chương trình, nội dung chuẩn bị Lễ công nhận xã nông thôn mới xã Vĩnh Viễn

Giấy mời họp: 05 / GM-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 22/01/2015 ) (20/01/2015)

Dự họp về công tác đấu nối nước sạch vào KDC thương mại Trà Lồng

Giấy mời họp: 13 / GM-UBND (07 giờ 30 phút, ngày 22/01/2015 ) (20/01/2015)

Dự buổi khảo sát thực tế cao độ công trình hạ tầng KDC thương mại Trà Lồng.

Giấy mời họp: 12 / GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 190/01/2015 ) (19/01/2015)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện với ông Đặng Hải nam và bà Trần Thì Bông, cùng cư ngụ ấp 3, xã Vĩnh Thuận Đông liên quan đến việc tranh chấp đất đai.

Giấy mời họp: 24 / GM-VP.HĐND&UBND (05 giờ 30 phút, ngày 20/01/2015 ) (16/01/2015)

Dự Lễ ra quân hưởng ứng năm an toàn giao thông năm 2015 do ban an toàn giao thông tổ chức.

Giấy mời họp: 23 / GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 19/01/2015 ) (16/01/2015)

Dự họp nghe báo cáo các công trình xây dựng cơ bản giải phóng mặt bằng còn vướng mắc. (Giao phòng TC-KH chuẩn bị nội dung về xây dựng cơ bản, Trung tâm phát triển quỹ đất báo cáo nội dung giải phóng mặt bằng)

Giấy mời họp: 22 / GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 20/01/2015 ) (16/01/2015)

Dự buổi làn việc với Tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính. (Giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)

Giấy mời họp: 19 / GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 15/01/2015 ) (14/01/2015)

Dư họp nghe đơn vị đầu tư báo cáo công tác chuẩn bị đầu tư điện, nước khu dân cư thương mại Trà Lồng

Giấy mời họp: 18 / GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 16/01/2015 ) (13/01/2015)

Dự việc kiểm tra các công trình xây dựng xã nông thôn mới xã Vĩnh Viễn

Giấy mời họp: 11 / GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 14/01/2015 ) (12/01/2015)

Dự buổi đối thoại của của UBND huyện với ông Trần Văn Điều ngụ ấp 1, xã Thuận Hòa về việc tố cáo đối với ông Luu Quốc Anh, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị

Giấy mời họp: 13 / GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 16/01/2015 ) (12/01/2015)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện với ông Trần Thanh Tâm, ngụ ấp 9, xã Lương Tâm về việc bán 03 cây cầu sắt cho UBND huyện Long Mỹ vào năm 2000

Giấy mời họp: 12 / GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 16/01/2015 ) (12/01/2015)

Dự hội nghị Tổng kết công tác cải cahcs hành chính năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015

Giấy mời họp: 05 / GM-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 13/01/2015 ) (12/01/2015)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện với ông Đặng hải Nam và bà Trần Thị Bông cùng ngụ ấp 3, xã Vĩnh Thuận Đôngliên quan đến việc tranh chấp đất đai

Giấy mời họp: 17 / GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 15/01/2015 ) (12/01/2015)

Dự họp nghe báo cáo lại việc thuê xáng múc, đắp lề lộ kênh Trăm Bầu của xã Long phú (củ) năm 2006

Giấy mời họp: 09 / GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 12/01/2015 ) (09/01/2015)

Dự buổi đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng Khu thương mại Trà Lồng

Giấy mời họp: 07 / GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 14/01/2015 ) (09/01/2015)

Dự Hội nghị Tổng kết công tác Y tế, Dân số - KHHGĐ và Bảo hiểm Y tế năm 2014 và triển khai Kế hoạch năm 2015

Giấy mời họp: 06 / GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 13/01/2015 ) (09/01/2015)

Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 03 năm thực hiện đề án nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2014.

Giấy mời họp: 04 / GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 12/01/2015 ) (09/01/2015)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện với bà Phạm Thị Quen, địa chỉ ấp 1, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ về việc ngăn cản thi công cầu thực hiện dự án đường Lương Tâm - Vĩnh Thuận Đông (đoạn Sóc Miên - Chống Mỹ)

Tổng số: 662; Số trang: 34

Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối