Giấy mời họp

Giấy mời họp: 186/GM-VP. HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 18/10/2017) (16/10/2017)

Mời các đồng chí đến dự bàn giao nhiệm vụ của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Văn - Xã.

Giấy mời họp: 184/GM-VP. HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 18/10/2017) (16/10/2017)

Mời các đồng chí đến dự nghe giám sát việc thực hiện các chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo của đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh.

Giấy mời họp: 183/GM-VP. HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 20/10/2017) (16/10/2017)

Mời các đồng chí đến dự họp giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Sáu, ấp 2 xã Vĩnh Viễn về chế độ chính sách.

Giấy mời họp: 90/GM-UBND (07 giờ 30 phút, ngày 13/10/2017) (13/10/2017)

Mời các đồng chí đến dự họp thông qua phương án đầu tư khu dân cư nông thôn mới xã Vĩnh Viễn, huyên Long Mỹ.

Giấy mời họp: 89/ GM-UBND (07 giờ 30 phút, ngày 12/10/2017) (10/10/2017)

Mời các đồng chí đến dự họp trao đổi về trình tự thủ tục, hồ sơ và cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Hồng Châu bị ảnh hưởng công trình đường Lương Tâm - Vĩnh Thuận Đông (giai đoạn 1) và hộ ông Lê Văn Thanh bị ảnh hưởng công trình đường tỉnh 930.

Giấy mời họp: 88/ GM-UBND (07 giờ 30 phút, ngày 13/10/2017) (09/10/2017)

Mời các đồng chí dự lớp tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2017.

Giấy mời họp: 87/ GM-UBND (07 giờ 30 phút, ngày 12/10/2017) (09/10/2017)

Mời các dồng chí dự lớp tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017.

Giấy mời họp: 86/ GM-UBND (ngày 05-06/10/2017) (02/10/2017)

Mời các đồng chí tham dự lớp tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2017.

Giấy mời họp: 181/GM-VP. HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 28/9/2017) (28/09/2017)

Mời các đồng chí đến dự họp tìm giải pháp kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 180/GM-VP. HĐND&UBND (09 giờ, ngày 27/9/2017) (25/09/2017)

Mời các đồng chí đến dự triển khai một số nội dung liên quan thỏa thuận hợp tác về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ich trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 178/GM-VP. HĐND&UBND (08 giờ, ngày 27/9/2017) (25/09/2017)

Mời các đồng chí đến dự và làm việc với tổ chức hành tinh mới về tổng kết giai đoạn 2014-2016 chuẩn bị cho giai đoạn 2018-2020 và công tác chuẩn bị cho dự án xây dựng 2 phòng học Mẫu Giáo Xà Phiên 1 và làm việc sân chơi trường Tiểu học Xà Phiên 3 (điểm ấp 5) và đề xuất chương trình, dự án bức xúc để vận động các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ năm 2018 trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 177/GM-VP. HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 26/9/2017) (22/09/2017)

Mời các đồng chí đến dự họp về đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ (giao phòng Nông nghiệp&PTNT huyện chuẩn bị nội dung).

Giấy mời họp: 176/GM-VP. HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 26/9/2017) (22/09/2017)

Mời các đồng chí đến dự họp thông qua Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các công trình: Đường vào Đền thờ Bác Hồ (đoạn từ xã Xà Phiên đến Đền thờ Bác); Đường tỉnh 930 (giai đoạn 2); Đường tỉnh 930 (đoạn từ Thuận Hưng - Cầu Trắng); Nhà văn hóa ấp 8 xã Lương Tâm; Trường Tiểu học Vĩnh Thuận Đông 2; Trường Tiểu học Thuận Hòa 2 (giao Chi nhánh Trung tâm PTQĐ huyện chuẩn bị nội dung).

Giấy mời họp: 175/GM-VP. HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 26/9/2017) (22/09/2017)

Mời các đồng chí tham gia làm việc cùng đoàn kiểm tra hương ước, quy ước trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 174/GM-VP. HĐND&UBND (08 giờ, ngày 25/9/2017) (22/09/2017)

Mời các đồng chí đến dự họp đề xuất chương trình, dự án bức xúc để vận động các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ năm 2018 trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 173/GM-VP. HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 20-21/9/2017) (19/09/2017)

Mời các đồng chí đến dự tập huấn xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 172/GM-VP. HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 20/9/2017) (18/09/2017)

Mời các đồng chí đến dự họp rà soát các công việc còn vướng mắc khó khăn từ đầu năm đến nay.

Giấy mời họp: 171/GM-VP. HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 13/9/2017) (11/09/2017)

Mời các đồng chí đến dự họp Cụm thi đua xã trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 85/ GM-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 13/9/2017) (11/09/2017)

Mời các đồng chí đến dự nghe thông qua quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư thương mại nông thôn mới xã Vĩnh Viễn và khu dân cư thương mại xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 170/GM-VP. HĐND&UBND (08 giờ 30 phút, ngày 14/9/2017) (11/09/2017)

Mời các đồng chí đến dự họp Hội đồng tư vấn xét duyệt đề cương bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGap tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Tổng số: 1193; Số trang: 60

Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối