Giấy mời họp

Giấy mời họp: 10/ GM-VP (13 giờ 30', ngày 15/02/2016) (Mùng 8) (03/02/2016)

Dự họp Sơ kết công tác tổ chức tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 và triển khai một số công tác trung tâm trong thời gian tới của huyện Long Mỹ

Giấy mời họp số 08/GM-VP.HĐND&UBND (lúc 13 giờ 30 phút, ngày 29/01/2016) (26/01/2016)

Dự họp Đoàn công tác liên ngành liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo huyện xin ý kiến giải quyết các trường hợp khiếu nại bồi thường công trình: Đường Tỉnh 930, đê bao Long Mỹ - Vị Thanh ( Thanh Tra huyện chuẩn bị nội dung )

Giấy mời họp số 04/GM-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 28/01/2016) (26/01/2016)

Dự Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2015 và phát động phong trào thi đua khen thưởng năm 2016 của huyện Long Mỹ

Giấy mời họp: 07/ GM-VP (07 giờ 30', ngày 26/01/2016) ( (22/01/2016)

Dự hội nghị triển khai văn bản luật: Luật Tổ chức Chính phủ; Luật Thú y; Luật An toàn vệ sinh lao động (Phòng Tư pháp huyện chuẩn bị nội dung);

Giấy mời họp: 06/ GM-VP (13 giờ 30', ngày 21/01/2016) (19/01/2016)

Dự họp kiểm tra công tác chuẩn bị các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Bính Thân 2016

Giấy mời họp: 05/ GM-VP (13 giờ 30', ngày 22/01/2016) (19/01/2016)

Dự Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

Giấy mời họp: 01/ GM-UBND (07 giờ, ngày 30/01/2016) (19/01/2016)

Dự ăn tết với hộ nghèo và gia đình chính sách tại xã Xà Phiên năm 2016

Giấy mời họp: 04/ GM-VP (05 giờ 45', ngày 15/01/2016) (mới điều chỉh) (15/01/2016)

Dự buổi Lễ phát động Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trong dịp Tết và “Hành trình xuân hồng” năm 2016 huyện.

Giấy mời họp: 01/ GM-VP (07 giờ 30', ngày 13/01/2016) (11/01/2016)

Dự buổi họp triển khai và thống nhất một số nội dung của Chiến dịch giao thông nông thôn, thủy lợi và trồng cây năm 2016 trên địa bàn huyện Long Mỹ

Giấy mời họp: 283/ GM-VP (15 giờ, ngày 31/12/2015) (30/12/2015)

Dự Hội nghị Tổng kết công tác bầu cử Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp; Bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2015 – 2018 trên địa bàn huyện Long Mỹ

Giấy mời họp: 281/ GM-VP (07 giờ 30', ngày 31/12/2015) (28/12/2015)

Dự buổi kiểm tra tình hình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Lương Tâm

Giấy mời họp: 282/ GM-VP (07 giờ 30', ngày 30/12/2015) (28/12/2015)

Dự buổi kiểm tra tình hình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Vĩnh Thuận Đông

Giấy mời họp: 279/ GM-VP (07 giờ 30', ngày 31/12/2015) (28/12/2015)

Dự hội nghị triển khai văn bản luật: Luật Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam; Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND

Giấy mời họp: 278/ GM-VP (07 giờ 30', ngày 25/12/2015) (22/12/2015)

Dự Hội nghị giao dự toán ngân sách và chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2016 của UBND huyện Long Mỹ cho các ngành, các xã.

Giấy mời họp: 276/ GM-VP (13 giờ 30', ngày 17/12/2015) (16/12/2015)

Dự trao đổi thông tin về việc thống nhất cách thực hiện hoàn chỉnh các nội dung liên quan ISO 9001:2008

Giấy mời họp: 271/ GM-VP (13 giờ 30', ngày 16/12/2015) (14/12/2015)

Dự buổi họp triển khai một số nội dung thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn huyện Long Mỹ ( phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài chính – Kế hoạch huyện chuẩn bị nội dung )

Giấy mời họp: 268/ GM-VP (08 giờ, ngày 14/12/2015) (11/12/2015)

Dự buổi làm việc giữa UBND huyện Long Mỹ với nhà đầu tư chợ Xà Phiên

Giấy mời họp: 267/ GM-VP (13 giờ 30', ngày 09/12/2015) (07/12/2015)

Dự Hội nghị triển khai các văn bản Luật (Phòng Tư pháp huyện chuẩn bị nội dung)

Giấy mời họp: 398/ GM-VP.UBND (07 giờ 30', ngày 10/12/2015) của Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang (có mời Chủ tịch UBND các xã) (04/12/2015)

Dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Giấy mời họp: 266/ GM-VP (07 giờ 30', ngày 08/12/2015) (04/12/2015)

Dự họp sơ kết công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Long Mỹ ( Bảo hiểm xã hội huyện chuẩn bị nội dung )

Tổng số: 870; Số trang: 44

Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối