Giấy mời họp

Giấy mời họp: 69/ GM-UBND (07 giờ 30 phút, ngày 01/4/2015) (31/03/2015)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện với ông Trần Văn Thương, địa chỉ ấp 7, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ liên quan đến việc thực hiện dự án: Hệ thống đê bao Long Mỹ - Vị Thanh

Giấy mời họp: 68/ GM-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 01/4/2015) (31/03/2015)

Dự họp v/v giải quyết yêu cầu của ông Huỳnh Văn Tùng, ấp Long Hòa 1, xã Long Phú, huyện Long Mỹ liên quan đến hợp đồng thi công đắp lề lộ kênh Trâm Bầu.

Giấy mời họp: 85/ GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 03/4/2015) (30/03/2015)

Dự Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ KT-XH, ANQP tháng 3 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2015.

Giấy mời họp: 67/ GM-UBND (07 giờ 30 phút và 13 giờ 30 phút, ngày 30/03/2015) (27/03/2015)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện với các hộ dân bị ảnh hưởng công trình: đường Quốc lộ 61B và công trình: đường Cách Mạng Tháng 8 nối dài.

Giấy mời họp: 84/ GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 27/03/2015) (25/03/2015)

Dự họp bàn giải quyết những khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng công trình đê bao Long Mỹ - Vị Thanh và tiến độ thi công công trình dự án nuôi trồng thủy sản.

Giấy mời họp: 62/ GM-UBND (07 giờ 30 phút, ngày 27/03/2015) (25/03/2015)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện với ông Trần Văn Thương, địa chỉ ấp 7, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ liên quan đến việc thực hiện dự án: hệ thống đê bao Long Mỹ - Vị Thanh

Giấy mời họp: 61/ GM-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 27/03/2015) (25/03/2015)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện với ông Duy Văn Cương, ấp 4, xã Xà phiên về hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ; và các hộ khiếu nại liên quan đến công trình: Khu dân cư Thương mại Trà Lồng

Giấy mời họp: 60/ GM-UBND (07 giờ 30 phút, ngày 25/03/2015) (24/03/2015)

Dự họp về việc giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng công trình:Khu dân cư Thương mại Trà Lồng, thị trấn Trà Lồng, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Giấy mời họp: 81/ GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 24/03/2015) (23/03/2015)

Dự họp giải quyết vướng mắctrong công ác giaải phóng mặt bằng công trình: Đê bao Long Mỹ - Vị Thanh

Giấy mời họp: 80/ GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 23/03/2015 (19/03/2015)

Dự hội nghị triển khai kế hoạch cấp phát các chế độ chính sách cho người có công, Bảo trợ xã hội.

Giấy mời họp: 79/ GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 19/03/2015 (19/03/2015)

dự họp về việc đống góp ý kiến Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Giấy mời họp: 78/ GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 25/03/2015 (19/03/2015)

Dự Lễ phát động ra quân chiến dịch Truyền thông dân số, CSSKSS/KHHGĐ năm 2015

Giấy mời họp: 76/ GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 23/03/2015 (19/03/2015)

Dự Hội nghị triển khai kế hoạch truyền thông dân số, CSSKSS/KHHGĐ năm 2015

Giấy mời họp: 54 / GM-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 19/3/2015) (19/03/2015)

Dự họp về trao đổi những nội dung cần bổ sung hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị xã Long Mỹ và 04 phường trực thuộc.

Giấy mời họp: 75/ GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 18/03/201 (17/03/2015)

Họp nghe BCĐ Xây dựng nông thôn mới huyện và xã Thuận Hưng báo cáo kế hoạch ra quân thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Giấy mời họp: 74/ GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 18/03/2015 (17/03/2015)

Dự hội nghị triển khai kế hoạch giao chỉ tiêu GTNT-TL và trồng cây năm 2015

Giấy mời họp: 70/ GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 19/03/2015 (17/03/2015)

Dự họp giải quyết vướng mắc liên quan đến đất đai tại Khu dân cư Thương mại Lương nghĩa tại xã Lương nghĩa và vướng mắc trong quá trình thực hiện chuyển QSDĐ đối với hồ sơ kỹ thuật dự án đo đạc thành lập bản đồ chính quy tại 03 đơn vị: thị trấn long Mỹ, xã Thuận hưng, xã Thuận Hòa

Giấy mời họp: 69/ GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 19/03/2015 (17/03/2015)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện với các hộ dân khiếu nại liên quan đến công trình: Khu dân cư Thương mại Trà Lồng, thị trấn Trà Lồng, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Giấy mời họp: 68/ GM-VP.HĐND&UBND (06 giờ 30 phút, ngày 17/03/2015 (16/03/2015)

Dự lễ mittinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 17, năm 2015

Giấy mời họp: 67/ GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 17/03/2015 (16/03/2015)

Dự họp Đoàn công tác liên ngành v/v giải quyết hồ sơ thi hành án đối với bà Trần Thị Thúy, địa chỉ ấp 3, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Tổng số: 712; Số trang: 36

Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối