Giấy mời họp

Giấy mời họp: 370 / GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ, 30 phút, ngày 28/11/2014 ) (25/11/2014)

Dự họp kiểm tra tình hình xây dựng nông hôn mới xã Vĩnh Viễn.

Giấy mời họp: 368 / GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ, 30 phút, ngày 24/11/2014 ) (21/11/2014)

Dự họp nghe các ngành thông qua nội dung phục vụ kỳ họp HĐND huyện cuối năm 2014

Giấy mời họp: 366 / GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ, 30 phút, ngày 24/11/2014 ) (19/11/2014)

Dự hội nghị triển khai tháng hành động về phòng chống HIV AIDS huyện Long Mỹ năm 2014

Giấy mời họp: 365 / GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ, 30 phút, ngày 24/11/2014 ) (19/11/2014)

Dự họp rút kinh nghiệm sau giám sát của Ban VH-XH-HĐND tỉnh v/v thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công cách mạng

Giấy mời : 255 / GM-VP của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hậu Giang (07 giờ, 30 phút và 13 giờ 30 phút, ngày 21/11/2014 ) có mời ngành liên quan và các xã, thị trấn (18/11/2014)

Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cấp GCN QSD đất và công tác xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực tài nguyên môi trường

Giấy mời họp: 384 / GM-UBND (07 giờ 30, ngày 21/11/2014 ) (18/11/2014)

Dự họp thông qua Kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất khu dân cư thương mại thị trấn Trà Lồng

Giấy mời họp: 383 / GM-UBND (13 giờ 30, ngày 21/11/2014 ) (18/11/2014)

Dự phiên đấu giá khu dân cư ấp 2 (sân bóng cũ), và khu thương mại xã Lương nghĩa

Giấy mời họp: 382 / GM-UBND (13 giờ 30, ngày 19/11/2014 ) (18/11/2014)

Dự họp Đoàn công tác liên ngành thông qua Kế hoạch cưỡng chế đối với bà Trần Thị Bông, địa chỉ ấp 3, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Giấy mời họp: 364 / GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ, 30 phút, ngày 19/11/2014 ) (17/11/2014)

Dự họp bàn về chương trình, nội dung chuẩn bị lễ công nhận xã nông thôn mới Vĩnh Viễn

Giấy mời họp: 358 / GM-VP.HĐND&UBND (08 giờ, ngày 17/11/2014 ) (11/11/2014)

Dự Hội nghị tổ chức triển khai khép kín đường địa giới hành chính tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 513/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Giấy mời họp: 357 / GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ 30, ngày 14/11/2014 ) (11/11/2014)

Dự nghe UBND huyện thông qua các danh mục, công trình xây dựng đạt chỉ tiêu nông thôn mới xã Thuận Hưng

Giấy mời họp: 356 / GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ 30, ngày 13/11/2014 ) (10/11/2014)

Dự Hội nghị trực tuyến về công tác thi hành án dân sự.

Giấy mời họp: 380 / GM-UBND (07 giờ 30, ngày 11/11/2014 ) (10/11/2014)

Dự họp giải quyết yêu cầu của một số hộ bị ảnh hưởng trong giải phóng mặt bằng dự án Thiền Viện Trúc Lâm, để thống nhất lại một số nội dung giải quyết theo yêu cầu, khiếu nại.

Giấy mời họp: 379 / GM-UBND (13 giờ 30, ngày 13/11/2014 ) (10/11/2014)

Dự họp trao đổi , góp ý kiến việc việc thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư Khu Thương mại Trà Lồng

Giấy mời họp: 354 / GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ 30, ngày 10/11/2014 ) (10/11/2014)

Dự làm việc với Đoàn khảo sát liên ngành của Bộ Nội vụ và đi khảo sát hiện trạng phát triển khu vực đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Mỹ

Giấy mời họp: 353 / GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ 30, ngày 10/11/2014 ) (07/11/2014)

Dự họp nghe đơn vị tư vấn thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Giấy mời họp: 378 / GM-UBND (13 giờ 30, ngày 07/11/2014 ) (06/11/2014)

Dự giải quyết yêu cầu của một số hộ bị ảnh hưởng trong giải phóng mặt bằng dự án Thiền Viện Trúc Lâm

Giấy mời họp: 350 / GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ, ngày 07/11/2014 ) (04/11/2014)

Dự hội nghị trực tuyến sơ kết tháng 10, nhiệm vụ tháng 11 năm 2014 (do UBND tỉnh chủ trì)

Giấy mời họp: 348 / GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ, ngày 06/11/2014 ) (04/11/2014)

Dự làm việc với UBND thị trấn Long mỹ, nghe báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ trung tâm quý IV/2014 và thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đoàn Trung ương kiểm tra các tiêu chí xây dựng thị xã Long Mỹ.

Tổng số: 611; Số trang: 31

Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối