Giấy mời họp

Giấy mời họp: 262/ GM-VP (13 giờ 30', ngày 16/11/2015) (12/11/2015)

Dự Hội nghị triển khai nội dung các văn bản luật: Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Doanh nghiệp, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt và Nghị định số 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Giấy mời họp: 24/ GM-UBND (07 giờ 30', ngày 11/11/2015) của UBND tỉnh Hậu Giang (Mời Bí thư, Chủ tịch UBND các xã) (06/11/2015)

Dự Hội nghị Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2011 – 2015 và triển khai Kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020

Giấy mời họp: 260/ GM-VP (13 giờ 30', ngày 03/11/2015) (01/11/2015)

Dự buổi họp triển khai và thống nhất một số nội dung về công tác bầu cử Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp; Bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2015 – 2018 trên địa bàn huyện Long Mỹ ( phòng phòng Nội vụ huyện chuẩn bị nội dung báo cáo )

Giấy mời họp: 258/ GM-VP (13 giờ 30', ngày 04/11/2015) (30/10/2015)

Dự họp Sơ kết việc thực hiện công tác tháng 10, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 11/2015 của UBND huyện Long Mỹ

Giấy mời họp: 358/ GM-VP.UBND (07 giờ 30', ngày 03/11/2015) của Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang (có ngành và Chủ tịch UBND các xã) (30/10/2015)

Dự Hội nghị Tổng kết 5 năm công tác an toàn giao thông và sơ kết 04 năm thực hiện Nghị quyết 88/NQ-CP của Chính phủ

Giấy mời họp: 256/ GM-VP (07 giờ 30', ngày 30/10/2015) (24/10/2015)

Dự buổi kiểm tra tình hình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Thuận Hòa ( UBND xã Thuận Hòa và các ban, ngành huyện có phụ trách tiêu chí chuẩn bị nội dung báo cáo)

Giấy mời họp: 255/ GM-VP (13 giờ 30', ngày 29/10/2015) (24/10/2015)

Dự buổi kiểm tra tình hình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Xà Phiên ( UBND xã Xà Phiên và các ban, ngành huyện có phụ trách tiêu chí chuẩn bị nội dung báo cáo)

Giấy mời họp: 254/ GM-VP (08 giờ, ngày 29/10/2015) (24/10/2015)

Dự buổi kiểm tra tình hình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Lương Nghĩa ( UBND xã Lương Nghĩa và các ban, ngành huyện có phụ trách tiêu chí chuẩn bị nội dung báo cáo)

Giấy mời họp: 253/ GM-VP (08 giờ, ngày 27/10/2015) (24/10/2015)

Dự buổi kiểm tra tình hình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Vĩnh Viễn A ( UBND xã Vĩnh Viễn A và các ban, ngành huyện có phụ trách tiêu chí chuẩn bị nội dung báo cáo)

Giấy mời họp: 251/ GM-VP (13 giờ 30', ngày 21/10/2015) (19/10/2015)

Dự buổi họp các Thường trực thông qua danh mục xây dựng cơ bản năm 2016, tình hình chuẩn bị điều chỉnh quy hoạch trung tâm xã Vĩnh Viễn, tình hình chuẩn bị đề án xây dựng xã Vĩnh Viễn đạt tiêu chí thị trấn ( phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Nội vụ huyện chuẩn bị nội dung báo cáo )

Giấy mời họp: 250/ GM-VP (08 giờ , ngày 21/10/2015) (19/10/2015)

Dự buổi họp giải quyết một số vướng mắc về tình hình sử dụng điện tại khu hành chính tạm huyện Long Mỹ

Giấy mời họp: 249/ GM-VP (08 giờ , ngày 22/10/2015) (19/10/2015)

Dự buổi kiểm tra tình hình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Lương Tâm ( UBND xã Lương Tâm và các ban, ngành huyện có phụ trách tiêu chí chuẩn bị nội dung báo cáo)

Giấy mời họp: 248/ GM-VP (07 giờ 30', ngày 21/10/2015) (19/10/2015)

Dự buổi kiểm tra tình hình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Vĩnh Thuận Đông ( UBND xã Vĩnh Thuận Đông và các ban, ngành huyện có phụ trách tiêu chí chuẩn bị nội dung báo cáo)

Giấy mời họp: 247/ GM-VP (07 giờ 30', ngày 19/10/2015) (16/10/2015)

Dự buổi họp để trao đổi các vấn đề có liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng công trình đường Lương Tâm – Vĩnh Thuận Đông.

Giấy mời họp: 246/ GM-VP (08 giờ, ngày 23/10/2015) (14/10/2015)

Dự tập huấn xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Giấy mời họp: 244/ GM-VP (07 giờ 30', ngày 08/10/2015) (05/10/2015)

Dự tập huấn cho UBND cấp xã lập danh sách đối tượng tham gia BHYT

Giấy mời họp: 243/ GM-VP (07 giờ 30', ngày 05/10/2015) (03/10/2015)

Dự họp triển khai một số công việc chuẩn bị phục vụ cho Lễ Công nhân xã Thuận Hưng đạt chuẩn Nông thôn mới.

Giấy mời họp: 242/ GM-VP (06 giờ 45', ngày 02/10/2015) (30/09/2015)

Dự buổi Lễ ra quân hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10) và tháng an toàn về phòng cháy và chữa cháy (tháng 10/2015) trên địa bàn huyện Long Mỹ

Giấy mời họp: 206/ GM-STNMT (07 giờ 30', ngày 25/9/2015) của Sở TNMT tỉnh Hậu Giang (22/09/2015)

Tập huấn nghiệp vụ cưỡng chế trong lĩnh vực tài nguyên môi trường

Giấy mời họp: 205/ GM-STNMT (07 giờ 30', ngày 24/9/2015) của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang (22/09/2015)

Tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Tổng số: 849; Số trang: 43

Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối