Giấy mời họp

Giấy mời họp: 237 / GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ, 30 phút, ngày 26/7/2014 ) (thứ bảy) (23/07/2014)

Dự họp thông qua Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2015.

Giấy mời họp: 236 / GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ, 30 phút, ngày 24/7/2014 ) (23/07/2014)

Dự họp bàn hướng xây dựng dự án mở rộng Đền thờ Bác và chuẩn bị Lễ Quốc khánh 2/9.

Giấy mời họp: 234 / GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ, 30 phút, ngày 23/7/2014 ) (22/07/2014)

Dự Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện BHYT toàn dân đến năm 2020 và sơ kết công tác Bảo hiểm Y tế 6 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014.

Giấy mời họp: 199 / GM-UBND (15 giờ, ngày 24/7/2014 ) (22/07/2014)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện Long Mỹ với ông Phan Vũ Em và ông Phan Hùng Thông cùng tại ấp 8, xã Long Trị, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Giấy mời họp: 184 / GM-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 24/7/2014 ) (22/07/2014)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện Long Mỹ với 11 hộ dân cùng ngụ tại ấp 3, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang về việc khiếu nại liên quan đến việc xây dựng nhà của Công ty H&B

Giấy mời họp: 233 / GM-VP.HĐND-UBND (07 giờ 30 phút, ngày 23/7/2014 ) (18/07/2014)

Dự Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ KT-XH ANQP 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Giấy mời họp: 230 / GM-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 22/7/2014 ) (18/07/2014)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện với ông Nguyễn Văn Ý, ngụ ấp 4, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ; bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, ngụ tại ấp 2, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 181 / GM-UBND (07 giờ 30, ngày 21/7/2014 ) (cả ngày) (18/07/2014)

Dự buổi họp xin ý kiến các hộ dân đã giao mặt bằng thi công công trình: Đường Tỉnh 930 để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công trình.

Giấy mời họp: 229 / GM-VP.HĐND-UBND (07 giờ 30 phút, ngày 19/7/2014 ) (16/07/2014)

Dự Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tội phạm; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Công tác đảm bảo trật tự ATGT 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Giấy mời họp: 228 / GM-VP.HĐND-UBND (07 giờ 30 phút, ngày 18/7/2014 ) (16/07/2014)

Dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết kinh tế-xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Giấy mời họp: 227 / GM-VP.HĐND-UBND (14 giờ, ngày 17/7/2014 ) (16/07/2014)

Dự họp bàn thông qua công tác xác định mương lộ 61B đoạn từ xã Long Bình đến thị trấn Long Mỹ.

Giấy mời họp: 171 / GM-UBND (07 giờ 30, ngày 17-18/7/2014 ) (16/07/2014)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện với các hộ dân chưa thống nhất giao mặt bằng thi công công trình: Đường tỉnh 930.

Giấy mời họp: 226 / GM-VP.HĐND-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 15/7/2014 ) (thay cho GMH-224 và đã thay đổi thời gian vào buổi chiều cùng ngày) (10/07/2014)

Dự Hội nghị Tổng kết Chiến dịch truyền thông dân số CSSKSS/KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số năm 2014.

Giấy mời họp: 223 / GM-VP.HĐND-UBND (07 giờ 30 phút, ngày 14/7/2014 ) (10/07/2014)

Dự Hội nghị triển khai Luật tiếp công dân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

Giấy mời họp: 394 / GM-BQL (08 giờ, ngày 11/7/2014 ) của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang (có mời UBND thị trấn Long Mỹ, UBND xã Long Bình) (09/07/2014)

Dự buổi làm việc và đi thực tế hiện trường khảo sát lập biên bản hiện trạng để khảo sát lập hồ sơ dự toán hỗ trợ di dời cây điện, nước và điện chiếu sáng, bị ảnh hưởng công trình: Cải tạo, nâng cấp QL 61B đoạn từ ngã ba Vĩnh Tường đến thị trấn Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Giấy mời họp: 90 / GM-SYT (07 giờ 30, ngày 11/7/2014 ) của Sở Y tế tỉnh Hậu Giang (thành phần cấp xã nhờ UBND các xã, thị trấn mời giúp ) (09/07/2014)

Dự Hội nghị Tổng kết Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS, KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số năm 2014.

Giấy mời họp: 222 / GM-VP.HĐND-UBND (08 giờ, ngày 10/7/2014 ) (09/07/2014)

Dự họp bàn việc phối hợp tổ chức hành trình "Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng" nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, 25 năm ngày hội QPTD.

Giấy mời họp: 221 / GM-UBND (13 giờ 30, ngày 10/7/2014 ) (09/07/2014)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện với ông Trần Huyền Đức ngụ tại ấp 2, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ về việc khiếu nại liên quan đến công trình: Đường Lương Tâm-Vĩnh Thuận Đông.

Giấy mời họp: 220 / GM-VP.HĐND-UBND (07 giờ, ngày 09/7/2014 ) (09/07/2014)

Dự Lễ mittinh hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2014.

Tổng số: 475; Số trang: 24

Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối