Giấy mời họp

Giấy mời họp số 13/GM-UBND (06 giờ 30', ngày 24/6/2016) (23/06/2016)

Dự mittinh diễu hành “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2016.

Giấy mời họp: 46/ GM-VP (07 giờ 30', ngày 24/6/2016) (22/06/2016)

Dự họp nghe thông qua đề án xây dựng xã Vĩnh Viễn đạt tiêu chí thị trấn và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng một số tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn huyện.

Giấy mời họp: 28/ GM-BCĐ (08 giờ, ngày 27/6/2016) (22/06/2016)

Dự họp mặt kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2016)

Giấy mời họp: 45/ GM-VP (07 giờ 30', ngày 23/6/2016) (20/06/2016)

Dự họp trực tuyến tổng kết công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang.

Giấy mời họp số 12/GM-UBND (07 giờ 30', ngày 23/6/2016) (20/06/2016)

Dự báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ các chỉ tiêu lĩnh vực văn hóa xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 trên địa bàn huyện.

Giấy mời họp: 44/ GM-VP (13 giờ 30', ngày 13/6/2016) (10/06/2016)

Dự họp nghe thông qua 04 kế hoạch thực hiện 04 chương trình hành động của UBND tỉnh Hậu Giang

Giấy mời họp: 43/ GM-VP (13 giờ 30', ngày 06/6/2016) (03/06/2016)

Dự họp Sơ kết việc thực hiện công tác tháng 5, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 6/2016 của UBND huyện Long Mỹ

Giấy mời họp số 09/GM-UBND (06 giờ 30', ngày 07/6/2016) (02/06/2016)

Tham dự Lễ hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), năm 2016

Giấy mời họp: 42/ GM-VP (13 giờ 30', ngày 08/6/2016) (01/06/2016)

Dự buổi làm việc, trao đổi hoàn thiện việc cập nhật các quy trình thủ tục ISO 9001:2008 theo quy định.

Giấy mời họp: 41/ GM-VP (08 giờ, ngày03/6/2016) (01/06/2016)

Dự họp bàn xác định nguồn gốc đất tranh chấp giữa gia tộc họ Duy và gia đình bà Nguyễn Thị Hồng ấp 4 xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Giấy mời họp: 36/ GM-VP (07 giờ 30', ngày 02/6/2016) (31/05/2016)

Dự họp sơ kết Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số năm 2016 trên địa bàn huyện

Giấy mời họp số 08/GM-UBND (07 giờ 30', ngày 03/6/2016) (30/05/2016)

Dự họp triển khai các văn bản Luật: Bộ Luật Hàng hải Việt Nam; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Luật Trưng cầu ý dân; Luật tố tụng hành chính; Luật an toàn thông tin mạng; Luật Thống kê.

Giấy mời họp: 38/ GM-VP (07 giờ 30', ngày02/6/2016) (30/05/2016)

Dự họp triển khai kế hoạch thực hiện nông thôn mới xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Giấy mời họp: 37/ GM-VP (13 giờ 30', ngày01/6/2016) (30/05/2016)

Dự họp triển khai kế hoạch thực hiện nông thôn mới xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Giấy mời họp: 34/ GM-VP (13 giờ 30', ngày25/5/2016) (24/05/2016)

Dự họp nghe thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Vĩnh Viễn và quy hoạch đô thị Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030

Giấy mời họp: 32/ GM-VP (08 giờ, ngày16/5/2016) (13/05/2016)

Dự họp tiếp đoàn công tác của Tổ chức nông thôn mới Hàn Quốc (Saemaul Globalization Foundation) đến khảo sát các điều kiện triển khai dự án thí điểm làng nông thôn mới tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ

Giấy mời họp số 06/GM-UBND (06 giờ 30', ngày 12/5/2016) (10/05/2016)

Dự Lễ Mít - tinh, diễu hành ra quân Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số năm - 2016 trên địa bàn huyện.

Giấy mời họp: 32/ GM-VP (13 giờ 30', ngày 27/4/2016) (25/04/2016)

Dự buổi họp chuẩn bị các nội dung phục vụ cho Lễ 30/4 và Lễ Khánh thành Trường Mẫu giáo Vĩnh Viễn 1 trên địa bàn huyện Long Mỹ

Giấy mời họp: 31/ GM-VP (13 giờ 30', ngày 26/4/2016) (22/04/2016)

Dự buổi họp Đoàn công tác liên ngành liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo huyện để đối thoại và xin ý kiến giải quyết các trường hợp khiếu nại trên địa bàn huyện

Giấy mời họp: 30/ GM-VP (08 giờ', ngày 26/4/2016) (22/04/2016)

Dự buổi khảo sát giải phóng mặt bằng công trình Đường Tỉnh 930 đoạn thuộc địa bàn xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ

Tổng số: 909; Số trang: 46

Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối