Giấy mời họp

Giấy mời họp: 34/ GM-VP (13 giờ 30', ngày25/5/2016) (24/05/2016)

Dự họp nghe thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Vĩnh Viễn và quy hoạch đô thị Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030

Giấy mời họp: 32/ GM-VP (08 giờ, ngày16/5/2016) (13/05/2016)

Dự họp tiếp đoàn công tác của Tổ chức nông thôn mới Hàn Quốc (Saemaul Globalization Foundation) đến khảo sát các điều kiện triển khai dự án thí điểm làng nông thôn mới tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ

Giấy mời họp số 06/GM-UBND (06 giờ 30', ngày 12/5/2016) (10/05/2016)

Dự Lễ Mít - tinh, diễu hành ra quân Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số năm - 2016 trên địa bàn huyện.

Giấy mời họp: 32/ GM-VP (13 giờ 30', ngày 27/4/2016) (25/04/2016)

Dự buổi họp chuẩn bị các nội dung phục vụ cho Lễ 30/4 và Lễ Khánh thành Trường Mẫu giáo Vĩnh Viễn 1 trên địa bàn huyện Long Mỹ

Giấy mời họp: 31/ GM-VP (13 giờ 30', ngày 26/4/2016) (22/04/2016)

Dự buổi họp Đoàn công tác liên ngành liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo huyện để đối thoại và xin ý kiến giải quyết các trường hợp khiếu nại trên địa bàn huyện

Giấy mời họp: 30/ GM-VP (08 giờ', ngày 26/4/2016) (22/04/2016)

Dự buổi khảo sát giải phóng mặt bằng công trình Đường Tỉnh 930 đoạn thuộc địa bàn xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ

Giấy mời họp: 29/ GM-VP (07 giờ 30', ngày 25/4/2016) (22/04/2016)

Dự buổi họp Thường trực UBND lâm thời huyện Long Mỹ

Giấy mời họp: 28/ GM-VP (13 giờ 30', ngày 22/4/2016) (20/04/2016)

Dự họp Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

Giấy mời họp: 27/ GM-VP (09 giờ 30', ngày 21/4/2016) (20/04/2016)

Dự buổi họp đối thoại với các hộ dân trên địa bàn xã Xà Phiên trong việc bồi thường thiệt hại để thi công đường Lương Tâm – Vĩnh Thuận Đông ( Sóc Miên – Chống Mỹ ) huyện Long Mỹ

Giấy mời họp: 26/ GM-VP (08 giờ, ngày 20/4/2016) (15/04/2016)

Dự buổi kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I năm 2016 tại xã Vĩnh Viễn và xã Vĩnh Viễn A ( UBND xã Vĩnh Viễn, UBND xã Vĩnh Viễn A chuẩn bị nội dung, mời thành phần của xã tham dự họp và bố trí địa điểm làm việc )

Giấy mời họp: 25/ GM-VP (07 giờ 30', ngày 20/4/2016) (15/04/2016)

Dự buổi kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I năm 2016 tại xã Thuận Hưng và xã Vĩnh Thuận Đông ( UBND xã Thuận Hưng, UBND xã Vĩnh Thuận Đông chuẩn bị nội dung, mời thành phần của xã tham dự họp và bố trí địa điểm làm việc )

Giấy mời họp: 24/ GM-VP (13 giờ 30', ngày 19/4/2016) (15/04/2016)

Dự buổi họp thông qua kế hoạch tổ chức Lễ 30/4 và 19/5 của huyện Long Mỹ ( phòng Văn hóa và Thông tin huyện chuẩn bị nội dung );

Giấy mời họp số 11/GM-UBND (06 giờ 30', ngày 19/4/2016) (14/04/2016)

Dự Lễ Mít – tinh “ Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2016” và phòng chống bệnh do vius Zika trên địa bàn huyện Long Mỹ

Giấy mời họp số 10/GM-UBND (13 giờ 30', ngày 19/4/2016) (14/04/2016)

Dự buổi họp để xin ý kiến trao đổi một số nội dung khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng công trình đường Lương Tâm – Vĩnh Thuận Đông trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 23/ GM-VP (13 giờ 30', ngày 15/4/2016) (12/04/2016)

Dự buổi kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I năm 2016 tại xã Xà Phiên và xã Thuận Hòa

Giấy mời họp: 22/ GM-VP (08 giờ, ngày 15/4/2016) (12/04/2016)

Dự buổi kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I năm 2016 tại xã Lương Tâm và xã Lương Nghĩa

Giấy mời họp: 21/ GM-VP (07 giờ 30', ngày 13/4/2016) (11/04/2016)

Dự buổi làm việc giữa UBND huyện Long Mỹ với Lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Hậu Giang về tình hình xây dựng nông thôn mới xã Lương Tâm để chuẩn bị nội dung làm việc với phía Hàn Quốc

Giấy mời họp: 20/ GM-VP (07 giờ 30', ngày 14/4/2016) (11/04/2016)

Dự buổi họp triển khai Tháng hành động vì chất lượng an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Long Mỹ

Giấy mời họp: 17/ GM-VP (13 giờ 30', ngày 31/3/2016) (31/03/2016)

Dự buổi làm việc của Lãnh đạo huyện với Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về các nội dung xây dựng thị trấn huyện lỵ của huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 16/ GM-VP (07 giờ 30', ngày 01/4/2016) (31/03/2016)

DỰ họp Sơ kết công tác quý I, công tác tháng 3 năm 2016 của UBND huyện và Sơ kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2020 của huyện Long Mỹ.

Tổng số: 895; Số trang: 45

Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối