Giấy mời họp

Giấy mời họp: 240 / GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ, 30 phút, ngày 01/8/2014 ) (29/07/2014)

Dự Hội nghị triển khai Hướng dẫn Quy trình xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Giấy mời họp: 213 / GM-UBND 07 giờ 30 phút, ngày 31/7/2014 ) (29/07/2014)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện với bà Đặng Thị Sáu, ngụ tại ấp Long An, thị trấn Trà Lồng, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang liên quan đến việc thực hiện Dự án Khu dân cư Thương mại Trà Lồng.

Giấy mời họp: 211 / GM-UBND 09 giờ, ngày 01/8/2014 ) (29/07/2014)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện với ông Trương Văn Hiền, địa chỉ ấp 2, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang liên quan đến việc yêu cầu điều chỉnh năm sinh cho bà Trương Thị Hồng Nga.

Giấy mời họp: 239 / GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ, 30 phút, ngày 30/7/2014 ) (28/07/2014)

Dự họp Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2014.

Giấy mời họp: 238 / GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ, 30 phút, ngày 29/7/2014 ) (28/07/2014)

Dự Hội thảo chính sách pháp luật về phòng, chống lao với đoàn Ủy ban về các Vấn đề xã hội (Quốc hội khóa XIII)

Giấy mời họp: 208 / GM-UBND 07 giờ 30 phút, ngày 01/8/2014 ) (28/07/2014)

Dự buổi họp để trao đổi về phương án vốn dự án canh tác mía và Khu lâm ngư.

Giấy mời họp: 207 / GM-UBND 13 giờ 30 phút, ngày 31/7/2014 ) (28/07/2014)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện các hộ dân khiếu nại Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 của UBND huyện Long Mỹ v/v phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng dự án: Xây dựng Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm giống, hệ thống canh tác mía và Khu lâm ngư thuộc Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ

Giấy mời họp: 206 / GM-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 01/8/2014 ) (28/07/2014)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện các hộ dân khiếu nại Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 của UBND huyện Long Mỹ v/v phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng dự án: Xây dựng Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm giống, hệ thống canh tác mía và Khu lâm ngư thuộc Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ.

Giấy mời họp: 205 / GM-UBND (07 giờ 30 phút, ngày 30/7/2014 ) (28/07/2014)

Dự họp dân của UBND huyện để giải quyết trường hợp đất đai liên quan đến ông Tăng Toàn Năng, ngụ ấp 1, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ

Giấy mời họp: 204 / GM-UBND (07 giờ 30 phút, ngày 29/7/2014 ) (28/07/2014)

Dự buổi họp các cơ quan Nội chính giải quyết các khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng.

Giấy mời họp: 237 / GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ, 30 phút, ngày 26/7/2014 ) (thứ bảy) (23/07/2014)

Dự họp thông qua Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2015.

Giấy mời họp: 236 / GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ, 30 phút, ngày 24/7/2014 ) (23/07/2014)

Dự họp bàn hướng xây dựng dự án mở rộng Đền thờ Bác và chuẩn bị Lễ Quốc khánh 2/9.

Giấy mời họp: 234 / GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ, 30 phút, ngày 23/7/2014 ) (22/07/2014)

Dự Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện BHYT toàn dân đến năm 2020 và sơ kết công tác Bảo hiểm Y tế 6 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014.

Giấy mời họp: 199 / GM-UBND (15 giờ, ngày 24/7/2014 ) (22/07/2014)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện Long Mỹ với ông Phan Vũ Em và ông Phan Hùng Thông cùng tại ấp 8, xã Long Trị, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Giấy mời họp: 184 / GM-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 24/7/2014 ) (22/07/2014)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện Long Mỹ với 11 hộ dân cùng ngụ tại ấp 3, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang về việc khiếu nại liên quan đến việc xây dựng nhà của Công ty H&B

Giấy mời họp: 233 / GM-VP.HĐND-UBND (07 giờ 30 phút, ngày 23/7/2014 ) (18/07/2014)

Dự Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ KT-XH ANQP 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Giấy mời họp: 230 / GM-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 22/7/2014 ) (18/07/2014)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện với ông Nguyễn Văn Ý, ngụ ấp 4, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ; bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, ngụ tại ấp 2, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 181 / GM-UBND (07 giờ 30, ngày 21/7/2014 ) (cả ngày) (18/07/2014)

Dự buổi họp xin ý kiến các hộ dân đã giao mặt bằng thi công công trình: Đường Tỉnh 930 để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công trình.

Giấy mời họp: 229 / GM-VP.HĐND-UBND (07 giờ 30 phút, ngày 19/7/2014 ) (16/07/2014)

Dự Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tội phạm; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Công tác đảm bảo trật tự ATGT 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Giấy mời họp: 228 / GM-VP.HĐND-UBND (07 giờ 30 phút, ngày 18/7/2014 ) (16/07/2014)

Dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết kinh tế-xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Tổng số: 485; Số trang: 25

Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối