Giấy mời họp

Giấy mời họp: 340 / GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 03/11/2014 ) (29/10/2014)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện với các hộ dân có yêu cầu, khiếu nại chưa giao mặt bằng thi công công trình xây dựng: Thiền Viện Trúc Lâm Hậu Giang

Giấy mời họp: 375 / GM-UBND (07 giờ 30, ngày 30/10/2014 ) (29/10/2014)

Dự đối thoại của UBND huyện với các hộ dân liên quan đến công trình xây dựng: Thiền Viện Trúc Lâm Hậu Giang

Giấy mời họp: 373 / GM-UBND (13 giờ 30, ngày 29/10/2014 ) (29/10/2014)

Dự đối thoại của UBND huyện với các hộ dân liên quan đến công trình: Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang

Giấy mời họp: 372 / GM-UBND (13 giờ 30, ngày 30/10/2014 ) (29/10/2014)

Dự buổi làm việc của UBND huyện với các hộ dân liên quan đến việc tranh chấp lối đi công cộng với bà Phạm Thị Huê cùng ngụ ấp 4, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Giấy mời họp: 339 / GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 30/10/2014 ) (Mời đại diện Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn) (29/10/2014)

Dự họp Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 338 / GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 29/10/2014 ) (28/10/2014)

Dự buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công cách mạng thuộc đối tượng là: Liệt sĩ; thân nhân liệt sĩ; thương binh; người được hưởng chính sách như: Thương; bệnh binh; người hoạt động cách mạng; hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù; đày.

Giấy mời họp: 337 / GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 24/10/2014 ) (23/10/2014)

Dự họp nghe báo cáo về công tác điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Mỹ để thành lập thị xã Long Mỹ và 04 phường trực thuộc, bàn kế hoạch củng cố sắp xếp chợ thị trấn Long Mỹ

Giấy mời họp: 335 / GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 23/10/2014 ) (22/10/2014)

Dự họp về công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia trên địa bàn huyện

Giấy mời họp: 334 / GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 23/10/2014 ) (22/10/2014)

Dự họp về tình hình công tác tôn giáo trên địa bàn huyện

Giấy mời họp: 333 / GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 24/10/2014 ) (18/10/2014)

Dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014

Giấy mời họp: 332 / GM-VP.HĐND&UBND (14 giờ, ngày 20/10/2014 ) (17/10/2014)

Dự họp bàn biên pháp xứ lý một số công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện

Giấy mời họp: 366 / GM-UBND (07 giờ 30, ngày 17/10/2014 ) (14/10/2014)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện với ông Lữ Thanh Bình, ấp 2, thị trấn Long Mỹ liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Giấy mời họp: 322 / GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 16/10/2014 ) (13/10/2014)

Dự buổi tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện với ông Trần Văn Điều, địa chỉ ấp 1, xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ về việc liên quan đến hoạt động bến khách ngang sông; các hộ dân bị ảnh hưởng dự án Kè chống sạt lỡ hai bên sông Cái Lớn.

Giấy mời họp: 364 / GM-UBND (13 giờ 30, ngày 14/10/2014 ) (13/10/2014)

Dự họp bàn biện pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng dự án: Khu dân cư thương mại Trà Lồng

Giấy mời họp: 320 / GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 13/10/2014 ) (10/10/2014)

Dự họp bàn biện pháp giải quyết khó khăn vướng mắc trong GPMB đầu tư xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn huyện.

Giấy mời họp: 317 / GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 14/10/2014 ) (09/10/2014)

Dự làm việc với Đoàn kiểm tra công tác theo dõi tình hình thực thi pháp luật tỉnh Hậu Giang

Giấy mời họp: 316 / GM-VP.HĐND&UBND (14 giờ, ngày 10/10/2014 ) (09/10/2014)

Dự họp thông qua 2 đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 phường Thuận An và phường Bình Thạnh

Giấy mời họp: 361 / GM-UBND (13 giờ 30, ngày 08/10/2014 ) (07/10/2014)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện với ông Lê Hoàng Muôn

Giấy mời họp: 355 / GM-UBND (07 giờ 30, ngày 10/10/2014 ) (06/10/2014)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện với các hộ dân khiếu nại Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND huyện Long Mỹ, về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình: Khu dân cư thương mại Trà Lồng tại thị trấn Trà Lồng, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Giấy mời họp: 351 / GM-UBND (13 giờ 30, ngày 09/10/2014 ) (06/10/2014)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện Long Mỹ với 03 hộ dân liên quan việc thực hiện công trình: đường tỉnh 930.

Tổng số: 589; Số trang: 30

Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối