Giấy mời họp

Giấy mời họp: 30/ GM-VP (7 giờ 30', ngày 24/02/2017) (20/02/2017)

Mời các đồng chí tham quan học tập mô hình cơ sở nuôi tôm Việc - Úc , tại Bạc Liêu.

Giấy mời họp: 24/ GM-UBND (07 giờ 30 phút, ngày 22/02/2017) (20/02/2017)

mời các đồng chí đến dự buổi làm việc để trao đổi các nội dung có liên quan đến thực hiện Kết luận số 04/KL-UBND ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh.

Giấy mời họp: 32/ GM-VP (13 giờ 30', ngày 23/02/2017) (20/02/2017)

mời các đồng chí đến dự triển khai quyết định phân công phụ trách tiêu chí nông thôn mới và một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới.

Giấy mời họp: 31/ GM-VP (07 giờ 30', ngày 24/02/2017) (20/02/2017)

mời các đồng chí đến dự công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030.

Giấy mời họp: 29/ GM-VP (07 giờ 30', ngày 23/02/2017) (20/02/2017)

Mời các đồng chí đến dự kiểm tra tình hình chỉ tiêu năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Một số vụ thi hành án năm 2017 trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 28/ GM-VP (14 giờ 30', ngày 22/02/2017) (20/02/2017)

Mời các đồng chí đến dự nghe công bố Quyết định thanh tra của tỉnh trên địa bàn huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Giấy mời họp: 27/ GM-VP (13 giờ 30', ngày 20/02/2017) (17/02/2017)

Kính mời các đồng chí đến dự tham gia tọa đàm "Xây dựng mô hình tôm - lúa theo hướng bền vững gắn với nông thôn mới"

Giấy mời họp: 23/ GM-VP (13 giờ 30', ngày 15/02/2017) (14/02/2017)

Kính mời các đồng chí đến dự nghe công tác chuẩn bị cho Hội nghị trực tuyến về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Giấy mời họp: 22/ GM-VP (13 giờ 30', ngày 17/02/2017) Khẩn (13/02/2017)

Kính mời các đồng chí đến dự họp thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch xã Lương Tâm theo mô hình Nông thôn mới

Giấy mời họp: 21/ GM-UBND (08 giờ, ngày 15/02/2017) (13/02/2017)

Kính mời các đồng chí đến dự buổi làm việc để trao đổi các nội dung có liên quan đến việc thực hiện Kết luận số 04/KL-UBND ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh.

Giấy mời họp:22/ GM-UBND (13 giờ 00 phút, ngày 14/02/2017) (13/02/2017)

Kính mời các đồng chí dự họp thông qua Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và kế hoạch phát triển vườn bưởi chuyên canh trên địa bàn huyện Long Mỹ

Giấy mời họp: 22/ GM-VP (13 giờ 30', ngày 10/02/2017) Khẩn (09/02/2017)

Kính mời các đồng chí đến dự họp chuẩn bị các nội dung làm việc với Đoàn đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Hậu Giang (phòng Văn hóa và Thông tin và Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị nội dung).

Giấy mời họp:18/ GM-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 10/02/2017) (Khẩn-Có mời các xã) (08/02/2017)

Kính mời các đồng chí dự họp rà soát các bước chuẩn bị tuyển quân và chạy chương trình lễ giao nhận quân năm 2017.

Giấy mời họp: 20/ GM-VP (13 giờ 30', ngày 09/02/2017) (07/02/2017)

Kính mời các đồng chí đến dự họp Ban chỉ đạo xây dựng Đề án nâng xã Vĩnh Viễn lên thị trấn thuộc huyện Long Mỹ (phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

Giấy mời họp: 19/ GM-VP (13 giờ 30', ngày 09/02/2017) Thay thế Giấy mời số 16/GM-VP ngày 03/02/2017 (07/02/2017)

Kính mời các đồng chí đến dự nghe các ngành báo cáo công tác chuẩn bị tuyển quân năm 2017, trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 18/ GM-VP (07 giờ 30', ngày 09/02/2017) (06/02/2017)

Kính mời các đồng chí đến dự và làm việc về Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017, trên địa bàn xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 17/ GM-VP (13 giờ 30', ngày 09/02/2017) (03/02/2017)

Kính mời các đồng chí đến dự nghe các ngành thuộc lĩnh vực Văn hóa-Xã hội báo cáo về công tác, nhiệm vụ năm 2017.

Giấy mời họp:17/ GM-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 09/02/2017) (03/02/2017)

Kính mời các đồng chí, quý đại biểu đến dự họp xin ý kiến các ngành xử lý vụ tranh chấp đất giữa bà Nguyễn Thị Hồng và ông Duy Văn Đạo, ngụ ấp 4 xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ;

Giấy mời họp: 16/ GM-VP (13 giờ 30', ngày 07/02/2017) (03/02/2017)

Kính mời các đồng chí đến dự nghe các ngành báo cáo công tác chuẩn bị tuyển quân năm 2017, trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp:16/ GM-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 06/02/2017) (02/02/2017)

Kính mời các đồng chí, quý đại biểu đến dự họp tổng kết hoạt động Tết Nguyên đán năm 2017 và chuyển công tác trọng tâm tháng 02 năm 2017

Tổng số: 1003; Số trang: 51

Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối