Giấy mời họp

Giấy mời họp: 57/ GM-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 25/5/2017) (22/05/2017)

Mời các đồng chí đến dự nghe báo cáo và xin ý kiến các ngành về trình tự thủ tục phê duyệt trúng đấu giá khu dân cư thương mại xã Lương Tâm.

Giấy mời họp: 90/GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 24/5/2017) (22/05/2017)

Mời các đồng chí đến dự họp thống nhất nội dung Lễ phát động ngày Môi trường Thế giới 05/6 trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 89/GM-VP (08 giờ 00 phút, ngày 24/5/2017) (22/05/2017)

Mời các đồng chí đến tham dự đối thoại hộ nghèo và cận nghèo là người dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Lương Nghĩa.

Giấy mời họp: 88/GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 25/5/2017) (22/05/2017)

V/v Mời các đồng chí đến tham gia dự buổi đối thoại và giải quyết tranh chấp giữa ông Nguyễn Văn Chiến và Bà Nguyễn Thị Bế, ngụ tại ấp 3 xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ (giao Chi cục Thi hành án huyện chuẩn bị nội dung).

Giấy mời họp: 87/GM-VP (14 giờ 00 phút, ngày 23/5/2017) (22/05/2017)

Mời các đồng chí dự họp giữa Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hậu Giang.

Giấy mời họp: 85/GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 23/5/2017) (19/05/2017)

Mời các đồng chí đến dự họp với đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh kiểm tra giám sát Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 65/GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 22/5/2017) (19/05/2017)

Mời các đồng chí họp bàn xây dựng xã Vĩnh Viễn lên thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ (giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

Giấy mời họp: 84/GM-VP. HĐND&UBND (08 giờ 00 phút, ngày 22/5/2017) (19/05/2017)

Mời các đồng chí đến dự họp để chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 6 HĐND huyện, khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 (kỳ họp giữa năm), huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 83/GM-VP. HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 24/5/2017) (19/05/2017)

Mời các đồng chí dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Giấy mời họp: 82/GM-VP (07 giờ 30 phút, ngày 18/5/2017) (16/05/2017)

Mời các đồng chí đến dự họp thông qua kết quả kiểm tra nội dung đơn khiếu nại của ông Lê Thanh Trí, ngụ ấp 12 xã Vĩnh Viễn huyện Long Mỹ (giao thanh tra huyện chuẩn bị nội dung).

Giấy mời họp: 12/ GM-UBND Tỉnh (07 giờ 00 phút, ngày 19/5/2017) (15/05/2017)

Tổ chức Lễ Dâng hoa viếng Bác và trao huy hiệu Đảng.

Giấy mời họp: 81/GM-VP (13 giờ 30 phút, ngày 16/5/2017) (15/05/2017)

Mời các đồng chí đến dự họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ 19/5 trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 55/ GM-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 18/05/2017) (15/05/2017)

Mời các đồng chí đến dự buổi họp, làm việc với hộ ông Lưu Văn Tình, ấp 8 xã Lương Nghĩa về việc khiếu nại các chính sách về nhà ở chưa được bồi thường theo Quyết định của UBND tỉnh.

Giấy mời họp: 80/GM-VP (13 giờ 30 phút, ngày 15/5/2017) (11/05/2017)

Mời các đồng chí đến dự họp thông qua kế hoạch phát động thi đua năm 2017 trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 79/ GM-VP (07 giờ 30', ngày 12/5/2017) (11/05/2017)

Mời các đồng chí đến dự họp bàn, giao các ngành thực hiện một số nhiệm vụ để phục vụ xây dựng đề án thành lập thị trấn trực thuộc huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 53/ GM-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 10/5/2017) (08/05/2017)

Mời các đồng chí đến dự buổi họp rà soát các việc còn tồn đọng vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 78/ GM-VP (07 giờ 30', ngày 10/5/2017) (08/05/2017)

Mời các đồng chí đến dự họp bàn cưỡng chế 1 số vụ việc thi hành án trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 77/ GM-VP (13 giờ 30', ngày 11/5/2017) (08/05/2017)

Mời các đồng chí đến dự họp Sơ kết tình hình thực hiện KT - XH, Quốc phòng - An ninh tháng 4 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5/2017 của huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 76/ GM-VP (13 giờ 30', ngày 09/05/2017) (05/05/2017)

Mời các đồng chí cùng dự kiểm tra tình hình thực hiện tiêu chí về BHYT; tỷ lệ hộ nghèo tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ do tỉnh tổ chức.

Giấy mời họp: 52/ GM-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 08/5/2017) (05/05/2017)

Mời các đồng chí đến dự buổi họp bàn chung quanh kinh phí thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Tổng số: 1081; Số trang: 55

Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối