Giấy mời họp

Giấy mời họp: 283 / GM-VP.HĐND&UBND (08 giờ, ngày 18/9/2014 ) (15/09/2014)

Dự buổi hướng dẫn triển khai việc cập nhật phần mềm một của điện tử.

Giấy mời họp: 280 / GM-UBND (07 giờ, 30 phút, ngày 17/9/2014 ) (15/09/2014)

Dự buổi làm việc của UBND huyện với các hộ dân liên quan đến việc tranh chấp lối đi công cộng với bà phạm Thị Huê cùng ngụ ấp 4, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 282 / GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ, 30 phút, ngày 19/9/2014 ) (15/09/2014)

Dự buổi hướng dẫn triển khai việc cập nhật phần mềm một cửa điện tử của huyện.

Giấy mời họp: 286 / GM-UBND (13 giờ, 30 phút, ngày 17/9/2014 ) (15/09/2014)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện với các hộ dân bị ảnh hưởng liên quan đến dự án Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm giống, hệ thống canh tác mía thuộc Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ.

Giấy mời họp: 285 / GM-UBND (08 giờ, ngày 16/9/2014 ) (15/09/2014)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện với bà Đặng Thị Sáu và ông Lê Văn Bon liên quan đến dự án: Khu dân cư Thương mại Trà Lồng.

Giấy mời họp: 282 / GM-UBND (13 giờ, 30 phút, ngày 18/9/2014 ) (15/09/2014)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện với bà Đặng Thị Sáu, ngụ tại ấp Long An, thị trấn Trà Lồng, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang bị ảnh hưởng công trình: Khu dân cư Thương mại Trà Lồng.

Giấy mời họp: 279 / GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ, 30 phút, ngày 16/9/2014 ) (12/09/2014)

Dự họp bàn giải quyết phần phát sinh dự án bờ kè sông Cái Lớn đoạn Công viên 3/2.

Giấy mời họp: 278 / GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ, 30 phút, ngày 17/9/2014 ) (12/09/2014)

Dự họp bàn việc xác định vị trs và quy hoạch xây dựng trạm Y tế thị trấn Long Mỹ.

Giấy mời họp: 277 / GM-VP.HĐND&UBND (08 giờ, ngày 15/9/2014 ) (12/09/2014)

Dự họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư công trình: dự án Thiền Viện Trúc Lâm tại xã Long Bình.

Giấy mời họp: 278 / GM-UBND (13 giờ, 30 phút, ngày 11/9/2014 ) (08/09/2014)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện với ông Lữ Thanh Bình; bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, ngụ tại ấp 2, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Giấy mời họp: 274 / GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ, 30 phút, ngày 10/9/2014 ) (08/09/2014)

Dự nghe báo cáo công tác giải phóng mặt bằng khu đất xây dựng Thiền Viện Trúc Lâm

Giấy mời họp: 270 / GM-UBND (13 giờ, 30 phút, ngày 12/9/2014 ) (08/09/2014)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện với các hộ dân khiếu nại Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 của UBND huyện Long Mỹ, về việc phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng dự án: Xây dựng Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm giống, hệ thống canh tác mía và Khu lâm ngư thuộc Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ.

Giấy mời họp: 269 / GM-UBND (13 giờ, 30 phút, ngày 10/9/2014 ) (05/09/2014)

Dự buổi họp của UBND huyện về việc xin ý kiến các Sở, Ban, Ngành tỉnh để giải quyết khó khăn, vướng mắc khi thực hiện công trình: đường Tỉnh 930

Giấy mời họp: 268 / GM-UBND (13 giờ, 30 phút, ngày 08/9/2014 ) (05/09/2014)

Dự buổi họp của Huyện về việc giải quyết yêu cầu khiếu nại trong việc tháo dỡ, di dời nhà đối với của các hộ lấn chiếm đất công (đất nghĩa trang liệt sỹ cũ) để xây dựng Thiền viện Trúc lâm Hậu Giang.

Giấy mời họp: 270 / GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ, 30 phút, ngày 06/9/2014 ) (04/09/2014)

Dự Hội nghị triển khai Kế hoạch tiêm Vắc xin Sởi - Rubella năm 2014.

Giấy mời họp: 266 / GM-UBND (07 giờ 30 phút, ngày 06/9/2014 ) (04/09/2014)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện với bà Lê Thị Tuyết, ngụ ấp 5, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.

Giấy mời họp: 272 / GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ, 30 phút, ngày 06/9/2014 ) (03/09/2014)

Dự họp bàn giải quyết các công trình vướng mắc về thời gian và thu hồi đất lẽ dự án nhà máy đường cồn Long Mỹ Phát

Giấy mời họp: 271 / GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ, 30 phút, ngày 05/9/2014 ) (03/09/2014)

Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết Kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2014.

Giấy mời họp: 262 / GM-UBND (10 giờ, ngày 05/9/2014 ) (03/09/2014)

Dự Lễ khánh thành Trường tiểu học Lương Tâm 1, điểm Lương Hòa

Giấy mời họp: 261 / GM-UBND (13 giờ, 30 phút, ngày 04/9/2014 ) (03/09/2014)

Dự buooit làm việc của UBND huyện với các hộ dân bị ảnh hưởng Công trình: đường tỉnh 930.

Tổng số: 542; Số trang: 28

Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối