Giấy mời họp

Giấy mời họp: 132/ GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 28/5/2015) Có mời: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn (25/05/2015)

Dự họp Ban Chỉ đạo thực hiện chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Mỹ

Giấy mời họp: 131/ GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 26/5/2015) (25/05/2015)

Dự buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang về kết quả thực hiện các chính sách đầu tư trong đồng bào dân tộc năm 2014-2015.

Giấy mời họp: 130/ GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 26/5/2015) (25/05/2015)

Dự Hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh Hậu Giang với nội dung: Sơ kết công tác tháng 5 năm 2015, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2015.

Giấy mời họp: 110/ GM-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 25/5/2015) (22/05/2015)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện với các hộ dân trên địa bàn xã Lương Tâm và xã Lương Nghĩa bị ảnh hưởng công trình: Hệ thống đê bao Long Mỹ - Vị Thanh.

Giấy mời họp: 109/ GM-UBND (07 giờ 30 phút, ngày 25/5/2015) (22/05/2015)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện với bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, ấp 2, thị trấn Long Mỹ về việc giải quyết yêu cầu của bà Điệp liên quan đến đất đai.

Giấy mời họp: 129/ GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 27/5/2015) (22/05/2015)

Dự làm việc với Đoàn giám sát của Ban VHXH, Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Giấy mời họp: 128/ GM-VP.HĐND&UBND (15 giờ, ngày 25/5/2015) (22/05/2015)

Dự họp đóng góp ý kiến đề xuất giá đất bồi hoàn công trình Bờ kè sông Cái Lớn, thị trấn Long Mỹ và công trình mở rộng đường tỉnh 930 từ cầu Trắng, xã Thuận Hưng đến kênh trực Thăng, xã Vĩnh Viễn.

Giấy mời họp: 99/ GM-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 22/5/2015) (19/05/2015)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện với ông Trần THanh Tâm, địa chỉ ấp 9, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ về việc yêu cầu nhận tiền bán 03 cây cầu sát cho UBND huyện Long Mỹ năm 2000.

Giấy mời họp: 98/ GM-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 21/5/2015) (19/05/2015)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện với các hộ dân bị ảnh hưởng công trình: Hệ thống đê bao Long Mỹ - Vị Thanh

Giấy mời họp: 96/ GM-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 20/5/2015) (18/05/2015)

Dự buổi làm việc của UBND huyện với Công ty TNHH Mía đường Cồn Long Mỹ Phát liên quan hồ sơ xin giao đất.

Giấy mời họp: 95/ GM-UBND (07 giờ 30 phút, ngày 21/5/2015) (18/05/2015)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện với bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, địa chỉ ấp 2, thị trấn Long Mỹ về việc giải quyết yêu cầu của bà Điệp liên quan đến đất đai

Giấy mời họp: 94/ GM-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 19/5/2015) (18/05/2015)

Dự họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện

Giấy mời họp: 93/ GM-UBND (07 giờ 30 phút, ngày 19/5/2015) (18/05/2015)

Dự buổi đối thoại với các hộ dân liên quan đến hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Duy Văn Cương

Giấy mời họp: 122/ GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ, ngày 16/5/2015) (15/05/2015)

Dự buổi khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho học sinh nghèo tại xã Vĩnh Thuận Đông.

Giấy mời họp: 82/ GM-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 14/5/2015) (11/05/2015)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện với Công ty TNHH Mía đường cồn Long Mỹ Phát; ông Nguyễn Thanh Tâm, ấp 5, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Giấy mời họp: 81/ GM-UBND (07 giờ 30 phút, ngày 14/5/2015) (11/05/2015)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện với ông Duy Văn Cương, ấp 4, xã Xà Phiên liên quan đến việc cấp giấy CNQSDĐ; ông Nguyễn Thanh Kiên, ấp 2, thị trấn Long Mỹ liên quan đến việc khiếu nại Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ về việc XPVPHC trong hoạt động xây dựng.

Giấy mời họp: 120/ GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 11/5/2015) (08/05/2015)

Dự Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QPAN tháng 4 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2015.

Giấy mời họp: 118/ GM-VP.HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 07/5/2015) (05/05/2015)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện với ông Tăng Toàn Năng, ấp 1, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Giấy mời họp: 77/ GM-UBND (07 giờ 30 phút, ngày 07/5/2015) (04/05/2015)

Dự họp giải quyết yêu cầu làm cống thoát nước của các hộ dân bị ảnh hưởng công trình xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang

Giấy mời họp: 115/ GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 07/5/2015) (04/05/2015)

Dự Hội nghị sơ kết Chiến dịch Truyền thông Dân số, CSSKSS/KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số đợt I năm 2015

Tổng số: 753; Số trang: 38

Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối