Giấy mời họp

Giấy mời họp: 94/ GM-VP (07 giờ 30', ngày 27/10/2016) (25/10/2016)

Kính mời các đồng chí là thành viên Ban tổ chức các ngày Lễ, kỷ niệm huyện Long Mỹ tham dự buổi họp nghe thông qua kế hoạch đón Xuân năm 2017

Giấy mời họp số 32/GM-UBND (07 giờ 30', ngày 28/10/2016) (24/10/2016)

Kính mời quý đại biểu đến tham dự buổi trao đổi việc quy hoạch khu hành chính mới huyện.

Giấy mời họp: 92/ GM-VP (07 giờ 30', ngày 26/10/2016) (24/10/2016)

Kính mời các đồng chí dự buổi họp chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ tư (kỳ họp cuối năm 2016) của HĐND huyện Long Mỹ

Giấy mời họp số 31/GM-UBND (08 giờ, ngày 27/10/2016) (24/10/2016)

Kính mời các đồng chí đến dự buổi trao đổi để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng công trình đê bao ngăn mặn Long Mỹ - Vị Thanh.

Giấy mời họp: 90/ GM-VP (07 giờ 30', ngày 21/10/2016) UBND các xã (17/10/2016)

Kính mời đại biểu tham dự buổi họp nghe công bố Quyết định thanh tra và nghe báo cáo theo đề cương và yêu cầu của Đoàn thanh tra

Giấy mời họp: 83/ GM-VP (13 giờ 30', ngày 11/10/2016) có mời Chủ tịch UBND các xã (10/10/2016)

Kính mời đại biểu đến dự họp nghe thông qua phân công nhiệm vụ đồng chí Nguyễn Thái Bình Phó Chủ tịch UBND huyện và rà soát xử lý các nhiệm vụ còn lại của những tháng cuối năm 2016

Giấy mời số 79/VP.HĐND-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Văn phòng HĐND-UBND huyện. (30/09/2016)

Hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh Hậu Giang với các địa phương về sơ kết công tác tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2016.

Giấy mời họp: 74/ GM-VP (07 giờ 30', ngày 29/9/2016) (26/09/2016)

Kính mời các đồng chí là thành viên Ban biên tập Đặc san Xuân Đinh Dậu năm 2017 trên địa bàn huyện Long Mỹ đến dự họp thảo luận một số nội dung để triển khai thực hiện cho công tác biên tập Đặc san báo xuân 2017

Giấy mời số 78/VP.HĐND-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Văn phòng HĐND-UBND huyện. (23/09/2016)

Hội nghị thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Long Mỹ năm 2016.

Giấy mời số 26/UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của UBND huyện (23/09/2016)

Hội nghị sơ kết công tác bảo hiểm y tế 9 tháng huyện Long Mỹ

Giấy mời họp: 74/ GM-VP (07 giờ 30', ngày 20/9/2016) (19/09/2016)

Kính mời đại biểu đến dự họp kiểm tra việc thực hiện năm Dân vận chính quyền trên địa bàn huyện

Giấy mời họp số 26/GM-UBND (13 giờ 30', ngày 21/9/2016) (19/09/2016)

Kính mời quý đại biểu đến tham dự buổi họp để xin ý kiến giải quyết một số công việc có liên quan đến việc thi hành án trên địa bàn huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Giấy mời họp: 73/ GM-VP (13 giờ 30', ngày 22/9/2016) (19/09/2016)

Kính mời đại biểu đến dự họp thông qua kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn huyện năm 2016 theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg.

Giấy mời họp: 70/ GM-VP (13 giờ 30', ngày 26/8/2016) (24/08/2016)

kính mời đại biểu tham dự buổi họp Thường trực xin ý kiến một số nội dung trong lĩnh vực XDCB trên địa bàn huyện.

Giấy mời họp số 25/GM-UBND (07 giờ 30', ngày 25/8/2016) (Tại Hội trường Ban CHQS thị xã Long Mỹ) (18/08/2016)

Kính mời đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng DBĐV.

Giấy mời họp: 68/ GM-VP (14 giờ, ngày 23/8/2016) (18/08/2016)

Kính mời đại biểu tham dự buổi làm việc với đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ của tỉnh năm 2016

Giấy mời họp: 67/ GM-VP (09 giờ, ngày 19/8/2016) (17/08/2016)

Kính mời đại biểu tham dự buổi họp triển khai một số nội dung chuẩn bị cho Lễ Quốc khánh 2/9 trên địa bàn huyện Long Mỹ

Giấy mời họp: 66/ GM-VP (07 giờ 30', ngày 18/8/2016) (15/08/2016)

Kính mời đại biểu tham gia dự buổi Lễ Tổng kết năm học 2015-2016, triển khai năm học mới 2016-2017, trên địa bàn huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Giấy mời họp số 19/GM-UBND (07 giờ 30', ngày 11/8/2016) (09/08/2016)

Kính mời quý đại biểu đến dự nghe thông qua giá bán đấu giá khu dân cư thương mại Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Giấy mời họp: 63/ GM-VP (08 giờ, ngày 11-12/8/2016) (09/08/2016)

Kính mời đại biểu đến dự buổi làm việc, hướng dẫn nhập cơ sở dữ liệu và cập nhật các thủ tục hành chính vào Phần mềm một cửa điện tử.

Tổng số: 943; Số trang: 48

Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối