Giấy mời họp

Giấy mời họp: 03/GM-UBND (07 giờ 30 phút, ngày 26/01/2018) (22/01/2018)

Mời các đồng chí, quý đại biểu đến dự Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua khen thưởng năm 2018 trên địa bàn huyện.

Giấy mời họp: 10/GM-VP. HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 24/01/2018) (19/01/2018)

Mời các đồng chí đến dự đối thoại với hộ dân khiếu nại việc cưỡng chế thu hồi đất đường Lương Tâm - Vĩnh Thuận Đông.

Giấy mời họp: 06/GM-VP. HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 11/01/2018) (08/01/2018)

Mời các đồng chí đến dự họp ban Đại diện Ngân hàng chính sách huyện.

Giấy mời họp: 05/GM-VP. HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 12/01/2018) (08/01/2018)

mời các đồng chí đến dự họp trao đổi với Chi cục Thi hành án huyện Vị Thủy về một số vụ án khó khăn vướng mắc đã cưỡng chế xong nhưng đương sự bao chiếm đất trái phép.

Giấy mời họp: 04/GM-VP. HĐND&UBND (15 giờ, ngày 11/01/2018) (08/01/2018)

Mời các đồng chí đến dự đối thoại với các hộ dân trên địa bàn xã Vĩnh Viễn, Xà Phiên và Lương Tâm, huyện Long Mỹ yêu cầu bồi thường, hỗ trợ tái định cư của 02 dự án đường vào đền thờ Bác Hồ và đường tỉnh 930.

Giấy mời họp: 03/GM-VP. HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 08/01/2018) (05/01/2018)

Mời các đồng chí đến tham dự buổi họp chuyển giao viên chức Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Trung tâm Y tế huyện về Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện quản lý trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 02/GM-VP. HĐND&UBND (15 giờ, ngày 05/01/2018) (04/01/2018)

Mời các đồng chí đến dự buổi bàn giao nhiệm vụ của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Công - Nông.

Giấy mời họp: 214/GM-VP. HĐND&UBND (08 giờ, ngày 03/01/2018) (29/12/2017)

Mời các đồng chí đến dự đối thoại với các hộ dân trên địa bàn xã Vĩnh Viễn và Xà Phiên, huyện Long Mỹ yêu cầu bồi thường, hỗ trợ tái định cư của 02 dự án đường vào đền thờ Bác Hồ và đường tỉnh 930 (giao Thanh tra chuẩn bị nội dung)

Giấy mời họp: 213/GM-VP. HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 02/01/2018) (29/12/2017)

Mời các đồng chí đến dự họp giải quyết một số nội dung có liên quan đến khiếu nại của bà Trần Thị Dội, ông Võ Văn Cần, ông Huỳnh Văn Hướng và nội dung phản ánh của người dân việc đưa đò thu tiền học sinh trên địa bàn xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 212/GM-VP. HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 27/12/2017) (26/12/2017)

Kính mời đại biểu đến dự Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 của UBND huyện Long Mỹ cho các ngành, các xã.

Giấy mời họp: 211/GM-VP. HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 27/12/2017) (22/12/2017)

Mời các đồng chí đến dự đối thoại với các hộ dân trên địa bàn xã Vĩnh Viễn và Xà Phiên huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 210/GM-VP. HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 21/12/2017) (15/12/2017)

Mời các đồng chí đến dự đối thoại với các hộ dân trên địa bàn xã Vĩnh Viễn và Xà Phiên, huyện Long Mỹ (giao Thanh tra chuẩn bị nội dung)

Giấy mời họp: 209/GM-VP. HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 17/12/2017) (15/12/2017)

Mời các đồng chí đến dự họp thông qua chạy chương trình Lễ công nhận nông thôn mới xã Lương Tâm.

Giấy mời họp: 101/GM-BCĐ (07 giờ 30 phút, ngày 19/12/2017) (14/12/2017)

Mời các đồng chí đến dự, tiếp đoàn kiểm tra công tác PCGD, XMC huyện Long Mỹ năm 2017.

Giấy mời họp: 208/GM-VP. HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 15/12/2017) (12/12/2017)

Mời các đồng chí đến dự họp giải quyết một số nội dung có liên quan đến bà Trần Thị Dội, ông Võ Văn Cần và ông Huỳnh Văn Hướng cùng ngụ tại ấp 9 xã Vĩnh Viễn A và nội dung phản ánh của người dân việc đưa đò thu tiền học sinh trên địa bàn xã Vĩnh Viễn A.

Giấy mời họp: 206/GM-VP. HĐND&UBND (08 giờ, ngày 12/12/2017) (11/12/2017)

Mời các đồng chí đến dự họp chuẩn bị Lễ công nhận nông thôn mới xã Lương Tâm và một số công việc thực hiện đến cuối năm 2017.

Giấy mời họp: 205/GM-VP. HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 14/12/2017) (11/12/2017)

Mời các đồng chí dến dự họp Ban biên tập báo xuân để chuẩn bị công tác xây dựng nội dung tập san xuân 2018, huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 205/GM-VP. HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 14/12/2017) (11/12/2017)

Mời các đồng chí dến dự họp Ban biên tập báo xuân để chuẩn bị công tác xây dựng nội dung tập san xuân 2018, huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 206/GM-VP. HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 14/12/2017) (11/12/2017)

Mời các đồng chí đến dự họp công tác triển khai thực hiện khu dân cư thương mại xã Lương Tâm.

Giấy mời họp: 100/GM-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 12/12/2017) (08/12/2017)

Mời các đồng chí đến dự họp đóng góp ý kiến thông qua thiết kế xây dựng cầu kênh 13 xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ.

Tổng số: 1236; Số trang: 62

Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối