Giấy mời họp

Giấy mời họp: 68 / GM.SLĐTBXH (07 giờ, 30 phút, ngày 29/8/2014 ) (27/08/2014)

Dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo năm 2014 và hướng dẫn thực hiện các chính sách trợ giúp các đối tượng xã hội.

Giấy mời họp: 258 / GM-UBND (13 giờ, 30 phút, ngày 29/8/2014 ) (27/08/2014)

Dự họp Nội chính nghe Công an huyện báo cáo việc vi phạm tài chính tại xã Tân Phú.

Giấy mời họp: 257 / GM-UBND (09 giờ và 13 giờ, 30 phút, ngày 05/9/2014 ) (27/08/2014)

Phối hợp với Tổ chức SCC tổ chức Lễ khai giảng năm học mới tại Trường tiểu học lương Nghĩa, điểm ấp 7 và dự Lễ khánh thành Trường Tiểu học Lương Tâm, điểm Lương Hòa.

Giấy mời họp: 268 / GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ, 30 phút, ngày 26/8/2014 ) (26/08/2014)

Dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo năm 2014 và hướng dẫn thực hiện các chính sách trợ giúp các đối tượng xã hội.

Thơ mời: 255 / TM-UBND (08 giờ, ngày 28/8/2014 ) (26/08/2014)

Dự Lễ khởi công xây dựng Siêu thị và Khu đa chức năng ấp 1 thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Giấy mời họp: 252 / GM-UBND (07 giờ, 30 phút, ngày 26/8/2014 ) (22/08/2014)

Dự buổi làm việc của UBND huyện với các hộ dân bị ảnh hưởng công trình: đường Tỉnh 930.

Giấy mời họp: 251 / GM-UBND (13 giờ, 30 phút, ngày 26/8/2014 ) (22/08/2014)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện với các hộ dân chưa thống nhất việc thực hiện Công trình: Kè chống sạt lở hai bên sông Cái Lớn.

Giấy mời họp: 250 / GM-UBND (13 giờ, 30 phút, ngày 25/8/2014 ) (22/08/2014)

Dự buổ khảo sát của UBND huyện về tiến độ thực hiện và vận động các hộ dân bị ảnh hưởng đã thống nhất nhưng chưa giao mặt bằng để thực hiện Công trình: Kè chống sạt lở hai bên sông Cái Lớn.

Giấy mời họp: 249 / GM-UBND (07 giờ, 30 phút, ngày 27/8/2014 ) (22/08/2014)

Dự buổi họp của UBND huyện về việc xin ý kiến các cơ sở ngành tỉnh để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công trình đường Tỉnh 930

Giấy mời họp: 266 / GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ, 30 phút, ngày 27/8/2014 ) (22/08/2014)

Dự Hội nghị tổng kết công tác Y tế trường học và BHYT học sinh, sinh viên năm học 2013-014

Thơ mời: 265 / TM-VP.HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 27/8/2014 ) (22/08/2014)

Dự họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội trại tòng quân và Lễ giao, nhận quân năm 2014.

Giấy mời: 264 / GM-VP.HĐND&UBND (09 giờ, ngày 27/8/2014 ) (22/08/2014)

Dự họp nghe đoàn thanh tra của Sở Kế hoạch và Đầu tư Công bố Quyết định thanh tra về việc thanh tra chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước về quy trình, thủ tục trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn 2012-2013 của UBND huyện Long Mỹ.

Giấy mời: 263 / GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ, ngày 24/8/2014 ) (Chủ nhật) (21/08/2014)

Dự hoạt động thể dục thể thao và văn nghệ do Văn phòng HĐND&UBND huyện tổ chức

Giấy mời họp: 262 / GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ, 30 phút, ngày 26/8/2014 ) (20/08/2014)

Dự Lễ khởi công khu Thương mại xã Long Bình.

Giấy mời họp: 257 / GM-VP.HĐND&UBND (07 giờ, 30 phút, ngày 22/8/2014 ) (20/08/2014)

Dự Hội nghị triển khai luật Đấu thầu và luật sửa đổi, bổ sung mộ số điều của luật Quốc tịch Việt Nam; luật Thi đua - Khen thưởng.

Giấy mời họp: 261 / GM-VP.HĐND&UBND (14 giờ, ngày 21/8/2014 ) (18/08/2014)

Dự kiểm tra của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam về việc thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và công tác thanh niên.

Giấy mời họp: 260 / GM-UBND (07 giờ, 30 phút, ngày 21/8/2014 ) (18/08/2014)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện với ông nguyễn Văn Ý, ngụ ấp 4, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, về việc Khiếu nại Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 18/02/2014 của UBND huyện Long Mỹ, về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Nguyễn Văn Ý cư ngụ ấp 4, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Giấy mời họp: 245 / GM-UBND (13 giờ, 30 phút, ngày 19/8/2014 ) (18/08/2014)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện với các hộ dân khiếu nại Quyết định ngày 12/8/2014 của UBND huyện Long Mỹ, về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Giấy mời họp: 243 / GM-UBND (07 giờ, 30 phút, ngày 20/8/2014 ) (18/08/2014)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện với các hộ dân khiếu nại Quyết định số 3045/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND huyện Long Mỹ, về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ ngã ba Vĩnh Tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Giấy mời họp: 241 / GM-UBND (13 giờ, 30 phút, ngày 21/8/2014 ) (18/08/2014)

Dự buổi đối thoại của UBND huyện với các hộ dân khiếu nại Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 11/2/2014 của UBND huyện Long Mỹ, về việc Xây dựng Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm giống, hệ thống canh tác mía và Khu lâm ngư thuộc Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ.

Tổng số: 521; Số trang: 27

Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối