Giấy mời họp

Giấy mời họp: 77/GM-VP. HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 22/6/2018) (21/06/2018)

Mời các đồng chí đến dự họp thông qua phương án đo đạc, kiểm đếm, hỗ trợ các hộ dân và phương án bố trí lô nền khu dân cư, thương mại Xà Phiên, huyện Long Mỹ (giao UBND xã Xà Phiên mời các hộ dân có liên quan)

Giấy mời họp: 76/GM-VP. HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 21/6/2018) (19/06/2018)

Mời các đồng chí đến dự họp Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 75/GM-VP. HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 20/6/2018) (18/06/2018)

Mời các đồng chí đến dự họp giải quyết vướng mắc Trường Tiểu học Lương Nghĩa 1.

Giấy mời họp: 74/GM-VP. HĐND&UBND (sáng 07 giờ 30 phút & chiều 13 giờ 30 phút; ngày 21/6/2018 & 22/6/2018) (18/06/2018)

Mời các đồng chí cùng dự đoàn kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn huyện.

Giấy mời họp: 73/GM-VP. HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 18/6/2018) (15/06/2018)

Mời các đồng chí đến dự họp bàn công tác chuẩn bị kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 72/GM-VP. HĐND&UBND (08 giờ, ngày 18/6/2018) (15/06/2018)

Mời các đồng chí đến dự buổi họp dân giải quyết vướng mắc về đất trường Tiểu học Vĩnh Viễn A1, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 71/GM-VP. HĐND&UBND (14 giờ, ngày 13/6/2018) (11/06/2018)

Mời các đồng chí đến dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh.

Giấy mời họp: 15/GM-UBND (07 giờ 30 phút, ngày 11/6/2018) (07/06/2018)

Mời các đồng chí đến dự Họp mặt kỷ niệm và Khởi công, khánh thành các công trình trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 70/GM-VP. HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 07/6/2018) (06/06/2018)

Mời các đồng chí đến dự đóng góp dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về tình hình KT-XH, QPAN 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN 6 tháng cuối năm 2018 trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 69/GM-VP. HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 08/6/2018) (06/06/2018)

Mời các đồng chí đến dự Lễ phát động "Tháng hành động vì môi trường" với chủ đề "Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon" trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 68/GM-VP. HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 05/6/2018) (04/06/2018)

Mời các đồng chí đến dự họp làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực UBND tỉnh kiểm tra về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 67/GM-VP. HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 30/5/2018) (28/05/2018)

Mời các đồng chí đến dự họp giải quyết vụ tranh chấp đất trường Tiểu học Vĩnh Viễn A1, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 54/GM-HĐ (07 giờ 30 phút, ngày 01/6/2018) (28/05/2018)

Mời các đồng chí đến dự triển khai các văn bản Luật.

Giấy mời họp: 66/GM-VP. HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 30/5/2018) (28/05/2018)

Mời các đồng chí đến dự họp trực tuyến nghe báo cáo về việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Giấy mời họp: 65/GM-VP. HĐND&UBND (08 giờ, ngày 29/5/2018) (24/05/2018)

Mời các đồng chí đến dự Hội nghị triển khai cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP(giao ngân hàng chính sách xã hội huyện chuẩn bị nội dung).

Giấy mời họp: 13/GM-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 25/5/2018) (22/05/2018)

Mời các đồng chí đến dự họp thông qua quy hoạch khu hành chính huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 64/GM-VP. HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 24/5/2018) (21/05/2018)

Mời các đồng chí đến dự buổi đối thoại, giải quyết khiếu nại của các hộ dân trên địa bàn huyện Long Mỹ (giao Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung).

Giấy mời họp: 63/GM-VP. HĐND&UBND (13 giờ, ngày 23/5/2018) (21/05/2018)

Mời các đồng chí đến dự buổi khảo sát tình hình xây dựng nông thôn mới xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 62/GM-VP. HĐND&UBND (14 giờ, ngày 21/5/2018) (21/05/2018)

Mời các đồng chí đến dự họp giải quyết vụ tranh chấp đất trường tiểu học Vĩnh Viễn A1, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 60/GM-VP. HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 29/5/2018) (16/05/2018)

Kính mời các đồng chí đến tham dự lớp tập huấn:" Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới cho cán bộ cấp huyện"( Thành viên BCĐ Chương trình MTQG và Văn phòng Điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện).

Tổng số: 1306; Số trang: 66

Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối