Giấy mời họp

Giấy mời họp: 50/ GM-VP (07 giờ 30', ngày 28/03/2017) (24/03/2017)

Mời các đồng chí dự buổi ra quân thực hiện nông thôn mới trên địa bàn xã Lương Tâm.

Giấy mời họp: 40/ GM-UBND (07 giờ 30 phút, ngày 28/03/2017) (22/03/2017)

Mời tổ chức tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống tác hại của thuốc lá cho Thanh tra các ngành và công an xã/phường/thị trấn của các huyện/thị xã/thành phố.

Giấy mời họp: 49/ GM-VP (09 giờ 00', ngày 23/03/2017) (22/03/2017)

Mời các đồng chí đến dự họp triển khai nội dung liên quan đến các thủ tục hành chính thuộc diện liên thông trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 48/ GM-VP (13 giờ 30', ngày 24/03/2017) (21/03/2017)

Mời các đồng chí đến dự họp thông qua giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường Khi nhà nước thu hồi đất công trình trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 47/ GM-VP (07 giờ 30', ngày 22/03/2017) (21/03/2017)

Mời các đồng chí đến dự, làm việc về kinh phí phục vụ nông thôn mới của 2 xã Lương Tâm và Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 45/ GM-VP (07 giờ 30', ngày 23/03/2017) (20/03/2017)

Mời các đồng chí tham gia kiểm tra chiến dịch ra quân Nông thôn mới xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 39/ GM-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 21/03/2017) (20/03/2017)

Mời các đồng chí đến dự thông qua Đồ án quy hoạch chung đô thị Xà Phiên đến năm 2030.

Giấy mời họp: 20/ GM-BCĐ (08 giờ 00 phút, ngày 17/03/2017) (15/03/2017)

Mời quý đại biểu đến dự Lễ Phát động ra quân Chiến dịch Giao thông Thủy lợi và Trồng cây năm 2017.

Giấy mời họp: 43/GM-VP (07 giờ 30', ngày 15/03/2017) (13/03/2017)

Mời các đồng chí đến dự nghe báo cáo công tác khen thưởng năm 2016, trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 44/GM-VP (13 giờ 30', ngày 15/03/2017) (13/03/2017)

Mời các đồng chí đến dự buổi họp về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 37/ GM-UBND (07 giờ 30 phút, ngày 14/03/2017) (10/03/2017)

Mời các đồng chí đến dự buổi triển khai kế hoạch phát triển du lịch năm 2017 trên địa bàn huyện Long Mỹ

Giấy mời họp: 36/ GM-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 14/03/2017 (10/03/2017)

Mời các đồng chí đến dự buổi tổng kết công tác Phổ cập Giáo dục- Xóa mù chữ năm 2016 trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 34/ GM-UBND (14 giờ 00 phút, ngày 11/03/2017) (08/03/2017)

Mời các đồng chí đến dự buổi làm việc với đoàn Đại biểu huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Giấy mời họp: 31/ GM-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 10/03/2017) (07/03/2017)

Mời các đồng chí đến dự thông qua Đồ án quy hoạch chung đô thị Xà Phiên đến năm 2030.

Giấy mời họp: 30/ GM-UBND (07 giờ 30 phút, ngày 10/03/2017) (07/03/2017)

Mời các đồng chí đến dự họp thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch xã Lương Tâm theo mô hình nông thôn mới.

Giấy mời họp: 42/ GM-VP (07 giờ 30', ngày 09/03/2017) (07/03/2017)

Mời các đồng chí dự buổi ra quân thực hiện nông thôn mới trên địa bàn xã Lương Tâm.

Giấy mời họp: 29/ GM-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 08/03/2017) (06/03/2017)

Mời các đồng chí đến dự nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Dự án VnSat và Đề án 1000 trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 41/ GM-VP (13 giờ 30', ngày 08/03/2017) (06/03/2017)

Mời các đồng chí đến dự buổi họp nghe báo cáo hộ dân lấn chiếm đất công xây cất trái phép trên địa bàn xã Xà Phiên.

Giấy mời họp: 40/ GM-VP (13 giờ 30', ngày 08/03/2017) (06/03/2017)

Mời các đồng chí đến dự nghe đơn vị tư vấn thông qua thiết kế trường Tiểu học Vĩnh Thuận Đông 2 và Trụ sở xã Thuận Hòa huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 38/ GM-VP (08 giờ 80', ngày 07/03/2017) (06/03/2017)

Mời các đồng chí đến dự nghe báo cáo công tác khen thưởng năm 2016, trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Tổng số: 1032; Số trang: 52

Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối