Giấy mời họp

Công văn mời hội nghị: Số 170 - CV/HU (07 giờ 30 phút, ngày 23/08/2017) (18/08/2017)

Mời các đồng chí đến dự Hội nghị triển khai, quán triệt các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII).

Giấy mời họp: 160/GM-VP. HĐND&UBND (07 giờ 30, ngày 21/8/2017) (18/08/2017)

Mời các đồng chí đến dự họp thông qua Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 tỉnh Hậu Giang đối với xã Vĩnh Thuận Đông, huyệ Long Mỹ (giao phòng Nông nghiệp&PTNT chuẩn bị nội dung).

Giấy mời họp: 159/GM-VP. HĐND&UBND (08 giờ, ngày 17/8/2017) (14/08/2017)

Mời các đồng chí đến dự "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc " năm 2017 tại địa bàn xã Lương Tâm.

Giấy mời họp: 76/ GM-UBND (13 giờ 30 phút, ngày 18/8/2017) (14/08/2017)

Mời các đồng chí đến dự Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018 trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 158/GM-VP. HĐND&UBND (07 giờ 30, ngày 17/8/2017) (11/08/2017)

Mời các đồng chí đến dự buổi tập huấn công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn và công tác hòa nhập cộng đồng.

Giấy mời họp: 157/GM-VP. HĐND&UBND (07 giờ 30, ngày 15/8/2017) (11/08/2017)

Mời các đồng chí đến dự buổi họp giải quyết, xin ý kiến các ngành một số nội dung như: Thực hiện Kết luận số 04 của UBND tỉnh và các nội dung có liên quan đến các hô dân trên địa bàn xã Vĩnh Viễn và Vĩnh Thuận Đông (giao phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nôi dung).

Giấy mời họp: 156/GM-VP. HĐND&UBND (07 giờ 30, ngày 17/8/2017) (11/08/2017)

Mời các đồng chí đến dự buổi làm việc với các hộ dân trên tuyến đường Lương Tâm - Vĩnh Thuận Đông, (giao Chi nhánh Trung tâm PTQĐ huyện chuẩn bị nội dung).

Giấy mời họp: 155/GM-VP. HĐND&UBND (07 giờ 30, ngày 14/8/2017) (11/08/2017)

Mời các đồng chí đến dự họp thông qua một số nội dung có liên quan đến Nông thôn mới xã Vĩnh Thuận Đông (giao phòng Nông nghiệp&PTNT chuẩn bị nội dung).

Giấy mời họp: 154/GM-VP. HĐND&UBND (13 giờ 30, ngày 11/8/2017) (09/08/2017)

Mời các đồng chí đến dự họp chuẩn bị nội dung Lễ công nhận xã Vĩnh Thuận Đông đạt chuẩn nông thôn mới.

Giấy mời họp: 75/ GM-UBND (14 giờ ngày 10/8/2017) (08/08/2017)

Mời các đồng chí đến dự nghe kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ năm 2017 đối với các phòng trực thuộc UBND huyện và UBND các xã.

Giấy mời họp: 74/ GM-UBND (08 giờ, ngày 12/8/2017) (07/08/2017)

Mời các đồng chí đến dự khánh thành cầu Lương Tâm, điểm tại ấp 3 xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 153/GM-VP. HĐND&UBND (07 giờ 30, ngày 09/8/2017) (07/08/2017)

Mời các đồng chí đến dự họp Ban Tổ chức các ngày Lễ, Kỷ niệm để chuẩn bị cho cuộc đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với nhân dân và chuẩn bị công nhận xã nông thôn mới Vĩnh Thuận Đông (giao phòng Nông nghiệp & PTNT, phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị nội dung).

Giấy mời họp: 152/GM-VP. HĐND&UBND (13 giờ 30, ngày 09/8/2017) (07/08/2017)

Mời các đồng chí đến dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2017 tỉnh Hậu Giang.

Giấy mời họp: 151/GM-VP. HĐND&UBND (08 giờ 30, ngày 07/8/2017) (04/08/2017)

Mời các đồng chí đến dự buổi kiểm tra chuẩn bị công tác khánh thành cầu Lương Tâm, trên địa bàn xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 150/GM-VP. HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 08/8/2017) (04/08/2017)

Mời các đồng chí đến dự họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị các nội dung tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện Long Mỹ (giao các ngành có liên quan chuẩn bị nội dung).

Giấy mời họp: 149/GM-VP. HĐND&UBND (13 giờ, ngày 07/8/2017) (04/08/2017)

Mời các đồng chí đến dự họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường Lương Tâm-Vĩnh Thuận Đông (giao Chi nhánh Trung tâm PTQĐ huyện chuẩn bị nội dung).

Giấy mời họp: 148/GM-VP. HĐND&UBND (08 giờ, ngày 04/8/2017) (31/07/2017)

Mời các đồng chí đến làm việc với nhà đầu tư dự án dân cư nông thôn mới Vĩnh Viễn.

Giấy mời họp: 147/GM-VP. HĐND&UBND (08 giờ, ngày 02/8/2017) (31/07/2017)

Mời các đồng chí đến họp tháo gỡ vướng mắc công trình thi công tuyến đê bao cái nhào từ kênh 13 đến kênh 9 Quyền (giao phòng Nông nghiệp&PTNT chuẩn bị nội dung và mời đơn vị Tư vấn, thiết kế, thi công cùng dự).

Giấy mời họp: 145/GM-VP. HĐND&UBND (08 giờ, ngày 31/7/2017) (28/07/2017)

Mời các đồng chí đến dự họp giải quyết đơn tố cáo của ông Phạm Thanh Toàn, ngụ tại xã Lương Tâm nội dung có liên quan đến dự án trồng lúa chất lượng cao.

Công văn mời họp: Số 162 - CV/HU (07 giờ 30 phút, ngày 04/08/2017) (28/07/2017)

Về việc mời dự Đại hội chi bộ điểm.

Tổng số: 1162; Số trang: 59

Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối