Giấy mời họp

Giấy mời họp: 49/GM-VP. HĐND&UBND (15 giờ, ngày 26/4/2018) (23/04/2018)

Mời các đồng chí đến dự công bố Quyết định tuyển dụng công chức cấp xã.

Giấy mời họp: 48/GM-VP. HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 26/4/2018) (23/04/2018)

Mời các đồng chí đến dự buổi đối thoại với các hộ dân trên địa bàn xã Thuận Hưng và Xà Phiên huyện Long Mỹ (Chi cục Thi hành án Dân sự chuẩn bị nội dung)

Giấy mời họp: 47/GM-VP. HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 18/4/2018) (17/04/2018)

Mời các đồng chí đến dự họp Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội Long Mỹ.

Giấy mời họp: 46/GM-VP. HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 18/4/2018) (16/04/2018)

Mời các đồng chí đến dự buổi vận động hộ dân giao đất để phục vụ xây dựng trụ sở UBND xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 45/GM-VP. HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 19/4/2018) (16/04/2018)

Mời các đồng chí đến dự họp bàn chuẩn bị công tác xây dựng nông thôn mới xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ

Giấy mời họp: 44/GM-VP. HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 16/4/2018) (13/04/2018)

Mời các đồng chí đến dự họp bàn công tác chuẩn bị bảo vệ thi công dự án Đê bao Long Mỹ - Vị Thanh (đoạn trên địa bàn xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ)

Giấy mời họp: 43/GM-VP. HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 13/4/2018) (10/04/2018)

Mời các đồng chí đến dự nghe buổi báo cáo tình hình thực hiện tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Kế hoạch phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020.

Giấy mời họp: 42/GM-VP. HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 12/4/2018) (09/04/2018)

Mời các đồng chí đến dự đối thoại với hộ dân trên địa bàn xã Xà Phiên.

Giấy mời họp: 41/GM-VP. HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 11/4/2018) (09/04/2018)

Mời các đồng chí đến dự dự đối thoại với các hộ dân trên địa bàn ấp 6 xã Thuận Hưng, giao Thanh tra chuẩn bị nội dung.

Giấy mời họp: 40/GM-VP. HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 09/4/2018) (06/04/2018)

Mời các đồng chí đến dự họp đoàn cưỡng chế thi hành án giao đất cho hộ ông Cuộn xã Thuận Hòa.

Giấy mời họp: 39/GM-VP. HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 06/4/2018) (03/04/2018)

Mời các đồng chí đến dự triển khai công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực, chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2018 - 2020 trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Giấy mời họp: 10/GM-UBND (09 giờ 30, ngày 06/04/2018) (03/04/2018)

Mời các đồng chí đến dự họp xin ý kiến hỗ trợ lực lượng bảo vệ cưỡng chế trong thời gian thi hành nhiệm vụ

Giấy mời họp: 36/GM-VP. HĐND&UBND (09 giờ 30, ngày 04/4/2018) (02/04/2018)

Mời các đồng chí đến dự họp giải quyết vướng mắc khu dân cư, thương mại Xà Phiên

Giấy mời họp: 38/GM-VP. HĐND&UBND (08 giờ, ngày 04/4/2018) (02/04/2018)

Mời các đồng chí đến dự vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm

Giấy mời họp: 37/GM-VP. HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 04/4/2018) (02/04/2018)

Mời các đồng chí đến dự họp nghe báo các phương án lập nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Lương Nghĩa huyện Long Mỹ

Giấy mời họp: 35/GM-VP. HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 29/3/2018) (27/03/2018)

Mời các đồng chí đến dự họp thông qua kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Lương Tâm và Lương Nghĩa.

Giấy mời họp: 33/GM-VP. HĐND&UBND (13 giờ 30 phút, ngày 27/3/2018) (26/03/2018)

Mời các đồng chí đến dự khảo sát một số vụ việc trong tôn giáo.

Giấy mời họp: 34/GM-VP. HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 28/3/2018) (26/03/2018)

Mời các đồng chí đến dự họp chuẩn bị công tác thi hành án giao đất trên địa bàn xã Thuận Hòa (giao Chi cục Thành án dân sự chuẩn bị nội dung).

Giấy mời họp: 32/GM-VP. HĐND&UBND (07 giờ 30 phút, ngày 27/3/2018) (26/03/2018)

Mời các đồng chí tham gia cùng đoàn khảo sát một số vụ việc trong tôn giáo.

Giấy mời họp: 30/GM-VP. HĐND&UBND (09 giờ 30 phút, ngày 22/3/2018) (21/03/2018)

Mời các đồng chí đến dự khảo sát kênh thủy lợi ấp 3, xã Vĩnh Viễn.

Tổng số: 1275; Số trang: 64

Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối