Tin hoạt động

Kế hoạch tổ chức Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI - 2014

Nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer Nam bộ, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI tỉnh Hậu Giang năm 2014 ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện và tham gia các hoạt động trong Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI tại tỉnh Hậu Giang, năm 2014 (Ngày hội)

Văn bản liên quan
Du lịch sinh thái

Bảo tồn di tích

Khám phá Hậu Giang

 
 

Hậu Giang - miền đất hiền hòa mến khách luôn lắng sâu trong trái tim của những ai đã từng một lần đặt chân đến! Sông nước hữu tình với Chợ Ngã Bảy trên sông phong phú đa dạng đủ loại hàng hóa mang đặc trưng sắc màu Nam Bộ.

Hậu Giang là miền sông nước với những vườn cây bốn mùa xanh tươi trĩu quả, với những cánh đồng  xanh mượt thẳng cánh cò bay.

Đến với Hậu Giang như đến với thiên nhiên đồng trũng ngập nước rộng lớn trải dài từ phía Tây sông Hậu đến tận vùng U Minh, di sản cuối cùng của hệ sinh thái tự nhiên được đánh giá đa dạng sinh học và sinh cảnh, là “lá phổi xanh” rất quan trọng đối với môi trường sống của toàn khu vực đồng bằng sông Cửu Long là Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng.

Về với Hậu Giang, trở lại  thăm Căn cứ Tỉnh Ủy Cần Thơ, đền thờ Bác Hồ, di tích Chiến thắng 75 Tiểu Đoàn, di tích Tầm Vu như về lại với ký ức hào hùng của thời kỳ kháng chiến chống giặt ngoại xâm.

Người Hậu Giang thật thà, chất phác, cần cù và rất dễ gần Với bàn tay cần cù, khối óc sáng tạo của những con người chịu thương chịu khó, hình ảnh Hậu Giang thật sự ấn tượng với tất cả những ai đã từng một lần đến.


Về dòng Xà No

Thông tin cần biết

Thông tin du lịch