LK

THỊ TRẤN MỘT NGÀN

*LÃNH ĐẠO.

Bí thư

 Trần Hoàng Phượng

Phó Bí thư TT

Nguyễn Hoàng Nam

Chủ tịch

 Huỳnh Văn Nhịn

Phó Chủ tịch

Nguyễn Quốc Thái

 

LK