LK

THỊ TRẤN MỘT NGÀN

*LÃNH ĐẠO.

Bí thư

 Trần Hoàng Phượng

Phó Bí thư TT

 Nguyễn Hoàng Nam

Chủ tịch

 Trương Hoài Phong

Phó Chủ tịch

 Nguyễn Quốc Thái

 

LK