Xây dựng chính quyền

Khai thác và sử dụng bản đồ điện tử (Atlas điện tử) tỉnh Hậu Giang

Sau một thời gian chạy thử nghiệm trên internet, hiện nay Atlas điện tử tỉnh Hậu Giang đã có thể được sử dụng và khai thác rộng rãi. Cổng vào trang Atlas điện tử được đăng tải trên website của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang.

Bầu cử Trưởng ấp, khu vực; Bầu thành viên Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2013-2015

Sáng ngày 19 tháng 5 năm 2013, 527 Tổ bầu cử trên toàn tỉnh Hậu Giang đã đồng loạt tiến hành khai mạc cuộc bầu cử Trưởng ấp, khu vực; bầu thành viên Thanh tra nhân dân với tổng số 181.091 cử tri (đại diện hộ gia đình) tham gia cuộc bầu cử.

Công tác chuẩn bị Tổ chức bầu cử Trưởng ấp, khu vưc; Phó Trưởng ấp, khu vực; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2013-2015

Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang vừa tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2013 về việc tổ chức bầu cử Trưởng ấp, khu vưc; Phó Trưởng ấp, khu vực; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2013-2015.

Tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2013

Theo đúng kế hoạch đã đề ra, sáng ngày 09 tháng 3 năm 2013, Hội đồng thi tuyển công chức huyện Phụng Hiệp và huyện Châu Thành A đã tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển công chức cấp xã cho 298 thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức cấp xã năm 2013.

Tổ chức ôn thi công chức cấp xã năm 2013

Sáng ngày 23 tháng 2 năm 2013, Hội đồng thi tuyển công chức huyện Phụng Hiệp và huyện Châu Thành A tổ chức ôn thi công chức cấp xã cho 298 thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức cấp xã năm 2013.