Tin tức & sự kiện

Bế mạc kỳ họp thứ Tám Hội đồng nhân dân thị xã Long Mỹ
Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao. Sáng ngày 28/6, các đại biểu dự kỳ họp được nghe thư ký thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ, đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông Lê Văn Tông, UVTV tỉnh uỷ - Bí thư thị ủy Long Mỹ. Kỳ họp tiến hành chất vấn 03 cơ quan là Thanh Tra, phòng Quản lý đô thị và phòng Giáo dục đào tạo với 07 vấn đề đại biểu đặt ra cho cơ qun bị chất vấn, sau đó là báo cáo giải trình của Chủ tịch UBND thị xã, thực hiện công tác tổ chúc thuộc thẩm quyền và được nghe thư ký kỳ họp thông qua 07 nghị quyết: Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước thị xã Long Mỹ năm 2017; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2019; Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất thị xã Long Mỹ năm 2018; Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương thị xã Long Mỹ năm 2018; Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách thị xã Long Mỹ năm 2018 và Nghị quyết về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, thu - chi ngân sách địa phương năm 2018. Nhìn chung, các đại biểu dự kỳ họp đã biểu quyết nhất trí cao với các nghị quyết được thông qua.

Khai mạc kỳ họp thứ Tám HĐND thị xã Long Mỹ khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021 (09/07)
Sáng ngày 27/6/2018, HĐND thị xã Long Mỹ khai mạc Kỳ họp thứ Tám khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ tọa kỳ họp: ông Trần Văn Thiệu, Chủ tịch HĐND thị xã; bà Trần Diễm Thúy và ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND thị xã. Đến dự kỳ họp có các đồng chí Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn thị xã Long Mỹ; 28/29 đại biểu HĐND thị xã, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND, Văn phòng thị ủy, Đại diện Thường trực HĐND xã, phường và 02 cử tri tham dự.

Thường trực HĐND thị xã Long Mỹ họp thường kỳ tháng 7 năm 2018. (05/07)
Chiều ngày 02/7/2018, Thường trực HĐND thị xã Long Mỹ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2018. Ông Trần Văn Thiệu, Phó Bí Thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND chủ trì phiên họp. Dự phiên họp còn có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND,Trưởng ban, Phó Trưởng hai Ban HĐND, đại diện Thường trực UBND, Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thị xã.

Ban Pháp chế họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ Tám HĐND thị xã (27/06)
Chiều ngày 20.6.2018, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ tám - HĐND thị xã Long Mỹ, khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Trần Trung Hiểu, Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã chủ trì cuộc họp.

HĐND phường Thuận An tổ chức kỳ họp giữa năm 2018. (21/06)
Sáng ngày 18.6. Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Thuận An tổ chức kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp giữa năm 2018). Tham dự kỳ họp có đại biểu HĐND thị xã ứng cử trên địa bàn phường. Đối với cấp phường gồm các đồng chí lãnh đạo Đảng Ủy – UBND – UBMTTQ, các ban, ngành Mặt trận – đoàn thể, Bí thư, trưởng các khu vực, đặc biệt là sự có mặt của 25/25 đại biểu HĐND phường.

-----Bản đồ hành chính----
-------Liên kết website-------

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban
http://qlvb.haugiang.gov.vn/Secure/login.aspx?siteid=82

-------Số lượt truy cập-------

AmazingCounters.com