Tin tức & sự kiện

Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B (đoạn từ Ngã Ba Vĩnh Tường đến thị xã trấn Long Mỹ, nay là Phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ) (Đối với 39 hộ)
Sáng ngày 24/11/2017, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B (đoạn từ Ngã Ba Vĩnh Tường đến thị xã trấn Long Mỹ, nay là Phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ) (Phương án bổ sung đối với 24 hộ) đã tổ chức cuộc họp thông qua Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B (đoạn từ Ngã Ba Vĩnh Tường đến thị xã trấn Long Mỹ, nay là Phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ). Thành phần tham dự có: Thành viên Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình.

Thông qua chỉ tiêu Nghị quyết năm 2018 (25/11)
Chiều ngày 09 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp Thị ủy, Thường trực Thị ủy Long Mỹ tổ chức họp bàn chỉ tiêu Nghị quyết năm 2018. Thành phần tham dự có: Đồng chí Lê Văn Tông – Bí Thư Thị ủy – Chủ trì, các Phó Bí thư Thị ủy, thủ trưởng các ngành: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế, Y tế, Lao động – Thương binh và xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Bảo hiểm xã hội, Thống kê, Văn phòng HĐND – UBND thị xã; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thị ủy cùng dự.

Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B (đoạn từ Ngã Ba Vĩnh Tường đến thị xã trấn Long Mỹ, nay là Phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ) (Phương án bổ sung đối với 114 hộ) (25/11)
Sáng ngày 24/11/2017, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B (đoạn từ Ngã Ba Vĩnh Tường đến thị xã trấn Long Mỹ, nay là Phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ) (Phương án bổ sung đối với 24 hộ) đã tổ chức cuộc họp thông qua Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B (đoạn từ Ngã Ba Vĩnh Tường đến thị xã trấn Long Mỹ, nay là Phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ). Thành phần tham dự có: Thành viên Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình.

Sáng ngày 08/11/2017, Thường trực HĐND thị xã Long Mỹ họp thông qua kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ Bảy HĐND thị xã, Khóa XI (14/11)
Tham dự cuộc họp có các đồng chí là Thường trực HĐND thị xã, đồng chí Nguyễn Tiến Danh, Phó Bí Thư – Chủ tịch UBND thị xã, đồng chí Nguyễn Hoành Sên, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã, Trưởng ban, Phó Trưởng ban hai Ban HĐND thị xã, Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND; thủ trưởng các cơ quan tư pháp, các phòng, ban, Đài truyền thanh cùng dự.

Thông qua dự thảo các Chỉ tiêu KTXH, QPAN năm 2018 (07/11)
Chiều ngày 06 tháng 11 năm 2017, tại Phòng họp số 03 UBND thị xã UBND thị xã Long Mỹ tổ chức họp thông qua dự thảo các Chỉ tiêu KTXH, QPAN năm 2018. Thành phần tham dự có: Đồng chí Nguyễn Tiến Danh – Chủ tịch UBND thị xã – Chủ trì, các Phó Chủ tịch UBND thị xã, thủ trưởng 12 Phòng chuyên môn thị xã, Chi Cục Trưởng Chi Cục Thống kê, Chi Cục Trưởng Chi Cục Thuế thị xã, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng thị xã.

-----Bản đồ hành chính----
-------Liên kết website-------

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban
http://qlvb.haugiang.gov.vn/Secure/login.aspx?siteid=82

-------Số lượt truy cập-------

AmazingCounters.com