Tin tức & sự kiện

HĐND phường Thuận An tổ chức kỳ họp giữa năm 2017.
Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2017, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Các đồng chí: Trần Văn Thiệu - Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Tiến Danh - Chủ tịch UBND thị xã, đại biểu HĐND thị xã ứng cử trên địa bàn phường dự kỳ họp.

Ban Pháp chế họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ sáu HĐND thị xã (21/06)
Sáng ngày 19.6.2017, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ sáu - HĐND thị xã Long Mỹ, khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Trần Trung Hiểu, Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã chủ trì cuộc họp.

Thị xã Long Mỹ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Hội đồng nhân dân 6 tháng đầu năm 2017. (13/06)
Từ ngày 05/6 đến 07/6/2017, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, HĐND thị xã Long Mỹ và đại biểu HĐND cấp xã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND 6 tháng đầu năm 2017.

Thị xã Long Mỹ: có 235 Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 được trang bị kiến thức đại biểu HĐND thông qua lớp bồi dưỡng. (12/06)
Sau hai ngày rưỡi (từ 23-25/5/2017) lớp bồi dưỡng cho đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành chương trình đề ra, đây là lớp thứ hai cũng là lớp cuối được tổ chức đúng theo Kế hoạch của UBND tỉnh Hậu Giang. Sáng ngày 25/5/2017 tại hội trường UBND thị xã Long Mỹ, Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang phối hợp với HĐND thị xã Long Mỹ tổ chức bế giảng lớp.

THƯỜNG TRỰC HĐND HỌP LỆ THÁNG 6/2017 (12/06)
Chiều ngày 01/6/2017, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Long Mỹ họp lệ tháng 6 năm 2017. Tham dự cuộc họp có Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ thị xã, Trưởng - phó hai Ban HĐND thị xã, thành viên Ban KT - XH HĐND thị xã, lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND, Phòng tài chính kế hoạch thị xã. Ông Trần Văn Thiệu – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị

-----Bản đồ hành chính----
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban
http://qlvb.haugiang.gov.vn/Secure/login.aspx?siteid=82
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban
http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Default.aspx?pageindex=11&pageid=25&siteid=1
-------Liên kết website-------

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban
http://qlvb.haugiang.gov.vn/Secure/login.aspx?siteid=82

-------Số lượt truy cập-------

AmazingCounters.com