Lượt truy cập

  TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG

  DỊCH VỤ THƯ VIỆN

  ĐIỂM SÁCH

  SÁCH MỚI

81 câu hỏi – đáp về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

“81 câu hỏi – đáp về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” là một cẩm nang bổ ích nhằm giúp các cơ sở Đoàn, Đội, phụ trách Đội và đội viên, thiếu nhi có tư liệu phục vụ việc tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, đặc biệt là các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.

  THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ

  Giờ phục vụ

 Từ Thứ 2 - Thứ 6
  - Sáng: 7 h - 11 h
  - Chiều: 13 h - 17 h
  - Tối: 17 h - 20 h 30 '

 Riêng tối Thứ 6 
 không phục vụ.
  Điểm sách

 

  Liên kết sở, ngành

   Liên kết khác

Liên kết Thư viện

 
  Quản trị