Đoàn Cơ sở Sở VHTT&DL

         Tỉnh Hậu Giang

 

Lễ ra quân thực hiện Công trình thanh niên

Chào mừng 119 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Vị Thanh, ngày 15/5/2009)